Traži  
  3. srpanj 2022.      Kontakt ..:: Društveni poslovi » Gospodarstvo » Razvojni dokumenti ::..   Prijava  

 Strateški dokumenti Minimiziraj
24.12.2021.1. Provedbeni program Grada Omiša
2. Provedbeni program Grada Omiša – Prilog 1
3. Odluka o donošenju Provedbenog programa
4. Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora
travanj 2019

Izvješće o provedenom postupku javne rasprave o Nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na projektnom području Omiš

Izvješće
Odgovori HT
Odgovori A1
Iskaz tržišnog interesa HT
ožujak 2019

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastructure

Otvorena je javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Omiš, te Općine Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje.
PRŠI predstavlja plan razvoja pristupne širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije (engl. Next Generation Access – NGA) u područjima u kojima ne postoji dostatni komercijalni interes za ulaganja od strane operatora i pružatelja usluga na tržištu (većinom u ruralnim i suburbanim područjima), čime je opravdano izgradnju širokopojasne infrastrukture sufinancirati javnim sredstvima, odnosno sredstvima državnih potpora. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim (30-100 Mbit/s) i ultrabrzim širokopojasnim pristupom (više od 100 Mbit/s) čime će se osigurati infrastrukturni preduvjeti za održivi, dugoročni društveni i gospodarski razvitak na projektnom području. Ovaj projekt obuhvaća četiri jedinice lokalne samouprave i to Grad Omiš, te Općine Dugi Rat, Podstrana i Zadvarje.
Javnu raspravu provodi Nositelj projekta Grad Omiš u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Javnom raspravom se provodi i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja).
Nositelj projekta, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće javnu raspravu Projekta:
Datum otvaranja rasprave: 6.3.2019.
Datum zatvaranja rasprave: 5.4.2019.
Pozivaju se sve zainteresirane strane da dostave komentare na predloženi nacrt PRŠI-ja slanjem popunjenog obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (u PDF formatu) na adresu elektroničke pošte prsi.omis@corellia.com.hr ili poštom na adresu Grad Omiš, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 5/I, 21310 Omiš (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI Omiš) zaključno do 5.4.2019. u 15 sati.
Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na internetskim stranicama Grada Omiša.
Grad Omiš ne preuzima odgovornost za sadržaj ili neprimjerenost sadržaja komentara javne rasprave. Stajališta izražena u komentarima ne odražavaju službena stajališta Grada Omiša i za njih je odgovoran autor.

Obavijest o pokretanju javne rasprave za PRŠI Omiš
Nacrt PRŠI
Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi
Upitnik za operatore
Prijedlog Ugovora o izgradnji

lipanj 2018

U lipnju 2018. završen je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Omiša do 2020. godine te se Strategija razvoja Grada Omiša do 2020. kao i Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Omiša do 2020., objavljuju kao konačni dokumenti sa završnim mišljenima nadležnih tijela te odgovorima na komentare zainteresiranoj javnosti zaprimljenih tijekom javne rasprave, kao i tijekom objave nacrta dokumenata na službenim mrežnim stranicama Grada Omiša www.omis.hr.

1-Odluka o donošenju Strategije razvoja Grada Omiša do 2020. i Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Omiša do 2020
2-Strategija razvoja Grada Omiša do 2020. godine
3-Prilog 1. Cjelovita analiza stanja
4-Prilog 2. Akcijski plan
5-Strateška studija utjecaja na okoliš Strategije
6-MZOIE - javna rasprava - mišljenje o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Strategije
7-MZOIE - mišljenje o prihvatljivosti Strategije za ekološku mrežu
8-SDŽ - Završno mišljenje o provedenom postupku strateške procjene za Strategiju
9-Odgovori na I. komentare
10-Odgovori na II. komentare
11-Primjedbe
12-Odgovori na primjedbe

siječanj 2018

Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Omiša do 2020. i nacrtu prijedloga Strategije razvoja Grada Omiša do 2020. godine

Akcijski plan Strategije razvoja Grada Omiša
Informacija o javnoj raspravi
Strategija razvoja Grada Omišaa
Strateška studija utjecaja na okoliš

prosinac 2017

Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Omiša do 2020. i nacrta prijeloga Strategije razvoja Grada Omiša do 2020. na javnu raspravu

listopad 2017

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije za Strategiju razvoja Grada Omiša do 2020

Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja Grada Omiša do 2020.

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Omiša do 2020.

Nacrt Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Omiša do 2020.

Nacrt Strategije razvoja Grada Omiša do 2020. godine
Prilog 1. Cjelovita analiza stanja
Prilog 2. Akcijski plan

svibanj 2017

Nacrt Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja Grada Omiša do 2020.

Nacrt ...

ožujak 2017

Nacrt Strategije razvoja Grada Omiša do 2020. godine

Strategija razvoja

Prilog 1. Cjelovita analiza stanja

Prilog 2. Akcijski plan

listopad 2016

Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske grupe "Adrion" 2014.-2020.

Strateški marketing plan turizma Grada Omiša

listopad 2015

Provedba projekata iz nacionalnih i eu fondova


 Ispis   
 Razvojni dokumenti Minimiziraj

 Ispis   
 Malo i srednje gospodarstvo Minimiziraj

 Ispis   
 Poslovne zone Minimiziraj
U pripremi ...

 Ispis   
   Minimiziraj   
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice