Traži  
  3. prosinac 2022.      Kontakt ..:: Aktualno » Natječaji ::..   Prijava  

 Natječaji, pozivi i javne nabave Minimiziraj
28.11.2022.
P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA SPOSOBNOSTI


Poveznica

28.11.2022.
P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA SPOSOBNOSTI


Poveznica

25.11.2022.
OBAVIJEST

Grad Omiš obavještava da je objavljen natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup izletišta Radmanove Mlinice.
Poveznica:

Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup izletišta Radmanove Mlinice
04.11.2022

P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

 1. Tekst poziva


04.11.2022

P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

 1. Tekst poziva


26.10.2022

N A T J E Č A J za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora za rad političke stranke

 1. Tekst natječaja


26.10.2022

N A T J E Č A J za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora za rad političke stranke

 1. Tekst natječaja


14.10.2022

J A V N I N A T J E Č A J za privremeno korištenje javne površine radi postavljanja kioska

 1. Tekst natječaja
 2. Skica
 3. ZAKLJUČAK o odabiru-kiosk Ribnjak 2022..doc


12.10.2022

 1. Izmjene i dopune Plana prijma u upravna tijela Grada Omiša i Vlastiti pogon Grada Omiša za 2022.
 2. Natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik – komunalni redar
 3. Natječaj za prijam u službu na radno mjesto referent -komunalni redar
 4. Natječaj za prijam u službu na radno mjesto tehničar za održavanje javne rasvjete
 5. Natječaj za prijam u službu na radno mjesto komunalni izvidnik


23.09.2022

N A T J E Č A J za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora

Tekst natječaja


21.09.2022

Zaključak u predmetu natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u zgradi Mjesnog doma u Tugarama

Tekst zaključka


26.08.2022

Natječaja za zakup poslovnog prostora u Tugarama

Tekst natječaja


18.08.2022

N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP IZLETIŠTA RADMANOVE MLINICE

Tekst natječaja

U točki 5. Natječaja ispravlja se IBAN na način da umjesto navedenog ispravan IBAN glasi:
IBAN HR 2224070001830000008, poziv na broj 7722-OIB

Ispravlja se broj naveden u točki 20.j. natječaja na način da umjesto broja 7 stoji broj 8 (ispravak je napravljen u tekstu natječaja).


18.08.2022

N A T J E Č A J ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP KAMPA NA PREDJELU RIBNJAK U OMIŠU

Tekst natječaja

U točki 5. Natječaja ispravlja se IBAN na način da umjesto navedenog ispravan IBAN glasi:
IBAN HR 2224070001830000008, poziv na broj 7722-OIB

Ispravlja se broj naveden u točki 20.j. natječaja na način da umjesto broja 7 stoji broj 8 (ispravak je napravljen u tekstu natječaja).


09.07.2022

P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) - radno mjesto stručni suradnik za prostorno planiranje
P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) - radno mjesto viši stručni suradnik – komunalni redar


23.06.2022

O G L A S za prijem u službu na određeno vrijeme (zamjena odsutne službenice)
O G L A S za prijem u službu na određeno vrijeme (zamjena odsutne službenice)


17.06.2022

Zaključak davanje na privremeno korištenje lokacije na javnoj površini Grada Omiša u Gatima, radi postavljanja kioska

Tekst zaključka


15.06.2022

ZAKLJUČAK O DODJELI PROSTORA GRADA OMIŠA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

Tekst zaključka


13.06.2022

J A V N I N A T J E Č A J za korištenje javne površine u ulici Fošal i na dijelu parkirališta uz desnu obalu rijeke Cetine za postavljanje SmartCity interaktivnih digitalnih panela

Tekst natječaja


04.06.2022

J A V N I N A T J E Č A J za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša Gata

Tekst natječaja
Skica


04.06.2022

N A T J E Č A J za prijem u službu na neodređeno vrijeme

Tekst natječaja


31.05.2022

ZAKLJUČAK Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša,

Poveznica


27.05.2022

O G L A S za prijem u službu na određeno vrijeme (6 mjeseci

Tekst Oglasa


27.05.2022

Z A K L J U Č A K provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša,

Poveznica


24.05.2022

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA DODJELU POJEDINOG PROSTORA GRADA OMIŠA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA


14.05.2022

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme (6 mjeseci)


13.05.2022

J A V N I N A T J E Č A J za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša


06.05.2022

J A V N I N A T J E Č A J za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša

Tekst Natječaja


Štandovi skica 1
Štandovi skica 2


06.05.2022

Pročišćeni tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Omiša sa ugrađenim izmjenama od 5.5. 2022.

Pročišćeni tekst javnog natječaja


OBRAZAC 1. Izjava o podmirenju obveza.docx
OBRAZAC 2. Izjava o povezanim osobama.docx
OBRAZAC 3. Izjava o korištenju osobnih podataka.docx
OBRAZAC 4. Izjava o korištenju zemljišta.docx
Obrazac Gospodarskog programa.docx
Prilog 1. Katastarski planovi.pdf
Prilog 2. Zemljišnoknjižni izvadak.pdf
Prilog 3. Posjedovni listovi.pdf
Prilog 4. Očitovanja.pdf


30.04.2022

P O Z I V I NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Tekst poziva 1
Tekst poziva 2


19.04.2022

N A T J E Č A J za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora

Tekst natječaja


14.04.2022

Natječaj za prijem u službu

IZMJENE Plana prijma u upravna tijela Grada Omiša i Vlastiti pogon Grada Omiša za 2022. godinu
N A T J E Č A J za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Ured gradonačelnika


08.04.2022

J A V N I N A T J E Č A J za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Omiša

Tekst natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Omiša .docx
OBRAZAC 1. Izjava o podmirenju obveza.docx
OBRAZAC 2. Izjava o povezanim osobama.docx
OBRAZAC 3. Izjava o korištenju osobnih podataka.docx
OBRAZAC 4. Izjava o korištenju zemljišta.docx
Obrazac Gospodarskog programa.docx
Prilog 1. Katastarski planovi.pdf
Prilog 2. Zemljišnoknjižni izvadak.pdf
Prilog 3. Posjedovni listovi.pdf
Prilog 4. Očitovanja.pdf


30.03.2022

Zaključak o odabiru

Poveznica: Tekst Zaključka


24.03.2022

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme

Poveznica: Tekst Oglasa


18.03.2022

Poziv - testiranje

Poveznica: Tekst poziva


18.03.2022

J A V N I N A T J E Č A J za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša

Poveznica: Tekst natječaja
Poveznica: Skica


08.03.2022

O G L A S za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme

Poveznica: Tekst natječaja


09.02.2022

Natječaj zakup Vrisovci

Poveznica: Tekst natječaja


28.01.2022

Plan prijma za 2022

Poveznica: Plan prijma za 2022


28.01.2022

JAVNI NATJEČAJ za prodaju neregistriranog, neispravnog teretnog vozila

Poveznica: Natječaj
Poveznica: Rezultat natječaja

Grad Omiš obavještava da je zbog tehničkih razloga Zaključak o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju neregistriranog teretnog vozila objavljen 14.2.2022. godine te se rok za sklapanje ugovora računa od isteka navedenog dana objave.


14.01.2022

P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI(PISANO TESTIRANJE)

Poveznica: Tekst Poziva


14.01.2022

P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI(PISANO TESTIRANJE)

Poveznica: Tekst Poziva


12.01.2022

P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI(PISANO TESTIRANJE)

Poveznica: Tekst Poziva


11.12.2021

P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI(PISANO TESTIRANJE)

Poveznica: Tekst Poziva


03.12.2021

N A T J E Č A J za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša

Poveznica: Tekst natječaja


03.12.2021

N A T J E Č A J za prijem u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša:

Poveznica: Tekst natječaja


03.12.2021

N A T J E Č A J za prijem u službu na neodređeno vrijeme U Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti

Poveznica: Tekst natječaja


25.11.2021

O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (4 sata)

Poveznica: Tekst natječaja


25.11.2021

O G L A S za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme – 6 mjeseci na radno mjesto: djelatnik za održavanje javne rasvjete , 2 izvršitelja

Poveznica: Tekst natječaja


19.11.2021

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup pslovnih prostora

Poveznica: Tekst natječaja


19.11.2021

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup pslovnih prostora

Poveznica: Tekst natječaja


12.11.2021

IZMJENE I DOPUNE Plana prijma u upravna tijela Grada Omiša i Vlastiti pogon Grada Omiša za 2021. godinu


Prilog:
IZMJENE I DOPUNE Plana prijma u upravna tijela Grada Omiša i Vlastiti pogon Grada Omiša za 2021. godinu
17.09.2021

OBAVIJEST

Grad Omiš obavještava da je objavljen javni natječaj za korištenje javne površine za postavljanje kioska na križanju ulice Fošal i ulice J. Kneževića.


Prilozi:
Natječaj za korištenje javne površine
Skica

13.07.2021

GRAD OMIŠ Gradonačelnik raspisuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora
Prilog:
Poveznica

06.07.2021

J A V N I N A T J E Č A J za korištenje javne površine u ulici Fošal sa postavljenim tipskim objektima (MODUL 1 i MODUL 2), lokacija 7
Prilog:
Zaključak gradonačelnika

21.06.2021

N A T J E Č A J za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora
Prilog:
Tekst natječaja

04.06.2021

N A T J E Č A J za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u Mjesnom domu u Podašpilju
Prilozi:
Tekst natječaja
Skice prostor u Podašpilju

11.05.2021

J A V N I N A T J E Č A J za korištenje javne površine u ulici Fošal sa postavljenim tipskim objektima (MODUL 1 i MODUL 2)
Zaključak

27.04.2021

J A V N I N A T J E Č A J za korištenje javne površine u ulici Fošal sa postavljenim tipskim objektima (MODUL 1 i MODUL 2)
Poveznica - tekst natječaja
Poveznica - Skica

26.03.2021

O G L A S za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme
Poveznica

25.02.2021

P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Dokument poziva

19.02.2021

P O Z I V za dostavu ponuda za obavljanje usluge uklanjanja vozila sa javnih površina, a koja se ne upotrebljavaju u prometu

Ponudbeni list - usluga premještanja vozila.doc
Poziv - uklanjanje vozila sa javne površine.pdf
16.02.2021

N A T J E Č A J za davanje u privremeni zakup građevinskog zemljišta gospodarske namjene na području Grada Omiša

Natječaj ...
01.02.2021

N A T J E Č A J za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: stručni suradnik za uređenje prostora i nadzor gradnje

Natječaj ...
06.08.2020

J A V N I P O Z I V za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Grada Omiša nalazi se na poveznici ispod

Natječaj ...
29.05.2020

Raspisuje se da je Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup građevinskog zemljišta gospodarske namjene na području Grada Omiša

Natječaj ...
30.4.2020

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu na radno mjesto “voditelj Odsjeka za imovinkso pravne poslove”, dana 30. travnja 2020. godine objavljuje (ponovljeni) poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pisano testiranje

Poziv ...
18.3.2020

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu na radno mjesto “voditelj Odsjeka za imovinkso pravne poslove”, dana 18. ožujka 2020. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

Poziv ...
28.2.2020

Gradonačelnik Grada Omiša donosi IZMJENU I DOPUNU PLANA prijma u upravna tijela Grada Omiša i Vlastiti pogon Grada Omiša za 2020. godinu

Izmjena i dopuna plana prijema ...
28.2.2020

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša objavljuje Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: voditelj Odsjeka za imovinsko pravne poslove, 1 izvršitelj

Natječaj...
28.2.2020

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem namještenika, na radno mjesto komunalni djelatnik u Vlastiti pogon Grada Omiša, na određeno vrijeme (15.3.-31.10.2020.), objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati...

Poziv ....
17.2.2020

Upravitelj Vlastitog pogona Grada Omiša objavljuje Oglas za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme od 15.03. do 31.10.2020. na radno mjesto: komunalni djelatnik , 10 izvršitelja, rad u smjenama

Oglas
7.2.2020

Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša

Predmet natječaja je privremeno korištenje lokacije na javnoj površini u Omišu radi postavljanja kioska (pod čime se podrazumijeva postavljanje isključivo tehnološki zgotovljenog objekta), Vukovarska ulica (nasuprot ex autobusnog kolodvora.

Natječaj
Skica
3.1.2020

Gradonačelnik Grada Omiša donosi Plan prijema u upravna tijela Grada Omiša i Vlastiti pogon Grada Omiša za 2020. godinu I. Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Omiša i Vlastitom pogonu Grada Omiša, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika za 2020. godinu, i to kako slijedi ...

Plan prijema ...

 Ispis   
 ARHIVA 2019. Minimiziraj
11.12.2019

Radi provedbe Odluke o komunalnom redu Grada Omiša (Sl.glasnik Grada Omiša br. 7/19), a u skladu sa odredbom čl. 60 navedene Odluke, Grad Omiš objavljuje Poziv za dostavu ponuda za obavljanje usluge uklanjanja vozila sa javnih površina, a koja se ne upotrebljavaju u prometu

Poziv
Ponudbeni list
29.11.2019

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam službenika, na radno mjesto administrativni referent, na neodređeno vrijeme, dana 29. studenog 2019. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (pisano testiranje)
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati ...

Poziv....
27.11.2019

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje kućica postavljenih na javnoj površini – Trg Stjepana Radića u Omišu, za vrijeme održavanja manifestacije “OMIŠKI BOŽIĆNI GRAD” u razdoblju od 13. prosinca 2019. do 01. siječnja 2020. godine, koji je oglašen u listu “Slobodna Dalmacija”, a tekst natječaja objavljen na www.omis.hr i na oglasnoj ploči Grada Omiša 15. studenoga 2019. godine, utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji prema lokacijama ...

Zaključak gradonačelnika
19.11.2019

Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split objavljuje javni poziv za dodjelu vaučera za subvencioniranje troška programa osposobljavanja, prekvalifikacije i/ili usavršavanja za nezaposlene osobe s područja Splitsko-dalmatinske županije (2.500,00 kn).

Sadržaj objavljenog javnog poziva je na slijedećem linku ....
15.11.2019

Javni natječaj za privremeno korištenje kućica postavljenih na javnoj površini – Trg Stjepana Radića u Omišu za vrijeme održavanja manifestacije “OMIŠKI BOŽIĆNI GRAD” u razdoblju od 13. prosinca 2019. do 01. siječnja 2020. godine.

Predmet natječaja je privremeno korištenje kućica postavljenih na javnoj površini na Trgu Stjepana Radića u Omišu, radi održavanja manifestacije “OMIŠKI BOŽIĆNI GRAD”, koju organizira Turistička zajednica Grada Omiša i Centar za kulturu Omiš.

Natječaj i Skica
08.11.2019

Pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Omiša raspisuju Natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: administrativni referent I , 1 izvršitelj
Uvjeti: - SSS, upravne/ekonomske struke ili gimnazija - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položen državni stručni ispit

Natječaj
08.11.2019

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje lokacije na javnoj površini Grada Omiša, predio Ribnjak, radi postavljanja kioska, utvrđuje se najpovoljniji ponuditelj ...

Zaključak gradonačelnika
30.10.2019

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Festivala dalmatinskih klapa Omiš

Poziv kandidatima na razgovor

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Omiša poziva kandidate koji su podnijeli svoje prijave na Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Festivala dalmatinskih klapa Omiš od 30.kolovoza 2019.g. na razgovor o prezentaciji prijava koji će se provesti pred članovima Odbora na adresi: Ured gradonačelnika Grada Omiša, Trg kralja Tomislava 5, I. kat, u Omišu, u sljedećim terminima za:
Gosp. Jure Šaban Stanić – dana 4.studenog 2019.g. (ponedjeljak) u 16,15 sati;
Gosp. Mijo Stanić – dana 4.studenog 2019.g. (ponedjeljak) u 16,45 sati.
28.10.2019

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, KLASA: 363-01/19-01/625, URBROJ: 2155/01-02-19-02 od 10. listopada 2019. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine radi postavljanja kioska
Predmet natječaja je privremeno korištenje lokacije na javnoj površini Grada Omiša, u Omišu, predjel Ribnjak radi postavljanja kioska (pod čime se podrazumijeva postavljanje isključivo tehnološki zgotovljenog objekta npr. “standarni kiosk tip B”)

Natječaj ...
30.7.2019

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina i kućica postavljenih na javnoj površini Omiš, nasip Toreta za vrijeme održavanja ljetne manifestacije „GUSARSKA BITKA 2019.“, koji je oglašen u listu „Slobodna Dalmacija“, a tekst natječaja objavljen na www.omis.hr i na oglasnoj ploči Grada Omiša dana 17. srpnja 2019. godine, utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji prema lokacijama:

Zaključak gradonačelnika
30.7.2019

U okviru provedbe projekta „Zaželi posao na području Grada Omiša“, kodni broj: UP.02.1.1.05.0208 iz Programa „Zaželi“, kojeg financira Europska unija iz Eurospkog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Gradonačelnik Grada Omiša raspisao je Javni poziv za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme sa svrhom pružanja usluge pomoći u kući starijim osobama, osobama s invaliditetom i osobama u nepovoljnom položaju na području Grada Omiša.
Krajnji rok za prijavu je 07. kolovoza 2019. godine.

Javni poziv
Obrazac za prijavu
EU
17.7.2019

Raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javnih površina i kućica postavljenih na javnoj površini – Omiš, nasip Toreta za vrijeme održavanja ljetne manifestacije “GUSARSKA BITKA 2019.” u razdoblju od 16. kolovoza do 18. kolovoza 2019. godine
Predmet natječaja je privremeno korištenje javnih površina i kućica postavljenih na javnoj površini na predjelu nasipa Toreta u Omišu, radi održavanja ljetne manifestacije “GUSARSKA BITKA 2019.”, koju organizira Turistička zajednica Grada Omiša i Kulturno povijesna Udruga Omiški gusari.

Natječaj
Skica
21.6.2019

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje lokacije na javnoj površini Grada Omiša u Gatima, radi postavljanja kioska, koji je oglašen u listu „Slobodna Dalmacija“, a tekst natječaja objavljen na www.omis.hr i na oglasnoj ploči Grada Omiša dana 07. lipnja 2019. godine, utvrđuje se najpovoljniji ponuditelj:

Zaključak gradonačelnika
7.6.2019

Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša, dana 07. lipnja 2019. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati ...

Poziv
7.6.2019

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, KLASA: 363-01/19-01/371, URBROJ: 2155/01-02-19-01 od 5. lipnja 2019. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša- Gata.
Predmet natječaja je privremeno korištenje lokacije na javnoj površini Grada Omiša u Gatima radi postavljanja kioska (pod čime se podrazumijeva postavljanje isključivo tehnološki zgotovljenog objekta) ...

Javni natječaj
Skica
7.5.2019

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša, određenih za postavljanje štandova, pokretnih naprava i sl., u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2019. godine, koji je oglašen u listu “Slobodna Dalmacija”, a tekst natječaja objavljen na www.omis.hr i na oglasnoj ploči Grada Omiša 19. travnja 2019. godine, utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji prema lokacijama ...

Zaključak gradonačelnika
19.4.2019

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, KLASA: 363-01/19-01/220, URBROJ: 2155/01-02-19-01 od 17. travnja 2019. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša
Predmet natječaja je privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša, na koje će se postaviti štandovi, pokretne naprave, stalci, klupe, kolica i sl. Popis lokacija sa naznakom namjene i početne cijene je slijedeći (redni broj lokacije odgovara brojčanim oznakama na skici koja je sastavni dio natječaja) ...

Javni natječaj
Skica 1
Skica 2
17.4.2019

POZIV ZA PRIJAVE ZA RAD U BIRAČKIM ODBORIMA

Obavieštavaju se zainteresirane osobe da će se prijave za rad u biračkim odborima (u svojstvu predsjednika ili zamjenika predsjednika biračkog odbora) na izborima za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, a koji će se održati 26. svibnja 2019. godine.

Poziv
13.4.2019

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup dijela poslovnog prostora

Predmet zakupa je dio poslovnog prostora u Omišu, u ulici Fošal, zgrada anagrafske oznake Fošal 1a (čest.zgr. 392/1 (kat.čest. 485/1 ), ZU 587 k.o. Omiš), koji temeljem Sporazuma sa Gradom Omišem koristi Turistička zajednica Grada Omiša. Dio poslovnog prostora koji se daje u zakup nalazi se u istočnom dijelu prostora, a obuhvaća 2 m2 prostora i svijetli otvor prozora koji se nalazi na istočnoj fasadi zgrade, a služi za postavljanje bankomata.

Natječaj
11.4.2019

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima (NN br. 86/08 i 61/11, u daljnjem tekstu - ZSN), Gradonačelnik Grada Omiša raspisuju Natječaj za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme

Natječaj
8.4.2019

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Grada Omiša

Javni poziv
Prijava za javne radove
29.3.2019

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša, određenih za postavljanje kioska, koji je oglašen u listu „Slobodna Dalmacija“, a tekst natječaja objavljen na www.omis.hr i na oglasnoj ploči Grada Omiša dana 19. ožujka 2019. godine, utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji prema lokacijama ...  

Zaključak gradonačelnika
27.3.2019

U okviru provedbe projekta „Zaželi posao na području Grada Omiša“, kodni broj: UP.02.1.1.05.0208 iz Programa „Zaželi“, kojeg financira Europska unija iz Eurospkog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Gradonačelnik Grada Omiša raspisao je Javni poziv za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme sa svrhom pružanja usluge pomoći u kući starijim osobama, osobama s invaliditetom i osobama u nepovoljnom položaju na području Grada Omiša.

Krajnji rok za prijavu je 04. travnja 2019. godine.

Javni poziv
Obrazac za prijavu
EU
20.3.2019

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem namještenika, na radno mjesto komunalni djelatnik u Vlastiti pogon Grada Omiša, na određeno vrijeme (15.4.-31.10.2019.), objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati ..

Poziv
19.3.2019

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, KLASA: 363-01/19-01/134, URBROJ: 2155/01-02-19-03 od 18. ožujka 2019. godine, objavljuje se PROČIŠĆENI TEKST JAVNOG NATJEČAJA za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša (Objava Javnog natječaja 15.03.2019., Objava ispravka 19.03.2019.)
Predmet natječaja je privremeno korištenje slijedećih lokacija na javnoj površini u Omišu radi postavljanja kioska (pod čime se podrazumijeva postavljanje isključivo tehnološki zgotovljenog objekta) ...

Natječaj
Skica 1
Skica 2
28.2.2019

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora za rad političke stranke

1.Predmet zakupa je sljedeći poslovni prostor u vlasništvu Grada Omiša:
- na adresi Obala Gusara 6, Omiš, zgrada Baraka-Punta , k.č. 553/1 k.o. Omiš (čest.zem.1978/2, 1978/5, 1978/13 k.o.Omiš), površine 29,60m2, označena na skici tlocrta prizemlja;
2. Poslovni prostor iz točke 1. ovog Natječaja, daje se u zakup na rok od 4 godine, za rad političke stranke.

Natječaj
Skica
15.3.2019

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, KLASA: 363-01/19-01/134, URBROJ: 2155/01-02-19-01 od 14. ožujka 2019. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša
Predmet natječaja je privremeno korištenje slijedećih lokacija na javnoj površini u Omišu radi postavljanja kioska (pod čime se podrazumijeva postavljanje isključivo tehnološki zgotovljenog objekta)...

Natječaj
Skica 1
Skica 2
28.2.2019

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora za rad političke stranke

1.Predmet zakupa je sljedeći poslovni prostor u vlasništvu Grada Omiša:
- na adresi Obala Gusara 6, Omiš, zgrada Baraka-Punta , k.č. 553/1 k.o. Omiš (čest.zem.1978/2, 1978/5, 1978/13 k.o.Omiš), površine 29,60m2, označena na skici tlocrta prizemlja;
2. Poslovni prostor iz točke 1. ovog Natječaja, daje se u zakup na rok od 4 godine, za rad političke stranke.

Natječaj
Skica
26.2.2019

Upravitelj Vlastitog pogona Grada Omiša objavljuje Oglas za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme od 15.04. do 31.10.2019. na radno mjesto: komunalni djelatnik , 10 izvršitelja, rad u smjenama. Uvjeti: - SSS

Natječaj
14.2.2019

U okviru provedbe projekta „Zaželi posao na području Grada Omiša“, kodni broj: UP.02.1.1.05.0208 iz Programa „Zaželi“, kojeg financira Europska unija iz Eurospkog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Gradonačelnik Grada Omiša raspisao je Javni poziv za prijavu kandidatkinja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme sa svrhom pružanja usluge pomoći u kući starijim osobama, osobama s invaliditetom i osobama u nepovoljnom položaju na području Grada Omiša.
Krajnji rok za prijavu je 22. veljače 2019. godine.

Javni poziv
Obrazac za prijavu
EU
25.1.2019

Grad Omiš raspisuje Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora za rad političkih stranaka
Predmet zakupa su sljedeći poslovni prostori u vlasništvu Grada Omiša ...

Natječaj
Skica prostora
9.1.2019

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09,9/10 i 2/13 i 10/13) te članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 1/12) te Zaključka Gradonačelnika od 7.1.2019. godine. raspisuje Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora.
Predmet natječaja je  zakup poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju bivše zgrade Zadružnog doma u Kostanjima

Natječaj
Tlocrt prostora
8.1.2019

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam namještenika, na radno mjesto komunalni djelatnik, u Vlastiti pogon Grada Omiša, na neodređeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:

Poziv...
3.1.2019

Gradonačelnik Grada Omiša donosi Plan prijema u upravna tijela Grada Omiša i Vlastiti pogon Grada Omiša za 2019. godinu I. Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Omiša i Vlastitom pogonu Grada Omiša, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika za 2019. godinu, i to kako slijedi ...

Plan prijema ...

 Ispis   
 Arhiva 2018. Minimiziraj
27.12.2018

Upravitelj Vlastitog pogona Grada Omiša, objavljuje Natječaj za prijam namještenika u Vlastiti pogon Grada Omiša, na radno mjesto: - komunalni djelatnik – 3 izvršitelja, na neodređeno vrijeme. Uvjeti: SSS, U radni odnos prima se na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Natječaj ...
17.12.2018

Poništava se natječaj objavljen u Narodnim novinama broj 95 od 26. listopada 2018., web stranici i oglasnoj ploči Grada Omiša, za prijam namještenika u Vlastiti pogon Grada Omiša na radno mjesto komunalni djelatnik, 3 izvršitelja, na neodređeno vrijeme.
9.11.2018

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem namještenika, na radno mjesto komunalni djelatnik, u Vlastiti pogon Grada Omiša, na neodređeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati ...

Poziv ...
3.11.2018

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem službenika, na radno mjesto viši referent za prostorno planiranje , na određeno vrijeme, dana 3. studenoga 2018. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv ...
26.10.2018

Upravitelj Vlastitog pogona Grada Omiša, objavljuje Natječaj za prijam namještenika u Vlastiti pogon Grada Omiša , na radno mjesto: komunalni djelatnik – 3 izvršitelja, na neodređeno vrijeme

Natječaj
19.10.2018

Raspisuje se Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u sportskoj dvorani Ribnjak u Omišu

Natječaj
Skica 1
Skica 2
Skica 3
19.10.2018

Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša objavljuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na radno mjesto: viši referent za prostorno planiranje, 1 izvršitelj

Oglas
31.8.2018

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem namještenika, na radno mjesto djelatnik za održavanje javne rasvjete, u Vlastiti pogon Grada Omiša, na neodređeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv
31.8.2018

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu, na radna mjesta viši stručni suradnik za komunalno redarstvo , u Upravni odjel za KSD, UP i ZO, na neodređeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv
8.8.2018

Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštita okoliša i Upravitelj Vlastitog pogona Grada Omiša, objavljuju Natječaj za prijam službenika i namještenika

Natječaj
9.7.2018

Grad Omiš objavljuje Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Omiš Radmanove mlinice oznake 11_09.

Javni poziv
28.6.2018

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje kućica na javnoj površini – nasip Toreta za vrijeme održavanja ljetne manifestacije “SUMMER FEST 2018.” u razdoblju od 13. srpnja do 05. kolovoza 2018. godine, koji je oglašen u listu “Slobodna Dalmacija”, a tekst natječaja objavljen na www.omis.hr i na oglasnoj ploči grada Omiša 08. lipnja 2018. godine, utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji prema lokacijama ...

Zaključak gradonačelnika
13.6.2018

Na temelju Programa javnih radova „Uredimo naš grad“, a u vezi s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koje se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Grada Omiša

Javni poziv
Prijava
12.6.2018

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I ZAŠTITE BILJA NA PODRUČJU GRADA OMIŠA
Predmet natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti deratizacije, dezinfekcije, dezinsekcije i zaštite bilja na javnim površinama na području Grada Omiša, na temelju ugovora.

Javni natječaj
12.6.2018

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA OMIŠA
Predmet natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Omiša, osim u dijelu koji se odnosi na krpanje udarnih rupa, izvođenja manjih građevinskih radova na održavanju gradskih ulica, nogostupa i slično.

Javni natječaj
8.6.2018

Raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje kućica postavljenih na javnoj površini – Omiš, nasip Toreta za vrijeme održavanja ljetne manifestacije “SUMMER FEST 2018.” u razdoblju od 13. srpnja do 05. kolovoza 2018. godine .

Javni natječaj
Skica
15.5.2018.

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša, određenih za postavljanje štandova, pokretnih naprava i sl., u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2018. godine, koji je oglašen u listu “Slobodna Dalmacija”, a tekst natječaja objavljen na www.omis.hr i na oglasnoj ploči grada Omiša 20.travnja 2018. godine, utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji prema lokacijama .....

Zaključak gradonačelnika
20.4.2018

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, od 18. travnja 2018. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša

Javni natječaj
Skica 1
Skica 2
12.4.2018

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem namještenika, na radno mjesto komunalni djelatnik u Vlastiti pogon Grada Omiša, na određeno vrijeme (02.05.-31.10.2018.), dana 12. travnja 2018. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) .... 

Poziv na testiranje
5.4.2018

U predmetu odabira najpovoljnijih ponuda radi privremenog korištenja javnih površina za postavljanje kioska, Gradonačelnik Grada Omiša, donosi .....

Zaključak
30.3.2018

Raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša . Predmet natječaja je privremeno korištenje slijedećih lokacija na javnoj površini u Omišu radi postavljanja kioska (pod čime se podrazumijeva postavljanje isključivo tehnološki zgotovljenog objekta)...

Javni natječaj
Skica
29.3.2018

Upravitelj Vlastitog pogona Grada Omiša objavljuje Oglas za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme od 02.05. do 31.10.2018. na radno mjesto: komunalni djelatnik , 11 izvršitelja, rad u smjenama

Oglas
16.3.2018

Javni natječaj za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša

Predmet natječaja je privremeno korištenje slijedećih lokacija na javnoj površini u Omišu radi postavljanja kioska ....

Natječaj
Skica
12.1.2018

Gradonačelnik Grada Omiša donosi Plan prijema u upravna tijela Grada Omiša i Vlastiti pogon Grada Omiša za 2018. godinu

Plan prijema
10.1.2018

Grad Omiš objavljuje Javni poziv kojim Grad Omiš, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području grada Omiša, obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa nekretninama na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige ....

Javni poziv

 Ispis   
 Arhiva 2017 Minimiziraj
22.12.2017

Dana 22. prosinca 2017.g. Gradonačelnik Grada Omiša raspisuje Javni poziv za neinstitucionalno partnerstvo u provedbi programa zapošljavanja žena „Zaželi“.
Javni poziv otvoren je do 05. siječnja 2018.g.

Više u prilogu
27.11.2017

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje J A V N I P O Z I V za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za razdoblje: 12 mjeseci

Javni poziv
23.11.2017

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu, na radno mjesto viši stručni suradnik za pravne poslove i pomorsko dobro, u Upravni odjel za KSD, UP i ZO, na neodređeno vrijeme, objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv
23.11.2017

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu, na radna mjesta referent za vodnu nakandu i kuće za odmor , u Upravni odjel za KSD, UP i ZO, na neodređeno vrijeme, objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv
17.11.2017

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Grada Omiša
Broj izvršitelja: 20

Javni poziv
17.11.2017

Raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za privremeno korištenje kućica postavljenih na javnoj površini – Trg Stjepana Radića u Omišu za vrijeme održavanja manifestacije “OMIŠKI BOŽIĆNI GRAD” u razdoblju od 16. prosinca 2017. do 01. siječnja 2018. godine

Natječaj
Skica
15.11.2017

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem namještenika, na radno mjesto djelatnik za održavanje javne rasvjete u Vlastitom pogonu Grada Omiša, na određeno vrijeme, dana 15. studenoga 2017. godine objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv na testiranje
3.11.2017

Upravitelj Vlastitog pogona Grada Omiša objavljuje Oglas za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na radno mjesto: djelatnik za održavanje javne rasvjete, 1 izvršitelj

Oglas
27.10.2017

Gradonačelnik Grada Omiša raspisuje Natječaj za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša

Natječaj
27.10.2017

Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, raspisuje Natječaj za prijem u službu službenika/ica na neodređeno vrijeme na radna mjesta ...

Natječaj
6.10.2017

Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora

Predmet natječaja je zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Seocima, površine 31.82 m2 ...

Natječaj
10.7.2017

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje kućica na javnoj površini - nasip Toreta za vrijeme održavanja ljetne manifestacije u razdoblju od 21. srpnja do 6. kolovoza 2017. godine , utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji po lokacijama ...

Zaključak gradonačelnika
7.7.2017

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu, na radna mjesta referent za vodnu nakandu i kuće za odmor , u Upravni odjel za KSD, UP i ZO, na neodređeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati: ...

Poziv
7.7.2017

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu, na radna mjesta viši referent za komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša , u Upravni odjel za KSD, UP i ZO, na neodređeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat: ....

Poziv
7.7.2017

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu, na radna mjesta viši referent za prostorno planiranje, u Upravni odjel za KSD, UP i ZO, na neodređeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidatkinja .....

Poziv
7.7.2017

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu, na radna mjesta viši stručni suradnik za prostorno uređenje, u Upravni odjel za KSD, UP i ZO, na neodređeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ....

Poziv
28.6.2017

Grad Omiš obavještava da je raspisan javni natječaj za privremeno korištenje kućica postavljenih na javnoj površini radi održavanja ljetne manifestacije koju organiziraju Turistička zajednica Grada Omiša i Festival dalmatinskih klapa Omiš..

Natječaj

14.6.2017

Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, objavljuje Natječaj za prijam službenika/ca u službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta: ....

Natječaj

9.6.2017

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za razdoblje: 12 mjeseci ...

Javni poziv

10.5.2017

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša, određenih za postavljanje štandova, pokretnih naprava i sl., u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2017. godine, koji je oglašen u listu “Slobodna Dalmacija”, a tekst natječaja objavljen na www.omis.hr i na oglasnoj ploči Grada Omiša 14.travnja 2017. godine, utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji prema lokacijama ....

Zaključak

26.4.2017

Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama (NN 84/11) te sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu („Službeni glasnik Grada Omiša“, br: 9/15), Grad Omiš objavljuje Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. O M I Š Fra Stjepana Vrlića (01_20)

Javni poziv

20.4.2017

POZIV ZA PRIJAVE ZA RAD U BIRAČKIM ODBORIMA

Obaviještavaju se zainteresirane osobe da će se prijave za rad u biračkim odborima ( u svojstvu predsjednika ili potpredsjednika biračkog odbora) na Lokalnim izborima 2017. god., a koji izbori će se održati 21. svibnja 2017. god., ZAPRIMATI ISKLJUČIVO ELEKTRONIČKIM PUTEM NA E-MAIL ADRESU: gipomis@gmail.com

Više ....
14.4.2017

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu, na radna mjesta viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu, u Upravni odjel za KSD, UP i ZO, na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv
14.4.2017

Javni natječaj za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša

Predmet natječaja je privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša, na koje će se postaviti štandovi, pokretne naprave, stalci i sl. Popis lokacija sa naznakom namjene i početne cijene je slijedeći (redni broj lokacije odgovara brojčanim oznakama na skici koja je sastavni dio natječaja) ..

Javni natječaj
Skica 1
Skica 2

13.4.2017

Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama (NN 84/11) te sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu („Službeni glasnik Grada Omiša“, br: 9/15), Grad Omiš objavljuje Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. TUGARE ( Naklice 17-03 )

Javni poziv

13.4.2017

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša, određenih za postavljanje kioska, koji je oglašen u listu „Slobodna Dalmacija“, a tekst natječaja objavljen na www.omis.hr i na oglasnoj ploči Grada Omiša dana 29. ožujka 2017. godine, utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji prema lokacijama ...

Zaključak ....

7.4.2017

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem namještenika, na radno mjesto komunalni djelatnik u Vlastiti pogon Grada Omiša, na određeno vrijeme (15.5.-15.10.2017.), dana 7. travnja 2017. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv

29.3.2017

Na temelju zaključka Zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/17-01/147, Urbroj: 2155/01-02-17-1 od 22. ožujka 2017. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša Predmet natječaja je privremeno korištenje slijedećih lokacija na javnoj površini u Omišu i Lokvi Rogoznici radi postavljanja kioska (pod čime se podrazumijeva postavljanje isključivo tehnološki zgotovljenog objekta) ...

Javni natječaj
Skica Ivašnjak
Skica Fra S.Vrlića
Skica Trg K. Tomislava
Skica Fošal

16.3.2017

Upravitelj Vlastitog pogona Grada Omiša objavljuje Oglas za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme od 15.5. do 30.10.2017. na radno mjesto: komunalni djelatnik , 9 izvršitelja, rad u smjenama

Oglas

16.3.2017

Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, objavljuje Oglas za prijam službenika/ce u službu na određeno vrijeme do povratka službenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta na radna mjesta: viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu, 1 izvršitelj

Oglas

12.3.2017

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijem namještenika, na radna mjesta: djelatnik za održavanje dvorane – voditelj grupe, pomoćni djelatnik za održavanje dvorane i spremačica u Vlastiti pogon Grada Omiša, na neodređeno vrijeme, objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv

6.3.2017

Grad Omiša objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Grada Omiša
broj izvršitelja: 20, trajanje javnih radova: 6 mjeseci , opis poslova: radovi na zaštiti okoliša i zaštiti spomenika kulture (npr. uklanjanje otpada iz okoliša ručnim putem, ručno sakupljanje otpada, čišćenje slivnih rešetki, travnjaka, putova, saniranje nelegalnih odlagališta otpada, održavanje čistoće spomenika kulture i slično)
Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koji ispunjavaju uvjete iz mjere javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Javni poziv
Program radova

24.2.2017

Zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnik Grada Omiša donosi Plan prijema u upravna tijela Grada Omiša i Vlastiti pogon Grada Omiša za 2017. godinu
Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Omiša i Vlastitom pogonu Grada Omiša, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika za 2017. godinu, i to kako slijedi ...

Plan prijema

24.2.2017

Upravitelj Vlastitog pogona objavljuje Natječaj za prijam namještenika u Vlastiti pogon Grada Omiša na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca, na radna mjesta:
1. djelatnik za održavanje dvorane - voditelj grupe, 1 izvršitelj
2. pomoćni djelatnik za održavanje dvorane, 1 izvršitelj
3. spremačica, 1 izvršitelj

Natječaj

16.2.2017

Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama (NN 84/11) te sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu, Grad Omiš objavljuje Javni poziv nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. OMIŠ , Ulica Nemira IV

Javni poziv

16.2.2017

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012., Grad Omiš objavljuje Javni poziv kojim Grad Omiš, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na administrativnom području grada Omiša, obaviještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste:

Javni poziv

27.1.2017

Na temelju Zaključka Zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/17-01/18, Urbroj: 2155/01-02-17-1 od 24. siječnja 2017. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša
Predmet natječaja je privremeno korištenje lokacije na javnoj površini u Omišu radi postavljanja kioska (pod čime se podrazumijeva postavljanje isključivo tehnološki zgotovljenog objekta)

Natječaj


 Ispis   
 Arhiva 2016 Minimiziraj

12.12.2016

Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama (NN 84/11) te sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu, Grad Omiš objavljuje JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. OMIŠ
Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta i pripadajuća parkirališta, o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Omiš.
Oznaka ceste: Nadopuna nerazvrstane ceste Borak, oznake 03-10

Javni poziv

12.10.2016

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09,9/10 i 2/13 i 10/13) te članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 1/12) te Zaključka od 07.10.2016. godine, Gradonačelnik Grada Omiša raspisuje Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora.
Predmet zakupa je zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Gatima ...

Natječaj

16.9.2016

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09,9/10 i 2/13 i 10/13) te članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 1/12) te Zaključka Gradonačelnika od 15.9.2016. godine. raspisuje se Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora.
Predmet zakupa je zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Zvečanju ....

Natječaj

6.9.2016

Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijem namještenika, na radna mjesta: djelatnik za održavanje dvorane – voditelj grupe, pomoćni djelatnik za održavanje dvorane i spremačica u Vlastiti pogon Grada Omiša, na određeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

POZIV

31.8.2016

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za razdoblje: 12 mjeseci ...

Javni poziv

16.8.2016

Upravitelj pogona objavljuje Oglas za prijam namještenika na određeno vrijeme u trajanju 6 mjeseci , na radna mjesta: ....

Oglas

1.7.2016

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu, na radna mjesta referent za vodnu nakandu i kuće za odmor , u Upravni odjel za KSD, UP i ZO, na određeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv

1.7.2016

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu, na radna mjesta viši referent za komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša , u Upravni odjel za KSD, UP i ZO, na određeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv

24.6.2016

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu, na radna mjesta viši stručni suradnik za prostorno uređenje, u Upravni odjel za KSD, UP i ZO, na određeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv

24.6.2016

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu, na radna mjesta viši referent za prostorno planiranje, u Upravni odjel za KSD, UP i ZO, na određeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv

24.6.2016

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem namještenika, na radno mjesto komunalni djelatnik – voditelj grupe u Vlastiti pogon Grada Omiša, na neodređeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv

24.6.2016

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu, na radna mjesta komunalni redar I i komunalni redar II, u Upravni odjel za KSD, UP i ZO, na neodređeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv

24.6.2016

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem namještenika, na radno mjesto komunalni djelatnik, u Vlastiti pogon Grada Omiša, na neodređeno vrijeme, objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv

24.6.2016

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog muzeja Omiš

Natječaj

15.6.2016

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Narodne knjižnice Omiš

Natječaj

10.6.2016

Upravitelj pogona objavljuje Natječaj za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radno mjesto: komunalni djelatnik, 1 izvršitelj

Natječaj

10.6.2016

Upravitelj Vlastitog pogona objavljuje Natječaj za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme ,uz probni rad od 3 mjeseca, na radno mjesto: komunalni djelatnik-voditelj grupe, 1 izvršitelj

Natječaj

10.6.2016

Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša objavljuje Natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno stambene poslove, uređenje prostora i zaštitu okoliša, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjesea, na radno mjesto: referent - komunalni redar II, 1 izvršitelj/ica

Natječaj

10.6.2016

Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša objavljuje Natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno stambene poslove, uređenje prostora i zaštitu okoliša, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjesea, na radno mjesto: referent - komunalni redar I, 1 izvršitelj/ica

Natječaj

2.6.2016

Gradonačelnik Grada Omiša, donosi Zaključak temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša, određene za postavljanje kioska na lokaciji u ulici Fošal u Omišu, označenoj kao broj 6, utvrđuje se kao jedini i najpovoljniji ponuditelj ...

Zaključak

2.6.2016

Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, objavljuje Oglas za prijam službenika/ce u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na radna mjesta: viši referent za komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša , 1 izvršitelj

Oglas

2.6.2016

Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, objavljuje Oglas za prijam službenika/ce u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na radna mjesta: viši referent za prostorno planiranje, 1 izvršitelj

Oglas

2.6.2016

Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, objavljuje Oglas za prijam službenika/ce u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na radna mjesta: viši stručni suradnik za prostorno uređenje, 1 izvršitelj

Oglas

2.6.2016

Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, objavljuje Oglas za prijam službenika/ce u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na radna mjesta: referent za vodnu naknadu i kuće za odmor, 1 izvršitelj

Oglas

20.5.2016

Na temelju Izmjene zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/16-01/185, Urbroj: 2155/01-02-16-1 od 19. svibnja 2016. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša

Javni natječaj

9.5.2016

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Grada Omiša.
Broj izvršitelja : 20
Trajanje javnih radova : 6 mjeseci

Javni poziv

15.4.2016

Na temelju članaka 22., 29. stv.3. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11 – u daljnjem tekstu ZSN), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem namještenika, na radno mjesto komunalni djelatnik u Vlastiti pogon Grada Omiša, na određeno vrijeme (15.5.-30.09.2016.), objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv na testiranje
31.3.2016

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti za radno mjesto: viši stručni suradnik ekonomske struke ; za razdoblje: 12 mjeseci ; uvjet: magistar ili stručni specijalist ekonomske struke

Javni poziv
21.3.2016

Upravitelj Vlastitog pogona Grada Omiša objavljuje Oglas za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme od 15.5. do 30.09.2016. na radno mjesto: komunalni djelatnik , 8 izvršitelja, rad u smjenama

Oglas
3.2.2016

Cjelovit tekst uređenog usmenog javnog nadmetanja za prodaju građevinske čestice č.z. 3018/40 k.o. Duće (katastarska oznaka č.z. 3837/3 k.o. Duće), na kojoj se nalazi Autobusni kolodvor u Omišu

Cjelovit tekst ...
1.2.2016

Gradsko vijeće Grada Omiša raspisuje USMENO JAVNO NADMETANJE za prodaju građevinske čestice, č.z. 3018/40 k.o. Duće, (katastarska oznaka č.z. 3837/3 k.o. Duće), na kojoj se nalazi autobusni kolodvor u Omišu

Više .....

 Ispis   
 Arhiva 2015 Minimiziraj
11.12.2015

Gradsko vijeće Grada Omiša raspisuje Javni natječaj za kupoprodaju građevinskog zemljišta u Omišu
Predmet kupoprodaje su nekretnine ( građevinsko zemljište) označene kao čest.zem. 263/8 ( dio kat.čest.zem. 506/1) površine 15 m2, označeno točkama e-m-n-o-e, čest.zem. 263/9 ( kat.čest.zem. 502/3) površine 12 m2, označeno točkama k-l-m-n-k, čest.zem. 263/10 ( dio kat.čest.zem. 506/1) površine 94 m2, označeno točkama n-t-s-r-u-f-g-h-i-k-n i 3/3900 suvl. dijelova čest.zem. 263/1 ( kat.čest.zem. 506/3) površine 3 m2, označeno točkama i-j-g-h-i, sve ZU 2550, k.o. Omiš

Javni natječaj
19.10.2015

Javni poziv za prijam na stručno osposoljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za razdoblje od 12 mjeseci

Javni poziv
16.9.2015

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/15-01/449, urbroj: 2155/01-02-15-1 od 4. rujna 2015. godine, raspisuje se JAVNI NATJEČAJ za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša
Predmet natječaja je privremeno korištenje slijedećih lokacija na javnoj površini Omišu radi postavljanja kioska (pod čime se podrazumijeva postavljanje isključivo tehnološki zgotovljenog objekta):

Natječaj
28.8.2015

Gradonačelnik Grada Omiša obavještava da je poništen javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Omišu, predjel Slavinj, koji je oglašen u listu Slobodna Dalmacija i na web stranici www.omis.hr dana 21.8.2015. godine.
21.8.2015

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09,9/10 i 2/13) te članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 2/10) te Zaključka Gradonačelnika od 17.8.2015. godine. raspisuje Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora
Predmet zakupa je zakup poslovnog prostora koji se nalazi u Omišu, predjel Slavinj, položen na dijelu čest.z. 1945/5, površine 12 m2 , za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Natječaj

Napomena : Natječaj poništen !
17.7.2015

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu, u Uredu gradonačelnika, na neodređeno vrijeme, dana 17. srpnja 2015., objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv
7.7.2015
OGLAS
o prodaji ½ suvlasničkog idealnog dijela nekretnine u Omišu
radi razvrgnuća suvlasničke zajednice

Natječaj
3.7.2015

Pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Omiša, raspisuje Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu - 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Natječaj
17.6.2015.

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za razdoblje: 12 mjeseci

Poziv
12.6.2015.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za društvene djelatnosti, u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, na neodređeno vrijeme, dana 12. lipnja 2015. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE)
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati: Ana Jurić , Željana Marković , Slavko Sabljo , Zorica Terzić

Poziv
31.5.2015.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, raspisuje Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: viši stručni suradnik za društvene djelatnosti 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

Natječaj
11.5.2015.

Gradonačenik Grada Omiša, donosi Zaključak : Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša, određenih za postavu štandova, pokretnih naprava, stalaka i sl., u razdoblju od 15. lipnja - 15. rujna 2015. godine, koji je oglašen u listu „Slobodna Dalmacija“, a tekst natječaja objavljen na www.omis.hr i na oglasnoj ploči Grada Omiša dana 24. travnja 2015. godine, utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji prema lokacijama:

Zaključak gradonačelnika
8.5.2015.

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/15-01/136, urbroj: 2155/01-02-15-1 od 5. svibnja 2015. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša
Predmet natječaja je privremeno korištenje lokacije površine 32,00 m2 na javnoj površini koja se nalazi u Omišu, Trg kralja Tomislava, (nasuprot tzv. Zgrade općine) radi postavljanja kioska, namjena zalogajnica – priprema brze prehrane.
Početna cijena korištenja iznosi 1.800,00 kn mjesečno.

Natječaj
8.5.2015.

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/15-01/175, urbroj: 2155/01-02-14-1 od 6. svibnja 2015. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša
Predmet natječaja je privremeno korištenje lokacije površine 10 m2 na javnoj površini koja se nalazi u Omišu, na predjelu Priko, na desnoj obali rijeke Cetine, označena na skici u privitku, određene za postavljanje kioska-tipa dalmatinske kućice, oblikovane u kamenu ili imitaciji kamena, maksimalne površine 8 m2, za obavljanje poslova mjenjačnice.

Natječaj
28.4.2015.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem namještenika, na radno mjesto komunalni djelatnik u Vlastiti pogon Grada Omiša, na određeno vrijeme (15.5.-30.09.2015.), dana 28. travnja 2015. godine objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

Poziv
24.4.2015.

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/15-01/101, urbroj: 2155/01-02-15-1 od 21.4.2015. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša
Predmet natječaja je privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša, na koje će se postaviti štandovi, pokretne naprave, stalci i sl.

Natječaj , Lokacije 1 , Lokacije 2
24.4.2015.

Natječajno povjerenstvo za izbor i imenovanje ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Festivala dalmatinskih klapa Omiš

Natječaj
15.4.2015

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima na području Grada Omiša
broj izvršitelja: 10
trajanje javnih radova: 6 mjeseci

Javni poziv i Program javnih radova
3.4.2015

Na temelju članka 116. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima (NN br. 86/08 i 61/11, u daljnjem tekstu ZSN) i članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona Grada Omiša (Sl. glasnik Grada Omiša br. 3/11, 3/12, 10/12, 4/13 i 10/13), Upravitelj Vlastitog pogona Grada Omiša objavljuje Oglas za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto: komunalni djelatnik , 5 izvršitelja, rad u smjenama

Natječaj

 Ispis   
 Arhiva - 2014 Minimiziraj
12.12.2014

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u radni odnos namještenika na radno mjesto spremačica, u Uredu gradonačelnika, na neodređeno vrijeme, dana 12. prosinca 2014. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidatkinje : Nediljka Lozančić i Jasna Mušac

Poziv
21.11.2014

Na temelju članka 17. i 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima (NN br. 86/08 i 61/11, u daljnjem tekstu ZSN), Pročelnica Ureda gradonačelnika Grada Omiša objavljuje Javni natječaj za prijam namještenika- u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta: spremačica (1 izvršitelj/ica)
Uvjet: osnovna škola

Natječaj
31.8.2014

Natječajno povjerenstvo za izbor i imenovanje ravnatelja Festivala dalmatinskih klapa Omiš raspisuje Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Festivala dalmatinskih klapa Omiš

Natječaj
10.7.2014.

Raspisuje se Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup zemljišta
Predmet zakupa je neuređeno zemljište na predjelu Vrisovci u Omišu, površine 550,00 m2, a koje je dio čest.zem. 1057/1, 1060, 1059/1, 1054/1,1054/4, 1054/5, 1055/1,1065/5, 1065/1, 1054/3, 1062/2, 1061/1, 1061/2, sve k.o. Omiš. Navedeno zemljište može se koristiti kao uređena zelena površina i dijelom kao parking.

Natječaj
10.7.2014.

Raspisuje se Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup građevinskog zemljišta sa montažnim objektom
Predmet zakupa je građevinsko zemljište sa postavljenim montažnim objektom koje se nalazi u Lokvi Rogoznici, površine 210,00 m2, a koje je dio čest.zem. 2915/15 k.o. Rogoznica. Montažni objekt je postavljen na navedenom zemljištu temeljem dosadašnjeg ugovora o zakupu.

Natječaj
4.7.2014.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za lokalnu samoupravu, u Uredu gradonačelnika, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, dana 04. srpnja 2014. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati :

Poziv
4.7.2014.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na radno mjesto komunalni redar u Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okolišna, na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca, dana 04. srpnja 2014. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati:
1. Ivica Kuzmanić 2. Anđelko Urličić

Poziv
28.06.2014.

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/14-01/262, urbroj: 2155/01-02-14-2 od 27. lipnja 2014. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša.  Predmet natječaja je privremeno korištenje lokacije površine 10 m2 na javnoj površini koja se nalazi u Omišu, na lijevoj obali rijeke Cetine, određena za privremeno postavljanje: kioska

Natječaj

24.6.2014

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima (NN br. 86/08 i 61/11, u daljnjem tekstu - ZSN), Pročelnik Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, objavljuje Oglas za prijam službenika/ce u službu na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseci na radna mjesta: komunalni redar

Oglas ...

16.16.2014

Na temelju članaka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), pročelnica Ureda gradonačelnika objavljuje Oglas za prijam u službu na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA LOKALNU SAMOUPRAVU na određeno vrijeme – 6 mjeseci

Oglas ...

9.6.2014

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/14-01/270, urbroj: 2155/01-02-14-1 od 6. lipnja 2014. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša
Predmet natječaja je privremeno korištenje lokacije površine 12 m2 na javnoj površini koja se nalazi u Omišu, na predjelu Priko (veliki parking), na dijelu čest.zem. 3839/1 k.o. Omiš, određena za privremeno postavljanje tehnološki zgotovljenog pokretnog objekta za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga (fast food i sl.).

Natječaj...

9.6.2014

Gradsko vijeće Grada Omiša raspisuje USMENO JAVNO NADMETANJE za prodaju nekretnine na kojoj se nalazi autobusni kolodvor u Omišu
Predmet prodaje je građevinska čestica, označena brojem 2 u Izmjenama i dopunama PUP-a Ribnjak (Službeni glasnik Grada Omiša broj 8/2008), na kojoj se nalazi autobusni kolodvor, površine 3.498 m2.

Natječaj...
23.5.2014.

Temeljem provedenog javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša, određenih za postavu štandova, pokretnih naprava, stalaka i sl., u razdoblju od 15. lipnja - 15. rujna 2014. godine, koji je oglašen u listu „Slobodna Dalmacija“, a tekst natječaja objavljen na www.omis.hr i na oglasnoj ploči Grada Omiša dana 9. svibnja 2014. godine, utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji prema lokacijama ...

Zaključak ...
9.5.2014.

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/14-01/210, urbroj: 2155/01-02-14-1 od 6. svibnja 2014. godine, raspisuje se J A V N I N A T J E Č A J za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša.  Predmet natječaja je privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša, na koje de se postaviti štandovi, pokretne naprave, stalci i sl.

Natječaj ....
9.5.2014.

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/14-01/65, urbroj: 2155/01-02-14-2 od 6. svibnja 2014. godine, raspisuje se J A V N I N A T J E Č A J za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša.  Predmet natječaja je privremeno korištenje lokacije površine 10 m2 na javnoj površini koja se nalazi u Omišu, a lijevoj obali rijeke Cetine, na dijelu čest.zem. 3839/2 k.o. Omiš, određena za privremeno postavljanje: - kioska..

Natječaj ....
9.5.2014.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09,9/10 i 2/13) te članka 19. i 21. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grad Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 2/10) ta Zaključka Gradonačelnika od 7.5.2014. godine. r a s p i s u j e N A T J E Č A J za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup zemljišta.  Predmet zakupa je neuređeno zemljište na predjelu Vrisovci u Omišu, površine 550,00 m2

Natječaj ....
28.4.2014.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09, 9/10, 2/13), Gradonačelnik Grada Omiša r a s p i s u j e JAVNI NATJEČAJ za prodaju osobnog vozila
Predmet prodaje je osobno vozilo marke ŠKODA SUPERB 2,0 TDI, reg. oznake ST770VJ, proizveden 2012. godine, u voznom stanju, registriran do 15.5.2014. godine.

Natječaj ....
24.4.2014.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu, na radno mjesto prometni redar, u Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, na neodređeno vrijeme, dana 24. travnja 2014. godine objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti kandidat Ante Hrstić.

Poziv...
24.4.2014.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem namještenika, na radno mjesto komunalni djelatnik u Vlastiti pogon Grada Omiša, na neodređeno vrijeme, dana 24. travnja 2014. godine objavljuje P O Z I V NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) )
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati: ...

Poziv...
11.4.2014.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem namještenika, na određeno vrijeme u trajanju od 15. svibnja do 15. rujna 2014. godine, na radno mjesto komunalni djelatnik u Vlastiti pogon Grada Omiša, dana 11. travnja 2014. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati: ...

Poziv...
4.4.2014.

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI DERATIZACIJE, DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I ZAŠTITE BILJA NA PODRUČJU GRADA OMIŠA

Natječaj ...
3.4.2014.

Na temelju članka 17. i 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima (NN 86/08 i 612/11, u daljnjem tekstu ZSN), Pročelnik Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša, objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto: PROMETNI REDAR, 1 izvršitelj.

Natječaj ...
3.4.2014.

Na temelju članka 17.,19. stavak 2. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima (NN 86/08 i 61/11, u daljnjem tekstu ZSN), Upravitelj Vlastitog pogona Grada Omiša, objavljuje JAVNI NATJEČAJ namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: KOMUNALNI DJELATNIK, 5 izvršitelja stručni uvjet: SSS

Natječaj ...
31.3.2014.

Gradsko vijeće Grada Omiša raspisuje  Natječaj o kupnji zemljišta radi proširenja groblja Vrisovci
Objavljuje će se natječaj za kupnju građevinskog zemljišta u K.O. Omiš, površine cca 2.300 m2 radi proširenja groblja u Omišu, sukladno Prostornom planu uređenja Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.4/7, 8/10 i 3/13).

Natječaj ...
31.3.2014.

Gradsko vijeće Grada Omiša raspisuje  Natječaj o kupnji zemljišta radi proširenja groblja Vrisovci
Objavljuje će se natječaj za kupnju građevinskog zemljišta u K.O. Omiš, površine cca 2.300 m2 radi proširenja groblja u Omišu, sukladno Prostornom planu uređenja Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.4/7, 8/10 i 3/13).

Natječaj ...
28.3.2014.

Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, dana 28. ožujka 2014. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati: 1. Dragomir Čović i 2. Zvonimir Kujundžić

Poziv ...
28.3.2014.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem namještenika, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, na radno mjesto komunalni djelatnik – voditelj grupe u Vlastiti pogon Grada Omiša, dana 28. ožujka 2014. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) I. Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti kandidati: 1. Danijel Babić 2. Dragomir Čović 3. Marin Predovan

Poziv ...
27.3.2014.

Upravitelj Vlastitog pogona Grada Omiša objavljuje Oglas za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme od 15.05. do 15.09. 2014. na radna mjesta: komunalni djelatnik , 3 izvršitelja, rad u smjenama
Uvjeti: - SSS.
Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 15.05. do 15.09. 2014.g. Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Oglas za prijam ...
10.3.2014.

Upravitelj Vlastitog pogona Grada Omiša objavljuje Oglas za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na radna mjesta: komunalni djelatnik – voditelj grupe

Oglas za prijam ...
10.3.2014.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, objavljuje Oglas za prijam službenika/ce u službu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci na radna mjesta: komunalni redar

Oglas za prijam ...
17.2.2014.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09, 9/10, 2/13), Gradonačelnik Grada Omiša raspisuje Javni natječaj za prodaju osobnog vozila.
Predmet prodaje je osobno vozilo marke ŠKODA SUPERB 2,0 TDI, reg. oznake ST770VJ, proizveden 2012. godine, u voznom stanju, registriran do 15.5.2014. godine... početnom cijenom 167.407,74 kn

Natječaj ...
17.2.2014.

ISPRAVAK TEKSTA JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINE NA KOJOJ SE NALAZI AUTOBUSNI KOLODVOR U OMIŠU

Zbog greškom ispuštene riječi, ispravlja se tekst javnog natječaja za usmeno javno nadmetanje za prodaju nekretnine na kojoj se nalazi autobusni kolodvor u Omišu, na način da se pod naslovom I PREDMET PRODAJE, na kraju teksta u točki 4., stavlja zarez i dodaje riječ: „godišnje“.
Sve ostale odredbe natječaja, kao i rok određen za početak usmene licitacije ostaju nepromijenjeni.
Nakon ispravljanja, pročišćeni tekst javnog natječaja glasi:

Pročišćeni tekst natječaja
3.2.2014.

Na temelju članka 30. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09, 9/10 i 02/13), članka 9. i 10. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 2/10), Gradsko vijeće Grada Omiša raspisuje usmeno javno nadmetanje za prodaju nekretnine na kojoj se nalazi autobusni kolodvor u Omišu.
Predmet prodaje je zemljište i zgrada označeno kao čest.zem 3018/40 , položena u ZU 2289 za k.o. Duće (dio k.č.br. 3837/3), u vlasništvu Grada Omiša, površine cca 4.200 m2.

Više...
5.2.2014.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos, na radna mjesta: elektro dispečer i  djelatnik za održavanje javne rasvjete, dana 05. veljače 2014.godine objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ( pisano testiranje ). Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti dva kandidata, i to: Ante Amulić i Stjepan Škobalj

Poziv .....

 Ispis   
 Natječaji - Arhiva 2013 Minimiziraj
31.12.2013.

Upravitelj vlastitog pogona objavljuje Javni natječaj za prijam namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radna mjesta: 1. ELEKTRO DISPEČER, 1 izvršitelj 2. DJELATNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, 1 izvršitelj

Javni natječaj
9.12.2013.

Gradonačenik Grada Omiša, dana 09. prosinca 2013. godine, donio je zaključak Temeljem provedenog Javnog natječaja za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša utvrđuju se najpovoljniji ponuditelj

Zaključak gradonačelnika
6.12.2013.

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za razdoblje: 12 mjeseci

Javni poziv
26.11.2013.

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/13-01/300, Urbroj: 2155/01-02-13-4 od 25. studenog 2013. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša.
Predmet natječaja je lokacija na javnoj površini, određena za privremeno postavljanje kioska (tipske kućice) koji će se postaviti na dijelu čest. zem. 3845 . k.o. Duće, predio Priko pored “Nadcestarije” max. dim. 4,0 m x 3,0 m, namjena: pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga

Natječaj
15.11.2013.

Vatrogasna zajednica Grada Omiša raspisuje Javni natječaj za prodaju osobnog automobila .
Predmet prodaje je osobno vozilo marke AUDI A4, proizveden 2009. godine, u voznom stanju, full oprema, registriran do 2.3.2014. godine. Početna cijena je 130.000,00 kn.

Javni natječaj , Pravila
1.10.2013.

Na temelju članaka 19. i 29. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 86/08 i 61/11), pročelnica Ureda gradonačelnika objavljuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (6 mjeseci) na radno mjesto referent za knjigovodstveno računovodstvene poslove II.

Oglas
30.9.2013.

Gradonačelnik Grada Omiša, u predmetu privremenog korištenja javnih površina u 2013. godini , donosi Zaključak o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

Zaključak
27.9.2013.

Grad Omiš raspisuje natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora.
Predmet zakupa je uređeni poslovni prostor koji je nalazi u zgradi autobusnog kolodvora, površine 50 m2.

Natječaj
16.9.2013.

Gradonačelnik Grada Omiša objavljuje Javni natječaj za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Omiša .
Predmet natječaja je održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Omiša, osim u dijelu koji se odnosi na krpanje udarnih rupa, izvođenja manjih građevinskih radova na održavanju gradskih ulica, nogostupa i slično.
Uputa za natjecatelje , Natječaj , Troskovnik
16.9.2013.

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/12-01/95, Urbroj: 2155/01-02-13-3 od 11. rujna 2013. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša. Predmet natječaja je lokacija na javnoj površini, određena za privremeno postavljanje kioska (tipske kućice) koji će se postaviti: - na lijevoj obali rijeke Cetine, na dijelu čest. zem. 4039. k.o. Omiš, pored prvog (1.) tunela (stara cesta) max. dim. 4,0 m x 3,0 m, namjena: pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, početna cijena lokacije: 8.000,00 kn

Javni poziv
6.8.2013.

Grad Omiš objavljuje Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za razdoblje: 12 mjeseci

Javni poziv
19.7.2013.

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu I. Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, dana 19. srpnja 2013. godine objavljuje Poziv na prethodnu projeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) koje će se održati 26.srpnja 2013. (petak)

Poziv
22.5.2013

Gradonačelnik Grada Omiša raspisuje natječaj za prikupljanje ponuda za uzimanje u zakup poslovnih prostora.
Predmet natječaja je uzimanje u zakup jednog poslovnog prostora površine 60-70 m2 ili dva spojena poslovna prostora ukupne površine 60-70m2 na predjelu Ribnjak u Omišu.

Natječaj
15.5.2013

Pročelnik Upravnog odjela za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša, objavljuje Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme (do povratka službenice s bolovanja i porodnog dopusta)na radno mjesto viši stručni suradnik za komunalnu infrastrukturu I.

Oglas
15.5.2013

Na temelju članka 3. i 5. Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje („Službeni glasnik Grada Omiša” br. 2/96), članka 39. i 94. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09), u predmetu privremenog korištenja javnih površina u 2013. godini, Gradonačelnik Grada Omiša, donosi Zaključak temeljem provedenog Javnog natječaja za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša utvrđuju se najpovoljniji ponuditelji po lokacijama.

Zaključak o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja po lokacijama
2.5.2013

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/13-01/159, urbroj: 2155/01-02/09-13-1 od 29. travnja 2013. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša .
Predmet natječaja su javne površine na području Grada Omiša, na koje će se postaviti naprave privremenog karaktera (štandovi, stalci, aparati i sl.) ovisno o namjeni lokacije (redni broj lokacije odgovara brojčanim oznakama na skici koja je sastavni dio natječaja).

Natječaj , Lokacije-Fošal , Lokacije-Priko
05/03/2013

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09) te članka 3. i 14. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 1/12) ta Zaključka Gradonačelnika od 5.3.2013. godine. raspisuje Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora
Predmet zakupa je uređeni poslovni prostor koji je nalazi u prizemlju mjesnog doma u Podgrađu, površine 45 m2.

Natječaj
01/03/2013

Natječaj za najbolje fotografije Grada Omiša

Grad Omiš - Savjet mladih Grada Omiša želi potaknuti participaciju lokalne zajednice u izgradnji vizualnog identiteta grada, poticati veći broj mladih na aktivno sudjelovanje u bilježenju, vrednovanju i očuvanju kulturne i prirodne baštine.

Natječaj i Prijavnica , Prijavnica(Word)
19/02/2013

Grad Omiš obavještava da je ponovno oglašen javni natječaj za prodaju osobnog automobila AUDI 6. Natječaj će se obaviti usmenom javnom licitacijom.

Natječaj i Pravila
16/01/2013

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09, 2/10) te čl. 14. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Omiša 8/09, 5/12)te Zaključka Gradonačelnika od 14.1.2013. godine. r a s p i s u j e ponovni Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje stupova javne rasvjete radi postavljanja reklamnih panoa

PDF Natječaj

16/01/2013

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09, 9/10), Gradonačelnik Grada Omiša raspisuje Javni natječaj za prodaju osobnog vozila
Predmet prodaje je osobno vozilo marke AUDI A6, proizveden 2003. godine, u voznom stanju, neregistriran. Početna cijena je 27.825,00 kn.

PDF Natječaj


 Ispis   
 Natječaji, pozivi i javne nabave - Arhiva 2012. Minimiziraj
7/12/2012

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09, 9/10), Gradonačelnik Grada Omiša raspisuje Javni natječaj za prodaju osobnog vozila
Predmet prodaje je osobno vozilo marke AUDI A6, proizveden 2003. godine, u voznom stanju, neregistriran. Početna cijena je 37.100,00 kn.

PDF Natječaj

20/11/2012

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos u Vlastiti pogon, na radna mjesta elektrodispečer i djelatnik za održavanje javne rasvjete, na određeno vrijeme, utvrdilo rang listu kandidata

PDF Rang lista

13/11/2012

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos u Vlastiti pogon, na radna mjesta elektrodispečer i djelatnik za održavanje javne rasvjete, na određeno vrijeme,  objavljuje Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ( pisano testiranje )

PDF Poziv

29/10/2012

Grad Omiš objavljuje Javni poziv za prijam na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša na poslovima: VIŠI STRUČNI SURADNIK , pravne struke za razdoblje: 12 mjeseci

PDF Javni poziv

16/10/2012

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09, 2/10) te čl. 14. Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Omiša 8/09, 5/12) te Zaključka Gradonačelnika od 11.10.2012. godine raspisuje Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za korištenje stupova javne rasvjete radi postavljanja reklamnih panoa.
Javno otvaranja ponuda određuje se za dan 16. studenoga 2012.godine u 12:00, u uredu Vlastitog pogona Grada Omiša, Četvrt Žarka Dražojevića bb, I kat.

PDF Natječaj

12/10/2012

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima (NN br. 86/08 I 61/11) i članka 8. i 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona Grada Omiša (Sl. glasnik Grada Omiša br. 3/11 I 3/12), Upravitelj pogona objavljuje O G L A S za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci na radna mjesta: 1. ELEKTRO DISPEČER, 1 izvršitelj, rad u smjenama 2. DJELATNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, 2 izvršitelja, rad u smjenama
Rok za podnošenje prijava istječe s danom 22. listopada 2012. godine

PDF Oglas i Prilog

01/10/2012

Sukladno odredbi članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” 4(09, 2/10) i Zaključka Gradonačelnika oznake Klasa:363-01/12-01/51, Urboj:2155/01-02-12/2 od 17.9.2012. godine, Gradonačelnik Grada Omiša raspisuje Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za privremeno korištenje javne površine u Gatima
Predmet natječaja je privremeno korištenje javne površine u Gatima (dio k.č. 6522 k.o. Gata) radi organiziranja poligona-vježbališta za obavljanje praktične nastave za potreba auto škole, površine 600 m2.

PDF Natječaj

01/10/2012

Temeljem odredbe članka 19. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br.2/10), Gradonačelnik Grada Omiša raspisuje Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup građevinskog zemljišta.
Predmet zakupa je građevinsko zemljište u Omišu, predjel Vrisovci, PUP-om Vrisovci označeno kao parcela 7, površine 1600 m2.

PDF Natječaj

26/09/2012

Poništava se oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme u Vlastitom pogonu Grada Omiša , na radna mjesta: elektro dispečer i djelatnik za održavanje javne rasvjete, oznake Klasa: 112-03/12-01/02 Urbroj: 2155/01-06/1-12-2, objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Ispostava Omiš, oglasnoj ploči Grada Omiša i www.omis dana 17. svibnja 2012.godine, jer nije izvršen izbor u roku od 60 dana od objave oglasa.

PDF Odluka

24/08/2012

Na temelju članka 30. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09 i 9/10), članka 9. i 10. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 2/10), Gradsko vijeće Grada Omiša raspisuje Usmeno javno nadmetanje za prodaju građevinske parcele 2. prema PUP Ribnjak,u naravi kolodvor u Omišu
Predmet prodaje je zemljište i zgrada označeno kao čest.zem 3018/40 , položena u ZU 2289 za k.o. Duće (dio k.č.br. 3837/3).

PDF Natječaj

18/07/2012

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09) i Zaključka Gradonačelnika Klasa: 363-01/12-01/283 urbroj: 2155/01-02-12-1 od 16. srpnja 2012. godine, raspisuje se Javni natječaj za davanje na privremeno korištenje javnih površina.
Predmet natječaja je davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiš

PDF Javni natječaj i Skica

06/07/2012

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09) i Zaključka Gradonačelnika Klasa: 363-01/12-01/245 urbroj: 2155/01-02-12-1 od 2. srpnja 2012. godine, raspisuje se Javni natječaj za davanje na privremeno korištenje javnih površina
Predmet natječaja je davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša

PDF Javni natječaj i Skica

15/06/2012

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09) te članka 3. i 14. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 1/12) ta Zaključka Gradonačelnika od 5.6.2012. godine  raspisuje se Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora 
Predmet zakupa je uređeni poslovni prostor koji je nalazi u prizemlju mjesnog doma u Gatima, jugoistočno od poštanskog ureda, koji se sastoji od dvije prostorije ukupne površine 100 m2.

PDF Natječaj

11/06/2012

Gradonačelnik Grada Omiša je zbog isteka mandata objavio Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (m/ž) Narodne knjižnice Omiš. Obavijest je objavljena u Slobodnoj Dalmaciji dana 11.lipnja 2012.g. od kada teče rok od 15 dana za prijavu kandidata. Cjelokupan tekst natječaja može se vidjeti i na oglasnoj ploči u sjedištu Grada Omiša

PDF Natječaj

01/06/2012

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/12-01/197, urbroj: 2155/01-02-12-1 od 29. svibnja 2012. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša.
Predmet natječaja su lokacije na javnoj površini, određene za privremeno postavljanje pokretnog fast food-a i kioska

PDF Natječaj

30/05/2012

Gradonačelnik Grada Omiša raspisuje Natječaj o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Omiša radi razvrgnuća suvlasničke zajednice.
Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Omiša, označenog kao 1/5 dijela čest.zem. 4005 k.o. Kostanje, površine 194,20 m2, po početnoj cijeni od 153,00 kuna po m2, odnosno ukupno 29.712,60 kuna.

PDF Natječaj o prodaji

17/05/2012

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 I 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Vlastiti pogon, dana 17. svibnja 2012. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)

PDF Poziv

17/05/2012

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima (NN br. 86/08 I 61/11) i članka 8. i 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Vlastitog pogona Grada Omiša (Sl. glasnik Grada Omiša br. 3/11 I 3/12), Upravitelj pogona objavljuje Oglas za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci na radna mjesta:
1. ELEKTRO DISPEČER, 1 izvršitelj, rad smjenama
2. DJELATNIK ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, 2 izvršitelja, rad u smjenama

PDF Oglas

10/05/2012

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09) te članka 3. i 14. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 1/12) ta Zaključka Gradonačelnika od 10.5.2012. godine. raspisuje Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora.
Predmet zakupa je uređeni prizemni poslovni prostor koji je sastavni dio zgrade Zadružnog doma u Slimenu, koji se sastoji od dvije prostorije ukupne površine 107,80 m2.

PDF Natječaj

8/05/2012

Grad Omiš, Vlastiti pogon objavljuje Oglas za prijam namještenika u radni odnos na određeno vrijeme od 01.06. do 30.09.2012.g. na radna mjesta:
1. NAPLATNIČAR, 2 izvršitelja, rad u smjenama
2. KONTROLOR, 1 izvršitelj, rad u smjenama

PDF Oglas

28/04/2012

Na temelju Zakljucka Gradonačelnika, Klasa: 363-01/12-01/127 , urbroj: 2155/01-02/09-12-5 od 26. travnja 2012. godine, objavljuje se ISPRAVAK I DOPUNA NATJEČAJA za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na podrucju Grada Omiša

PDF Ispravak

20/04/2012

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/12-01/127, urbroj: 2155/01-02/09-12-1 od 17. travnja 2012. godine, raspisuje se Javni natječaj  za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša
Predmet natječaja su javne površine na području Grada Omiša, na koje će se postaviti štandovi i drugo ovisno o namjeni lokacije (redni broj lokacije odgovara brojčanim oznakama na skici koja je sastavni dio natječaja):

PDF Javni natječaj i Lokacije

27/03/2012

Na temelju članka 35.stavak 8., članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine broj 91/96), i članka 10. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.2/10), te Zaključka Gradonačelnika od 27.03.2012.godine Gradonačelnik Grada Omiša raspisuje Natječaj o prodaji građevnog zemljišta za redovitu uporabu zgrade
Predmet natječaja je prodaja građevnog zemljišta u vlasništvu Grada Omiša, za redovitu uporabu zgrade u k.o. Omiš, označenog kao dio čest.zem 397/13 (dio kat.čest. 650/8) u naravi dvorište, po početnoj cijeni od 1.117,75 kuna po m2, odnosno 129.659,00 kuna

PDF Natječaj

8/3/2012

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/09) te članka 6. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 1/10) ta Zaključka Gradonačelnika od 20.2.2012. godine raspisuje se Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora. Predmet zakupa je djelomično uređeni poslovni prostor u prizemlju zgrade Mjesnog doma u Gatima, koji se sastoji od jedne prostorije i pripadajućeg sanitarnog čvora ukupne površine 60,00 m2.

PDF Javni natječaj

24/02/2012

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09) i Zaključka Gradonačelnika Klasa: 363-01/12-01/34, urbroj: 2155/01-02/09-12-1 od 21. veljače 2012. godine, raspisuje se Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javne površine. Predmet natječaja je davanje na privremeno korištenje javne površine u Omišu, ulica Fošal, istočno od trgovine Konzum

PDF Javni natječaj i Skica

17/02/2012

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja Omiš

Gradonačelnik Grada Omiša je zbog isteka mandata objavio Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradskog muzeja Omiš. Obavijest o raspisivanju javnog natječaja objavljena je u dnevnom listu Slobodna Dalmacija, a rok za podnošenje prijava je 5.ožujka 2012.g. Cjelokupan tekst javnog natječaja možete vidjeti na oglasnoj ploči Grada Omiša, Službenom glasniku Grada Omiša ili ovdje…

PDF Javni natječaj

19/1/2012

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u radni odnos naplatničara, na određeno vrijeme u Vlastiti pogon, dana 19. siječnja 2012. godine objavljuje Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (Pisano testiranje)

PDF Poziv

 Ispis   
   Minimiziraj   
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice