Traži  
  1. veljača 2023.      Kontakt ..:: Gradska uprava » Gradsko vijeće ::..   Prijava  

 16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1.   Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)  

    

s a z i v a m

16. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 31. siječnja 2023. (utorak) u 18.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1.     Usvajanje zapisnika o radu 15.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.     Vijećnički upiti

3.     Prijedlog Odluke poništenju natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup Izletišta Radmanove mlinice

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

4.     Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup Izletišta Radmanove mlinice

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

5.     Prijedlog Odluke (za produženje roka primopredaje  kampa na predjelu Ribnjak)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

6.     Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

7.     Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1.   Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)  

    

s a z i v a m

15. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 20. prosinca 2022. (utorak) u 17.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1.      Usvajanje zapisnika o radu 14.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.      Vijećnički upiti

 

3.      Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2022.godinu

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

4.      Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2022.g.

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

5.      Prijedlog Izmjena  i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2022.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

6.      Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2022.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

7.      Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (IV)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

8.      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

9.      Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

PRVI DOKUMENT
DRUGI DOKUMENT

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

10.  Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

11.  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2022. godinu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

12.  Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za Grad Omiš

PRVI DOKUMENT
DRUGI DOKUMENT

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)  

    

s a z i v a m

14. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 6. prosinca 2022. (utorak) u 17.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1.      Usvajanje zapisnika o radu 13.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.      Vijećnički upiti

 

3.      Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2023.g.

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

4.      Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2023.g.

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

5.      Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza na dohodak za djelatnost iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

6.      Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.g.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

7.      Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2023.g.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

8.      Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša za 2023. godinu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Miksa)

9.      Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

10.  Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

11.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

12.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Aneksa ugovora o zastupanju s odvjetnikom Josipom-Sašom Banić

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

13.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Ugovora o stjecanju prava vlasništva

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

14.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija objekta u naselju Ostrvica za potrebe centralne kuhinje Dječjeg vrtića Omiš“

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)

15.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Odluke o pokretanju postupka ishođenja rješenja za početak izvođenja novih programa u Područnim odjelima Podstrana i Kostanje

(Izvjestitelj: Zvonko Močić i Đeki Stanić)

16.  Prijedlog Odluke o vremenu i lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštenu razinu buke na području Grada Omiša zbog održavanja aktivnosti za stanovništvo i goste

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

17.  Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2022.g.

      (Izvjestitelj: Višeslav Pešić)

18.  Program aktivnosti i Financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Omiša za 2023.g.

(Izvjestitelj: Višeslav Pešić)

19.  Prijedlog javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice hrvatske gorske službe spašavanja za Grad Omiš u 2023.

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

20.  Prijedlog Analize stanja, plan s financijskim planom i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Omiša za 2023.g.

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)  

    

s a z i v a m

13. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 8. studenoga 2022. (utorak) u 17.30 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1.      Usvajanje zapisnika o radu 11. i 12.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.      Vijećnički upiti

 

3.       Polugodišnji izvještaj  o  izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2022. godinu

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

 

4.       Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup kampa na predjelu Ribnjak u Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

5.       Prijedlog Odluke o poništenju natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup izletišta Radmanove mlinice

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

6.       Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup izletišta Radmanove mlinice

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

7.       Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Miksa)

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)  

    

s a z i v a m

11. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 14. rujna 2022. (srijeda ) u 19.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1.      Usvajanje zapisnika o radu 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.      Vijećnički upiti

 

3.      Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2022.

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

4.      Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Omiša za projekt modernizacije i rekonstrukcije javne rasvjete energetski učinkovitom javnom rasvjetom

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

 

5.      Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

6.      Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Pisak (II)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

7.      Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

8.      Prijedlog Odluke o granicama mjesnih odbora na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

 

9.      Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Lidija Pavković)

10.  Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za kulturu Grada Omiša

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

11.  Prijedlog Zaključka o sklapanju aneksa br. 6. Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ Split OJ Omiš

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Virna Mudnić)

12.  Prijedlog Zaključka o sklapanju dodatka br. 4. Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

13.  Prijedlog Zaključka o sklapanju sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Brela

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 

14.  Izvješće  o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2022.

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)

 

15.  Rasprava o javnim potrebama u predškolkom odgoju i obrazovanu te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Omiša  (na traženje grupe vijećnika)

 

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.

 


 Ispis   
 10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)  

    

s a z i v a m

10. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 11. kolovoza 2022. (četvrtak ) u 14.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1.       Usvajanje zapisnika o radu 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.       Vijećnički upiti

3.       Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup kampa na predjelu Ribnjak u Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

4.       Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup izletišta Radmanove mlinice

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

5.       Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

(Izvjestitelj: Lidija Pavković)

6.       Prijedlog Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti

(Izvjestitelj: Mate Sovulj)

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.

 


 Ispis   
 9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)  

    

s a z i v a m

9. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 30. lipnja 2022. (četvrtak ) u 19. sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1.       Usvajanje zapisnika o radu 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.       Vijećnički upiti

 

3.       Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2022. godinu

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

4.       Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Omiša za 2022.g.

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

 

5.       Prijedlog Odluke o  načinu izdavanja i o visini naknade za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz putnika

(Izvjestitelj :Mate Sovulj)

6.       Prijedlog Odluke o osnivanju savjetodavnog tijela

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 

7.       Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata komunalne infrastrukture za Grada Omiša za 2021.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

8.       Prijedlog Izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2021.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

9.       Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

10.   Prijedlog Izmjena i dopuna Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

 

11.   Prijedlog Odluke o  dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

12.   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

13.   Prijedlog Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

14.   Prijedlog Odluke o prihvatu darovanja

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

15.   Prijedlog Odluke o dodjeli prostora Caritasu Splitsko makarske nadbiskupije

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

16.    Prijedlog Odluke o isteku privremenog korištenja dijela javnog parka za sportsku namjenu u UPU Punta

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

17.    Prijedlog Odluke o ispravci greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VIII)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.

 


 Ispis   
 8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

8. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 5. svibnja 2022. (četvrtak ) u 18.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1.       Usvajanje zapisnika o radu 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.       Vijećnički upiti

 

3.       Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2021. godinu

(Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

4.       Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2022. godini

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

 

5.       Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Omiša:

5.1.      Anti Šaškoru – Bradi

5.2.       Don Ljubi Bodrožiću

5.3.       Jozi Marušiću – Barabici

5.4.       Bruni Vukiću

5.5.       dr.sc. Vanji Kovačić

5.6.       Miljenku Vrkiću

5.7.       Osnovnoj školi Gornja Poljica

5.8.       Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Omiš

5.9.       Gradskoj knjižnici Omiš

5.10.          Petru Ćuliću, prof.

5.11.          Hanijeli Ivanac

             (Izvjestitelj: Zvonko Močić)

6.       Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Omiša

(Izvjestiteljica: Lidija Pavković)

 

7.       Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

8.       Prijedlog Odluke o davanju na korištenje Tvrđave Starigrad

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

 

9.       Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omiša

(Izvjestiteljica: Katarina Pupačić)

 

10.   Izvješće o radu i financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Omiša za 2021.

(Izvjestiteljica: Ela Ćoso)

11.   Izvješće o radu i financijskom poslovanju Centra za kulturu Omiša za 2021.

(Izvjestitelj: Petar Buljević)

12.   Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Omiš za 2021.

(Izvjestiteljica: Svjetlana Buljević)

13.     Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskog muzeja Omiš za 2021.

(Izvjestiteljica: Angela Tabak)

14.   Izvješće o radu i financijskom poslovanju Festivala dalmatinskih klapa Omiš za 2021.

(Izvjestitelj: Mijo Stanić)

15.    Izvješće o radu i financijskom poslovanju Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ Omiš za 2021.

(Izvjestitelj: Davor Jelavić Šako)

16.   Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2022./2023. u Osnovnoj glazbenoj školi „Lovro pl. Matačić“ Omiš

(Izvjestitelji: Zvono Močić i Davor Jelavić Šako)

 

 

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.

 


 Ispis   
 7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Minimiziraj

7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 24. ožujka 2022. (četvrtak ) u 18.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

d n e v n i   r e d

 

1.       Usvajanje zapisnika o radu 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.       Vijećnički upiti

 

3.       Prijedlog Suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriteriju, načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te pravima i obvezama roditelja

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Ela Ćoso)

4.       Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2022. godinu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)

5.       Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2022. godini na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)

6.       Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omiša

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)

7.       Prijedlog Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2022.g.

(Izvjestitelji: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)

8.       Prijedlog Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2022. godinu

(Izvjestitelji: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)

9.       Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2022. godinu

(Izvjestitelj: Mateo Pezo)

 

10.   Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja i obveza

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

11.   Prijedlozi:

11.1.            Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u  

       vlasništvu RH na području Grada Omiša i

11.2.          Odluke o imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u

       vlasništvu RH na području Grada Omiša (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

12.   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

13.   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

14.   Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

15.   Prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

16.   Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Omiša za razdoblje 2017.-2022.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

 

17.   Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

(Izvjestitelj: Lidija Pavković)

18.   Izvješće o radu Vlastito pogona Grada Omiša

(Izvjestitelj: Mate Sovulj)

19.   Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj-prosinac 2022.

 

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.

 


 Ispis   
 6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 31. siječnja 2022. (ponedjeljak ) u 18.30 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1.       Usvajanje zapisnika o radu 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.       Vijećnički upiti

3.       Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

4.       Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja RIBNJAK (VIII)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

5.       Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

6.       Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanja komunalnih djelatnosti

(Izvjestitelj: Mate Sovulj)

7.       Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o  ustroju upravnih tijela gradske uprave Grada Omiša

(Izvjestitelj: Lidija Pavković)

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.

 


 Ispis   
 5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)  

    

s a z i v a m

5. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 20. prosinca 2021. (ponedjeljak ) u 17.30 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1.       Usvajanje zapisnika o radu 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.       Vijećnički upiti

 

3.       Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2021.

II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2021. G.- Opći dio.xls
II IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OMIŠA ZA 2021. G. - Posebni dio.xlsx
II Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu.docx
Obrazloženje prijedloga II Izmjena i dopuna Plana Proračuna Grada Omiša za 2021. godinu.docx

Obrazloženje rebalansa II. proračuna 2021-2 UO GiDD.pdf
DV Omiš - prijedlog rebalans II. proračuna 2021-2.pdf
CZK Omiš - prijedlog rebalans II proračuna 2021-2.pdf
GM Omiš - prijedlog rebalans II. proračuna 2021-2.pdf

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

4.       Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2021.

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

5.       Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2021. godinu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

6.       Prijedlog Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2021. godinu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

Napomena: pisani materijali uz točke 3., 4, 5. i 6. dostaviti će se naknadno

7.       Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2021.

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

8.       Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2021. godinu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i  Katarina Pupačić)

9.       Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u Sportu Grada Omiša

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Mateo Pezo)

 

10.   Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2022. godinu

 1. ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 2022.doc
 2. Plan proračuna 2022 - Opći dio.xls
 3. Plan proračuna 2022- Posebni dio.xls
 4. Obrazloženje uz prijedlog Plana Proračuna Grada Omiša za 2022. - 2024. godinu
 5. Amandmani uz Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2022. godinu.docx

PRORAČUN 2022 - UOGiDD Obrazloženje financijskog plana 2022.-2024_konačno.pdf
CZKO 2022 - prijedlog financijskog plana s obrazloženjem.pdf
DV Omiš 2022 - prijedlog financijskog plana s obrazloženjem 2022.pdf
GKO 2022 - prijedlog financijskog plana s obrazloženjem.pdf
GMO 2022 - prijedlog financijskog plana s obrazloženjem.pdf
FDKO 2022 - financijski plan s obrazloženjem.pdf
GDHCK 2022 - financijski plan s programom rada.pdf

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

11.   Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2022.

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

 

12.   Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2022. godinu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

13.   Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2022. godinu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas) 

14.   Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša za 2022. godinu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

15.   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj  infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

16.   Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra (na kat.čest.6241 k.o. Srijane)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

17.   Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga teksta Očitovanja na ponudu za kupnju nekretnine u Omišu registrirane kao kulturno dobro

(izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

 

18.   Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022 GV Odluka o donošenju Plana nacrt.pdf
Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022 GV konačni nacrt.pdf

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

Napomena: zbog obimnog materijala isti je moguće vidjeti na www.omis.hr uz dnevni red ove sjednice ili na  link www.omis.hr/Dru%C5%A1tveniposlovi/Za%C5%A1titaisigurgra%C4%91ana/Elementarnenepogode/tabid/212/Default.aspx

19.   Prijedlog Analize stanja, plan s financijskim planom i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Omiša (2022.g.-2025.g.)

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

20.   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa aktivnosti i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Grada Omiša za 2022.g.

(Izvjestitelj: Višeslav Pešić)

21.   Prijedlog Zaključka po Izvješću o radu Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2021.

(Izvjestitelj: Višeslav Pešić)

22.   Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Stanice Hrvatske gorske službe spašavanja za Grad Omiš u 2022.g

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.

 


 Ispis   
 4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)  

    

s a z i v a m

4. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 16. studenoga 2021. (utorak) u 18.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1.       Usvajanje zapisnika o radu 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.       Vijećnički upiti

3.       Prijedlog Izvješća o stanju u prostoru  Grada Omiša za razdoblje od 2016.-2020.

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU GRADA OMIŠA.pdf
Zaključak gradonačelnik.pdf
Zaključak pročelnik.pdf

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split)

4.       Prijedlog Odluke (o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Dodatka broj 2 Ugovora o zakupu izletišta Radmanove mlinice)

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)

5.       Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu k.č. 527 k.o. Omiš

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

6.       Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu  Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

7.       Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje i prijateljskih odnosa između Grada Omiša i Grada Vukovara

(Izvjestitelj: Sanja Ilić)

8.       Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti OGŠ “Lovro pl. Matačić“ Omiš (za pokretanje postupka za početak izvođenja novih programa)

(Izvjestitelj: Zvonko Močić i Đeki Stanić)

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.

 

Napomena: zbog obimnog materijala uz točku 3. Izvješće o stanju u prostoru Grada Omiša za razdoblje 2016.-2020. dostavlja vam se na CD-u, a tekst je dostupan i na www.omis.hr uz ovu točku dnevnog reda


 Ispis   
 3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 14. rujna 2021. (utorak) u 18.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

d n e v n i   r e d

 

1.      Usvajanje zapisnika o radu 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.      Vijećnički upiti

3.      Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2021.

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

 

4.      Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VIII)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

5.      Prijedlog Odluke o prodaji stana u vlasništvu Grada Omiša na kojem je ugovorena zaštićena najamnina

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

6.      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

7.      Prijedlog odluka o ukidanju svojstva javnog doba:

7.1. Na dijelu kat.čest. 5107 k.o. Rogoznica

7.2. Na dijelu kat.čest. 9573/1 k.o. Rogoznica

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

8.      Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na tekst Dodatka broj 2 Ugovora o zakupu izletišta Radmanove mlinice

(Izvjestitetlj: Ivo Tomaosivć)

9.      Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Omiš na sklapanje

 Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

 

10.  Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

11.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Ulaganje u rekonstrukciju i opremanje objekta za potrebe dječjeg vrtića u naselju Srijane“

(Izvjestitelj: Đeki Stanć)

12.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Zaključak gradonačelnika o prihvaćanju zamolbe Miroslave Kovačić

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

13.  Prijedlog Zaključka o sklapanju dodatka br.3.Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje

(Izvjestitelj: Đeki Stanić) 

 

14.  Prijedlozi za imenovanje radnih tijela Gradskog vijeća:

14.1.        Odbora za statut i poslovnik

14.2.        Odbora za suradnju s općinama, gradovima i županijama

14.3.        Odbora za pritužbe i predstavke

14.4.        Odbora za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša

14.5.        Odbora za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje    

      javnih ustanova

14.6.        Povjerenstva za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih    

       nepogoda,

            (Izvjestitelj: Zvonko Močić)

15.  Prijedlog za imenovanje članova Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru

(Izvjestitelj: Zvonko Močić)

16.  Prijedlog za utvrđivanje prijedloga za imenovanje promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobu na području Splitsko-dalmatinske županije

(Izvjestitelj: Zvonko Močić)

17.  Prijedlog Zaključka o prijedlogu za izbor člana Nadzornog odbora u „Vodovod“ d.o.o. Omiš

(Izvjestitelj: Zvonko Močić)

18.  Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje siječanj-lipanj 2021.

 

 

                                                PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                 Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 13. srpnja 2021. (utorak) u 19.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

d n e v n i   r e d

 

1.      Usvajanje zapisnika o radu 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.      Vijećnički upiti

3.      Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stanaka u 2021. godini

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

 

4.      Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2021./2022. u Osnovnoj glazbenoj školi „Lovro pl. Matačić“ Omiš

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 

5.      Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU Ribnjak (IX)

(Izvjestitelj. Stipe Žuljević-Mikas)

6.      Prijedlog Odluke o izradi UPU Slavinj – Garma

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

7.      Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog teksta Dodatka broj 4.

Ugovora o zakupu auto-kampa Ribnjak

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)

8.      Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju plaćanja naknade za privremeno korištenje javno prometne površine

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

9.      Prijedlog Programa korištenja sredstva naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru Grada Omiša za 2021. godinu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

10.  Prijedlog Odluke o  prihvaćanju prijedloga teksta Očitovanja na ponudu za kupnju nekretnine u Omišu registrirane kao kulturno dobro

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

11.  Prijedlog Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća Grada Omiša i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Omiša

(Izvjestitelj: Lidija Pavković)

 

 

 

                                                PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                 Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

SAZIV 2021.-2025.

(Konstituirajuća sjednica održana 08.06.2021.)

 

r.br.

IME I PREZIME

naziv kandidacijske liste s koje je izabran

  

1.

ZVONKO MOČIĆ

lista grupe biraćaI.Tomasović

predsjednik

 

2.

SIMONA JURJEVIĆ, dipl.uč.

lista grupe biraćaI.Tomasović

 

3

NIKOLA TIJARDOVIĆ

lista grupe biraćaI.Tomasović

 

4.

TONĆI STANIĆ

lista grupe biraćaI.Tomasović

 

5.

LOVRENKA KOVAČIĆ BUĆAN,

lista grupe biraćaI.Tomasović

 

6.

IVAN MEDIĆ

lista grupe biraćaI.Tomasović

 

7.

SANJA ILIĆ

lista grupe biraćaI.Tomasović

 

8.

TIHANA BARIŠIĆ MARUNČIĆ

HDZ-HSP

druga potpredsjednica

9.

JOSIP BANOVIĆ

HDZ-HSP

 

10.

IVO BRADARIĆ

HDZ-HSP

 

11.

PETAR BULIĆ

HDZ-HSP

 

12.

TOMISLAV BARTULOVIĆ

HDZ-HSP

 

13.

KARLO VUKASOVIĆ

MOST

prvi potpredsjednik

14.

ZDRAVKA ŠODAN

SDP

 

15.

DINO BELOŠEVIĆ

DP-HDS

 

 


 Ispis   
   Minimiziraj
02/06/2021
Poziv za konstituirajući sjednicu Gradskog vijeća
Prilog:
Poziv za konstituirajući sjednicu Gradskog vijeća

 Ispis   
 36. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)  

    

s a z i v a m

36. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 30. ožujka 2021. (utorak) u 17.30 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana

Omiš, Trg kralja Tomislava 6

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1.       Usvajanje zapisnika o radu 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.       Vijećnički upiti

 

3.       Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2021.godinu

 1. Opći dio
 2. Posebni dio
 3. I Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa
 4. Obrazloženja

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailgaić)

Napomena: materijal uz točku 3.  i  4. dostaviti će se naknadno

4.       Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2021.

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

5.       Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu

 1. Opći dio
 2. Posebni dio
 3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša
 4. Zatim Izvršenje plana razvojnih programa

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

6.       Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2021. godini

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

 

7.       Prijedlog Zaključka o sklapanju Aneksa br. 5. Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ Split OJ Omiš¸

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Virna Mudnić)

8.       Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2021. godini na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)

9.       Prijedlog Godišnjeg provedbenog Plana unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2021.godinu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)

10.   Prijedlog Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2021.g.

Prilog T.10 JPK 2021 - Odluka o odabiru i financiranju korisnika po Natječaju.pdf
Prilog T.10 .CZKO 2021 - plan rada za 2021.pdf
Prilog T.10 FDKO 2021 - Plan rada za 2021.pdf
Prilog T.10 GKO 2021 - -Plan rada za 2021.pdf
Prilog T.10 GMO 2021 - Plan rada za 2021.pdf

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

11.   Prijedlog Odluke o Izmjenama i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omiša

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)

12.   Izvješće o radu i financijskom poslovanju Festivala dalmatinskih klapa Omiš za 2020. g.

(Izvjestitelj: Mijo Stanić)

 

13.   Prijedlog Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020. godinu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

14.   Prijedlog Izvješća  ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020. godinu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

15.   Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

16.   Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

17.   Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja zakupnine

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

18.   Prijedlog Odluke o umanjenju zakupnine za zakup poslovnog prostora –teretane u sportskoj dvorani Ribnjak

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

19.   Prijedlog Odluke o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

20.   Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Omiša za 2021.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

21.   Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Omiša u 2020. godini

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

22.   Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Omiša za razdoblje 2017.-2022. godine u 2020. godini

23.   Prijedlog Odluke o donošenju Programa izgradnje poduzetničke zone Gata 2

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

 

24.   Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Omiša:

24.1.                      Kseniji Vulić, dr.med.spec.pedijatrije

24.2.                      Petru Križancu

24.3.                      Zvonimiru Mihanoviću

24.4.                      Malonogometnom klubu Olmissum

24.5.                      Ekumenskoj inicijativi žena

24.6.                      Dušku Kekezu

24.7.                      Nadi Stanić

24.8.                      Dijabetičkom društvu Omiš

 

25.   Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj-prosinac 2020. godine

 

 

 

                                                PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                 Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 35. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18 i 8.a/20)  

    

s a z i v a m

35. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 23. veljače 2021. (utorak) u 9.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana

Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1.     Usvajanje zapisnika o radu 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.     Vijećnički upiti

 

3.     Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Omiša

(Izvjestitelj: Lovrenka Kovačić Bućan)

4.     Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša

(Izvjestitelj: Lovrenka Kovačić Bućan)

 

5.     Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Omiš

Odluka o donošenju
Procjena
Grafički prilog 1. Karta rizika prijetnji omiš.pdf
Grafički prilog 2. Karta rizika potres.pdf
Grafički prilog 3. Karta rizika poplava.pdf
Grafički prilog 4. Karta rizika pozar.pdf
Grafički prilog 5. Karta rizika ekstremne temp.pdf
Grafički prilog 6. Karta rizika epidemije.pdf

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

6.     Prijedlog Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2021. godinu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)

7.     Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2021. godinu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Mateo Pezo)

 

8.     Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na tekst Ugovora o davanju na korištenje gradskog prostora (DVD-u Kučiće)

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)

9.     Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Omiš

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

10.  Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (VII)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević – Mikas)

11.  Prijedlog Dopune Odluke o lokacijama za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja radova izgradnje obilaznice Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

12.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

13.  Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2020.

(Izvjestitelj: Mate Sovulj)

 

 

 

 

                                                PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                 Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 34. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)  

    

s a z i v a m

34. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 23. prosinca  2020. (srijeda) u 11.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana

Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1.     Usvajanje zapisnika o radu 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.     Vijećnički upiti

3.     Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu

II REB 20 - Opći dio.xls
II REB 20 - Posebni dio.xls
II REB Plan razvojnih programa 2020 .docx

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

4.     Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2020. godinu

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

5.     Prijedlog II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

6.     Prijedlog II. Izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020.g.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

7.     Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omišu u 2020.g.

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

8.     Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2020. godinu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)

9.     Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2020. godinu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Mateo Pezo)

 

10.  Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

11.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje izjave o ne polaganju prava na označenim nekretninama u k.o. Katuni

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

12.  Prijedlozi  odluka o ukidanju svojstva javnog dobra

a)    na dijelu o kat čest. 10143/2 k.o. Dolac

b)    na dijelu kat.čest. 160 k.o. Omiš)

13.  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

14.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

15.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

16.  Prijedlog Odluke o koncesiji za obavljanje javnog lokalnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

17.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o darovanju viška iskopa

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

18.  Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta centra za kulturu Omiš

(Izvjestitelj: Petar Buljević)

19.  Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o osnivanju Gradskog kazališta Mali Princ Omiš u sastavu Centra za kulturu Omiš

(Izvjestitelj: Petar Buljević)

20.  Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o formiranju kazališnog vijeća Gradskog kazališta Mali Princ Omiš u sastavu Centra za kulturu Omiš

(Izvjestitelj: Petar Buljević)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju poduzetničke zone Gata 2 za 34. sjednicu Gradskog vijeća

 

 

 

 

                                                PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                 Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 33. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)  

    

s a z i v a m

33. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 10. prosinca  2020. (četvrtak) u 17.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana

Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  4

d n e v n i   r e d

 

1.     Usvajanje zapisnika o radu 31. i 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.     Vijećnički upiti

 

3.     Prijedlog Dopune Poslovnika Gradskog vijeća

Radni materijal

4.     Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA 2021.docx
Plan proračuna 2021
Obrazloženje financijskog plana Vlastitog pogona.pdf
Plan proračuna Grada Omiša za 2021.g. - sa projekcijama opći dio
Plan proračuna Grada Omiša za 2021.g. - sa projekcijama posebni dio
Plan razvojnih programa 2021.g.
Obrazloženje Plana proračuna za 2021. g.

(Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

5.     Prijedlog Odluke  izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2021. godinu

Odluka o izvršenju proračuna 2021.g.

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

6.     Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2021. godinu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

7.     Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2021. godinu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

8.     Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2020. godinu

PGI2020 Ispis izvršenja proračuna.xls
PGI 2020 - IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA.docx
PGI 2020 Plan razvojnih programa 2020.docx

(Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

9.     Prijedlog Odluke o ispravku Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima

(Izvjestitelj: Lidija Pavković)

 

10.  Prijedlog Odluke o koncesiji za posebnu upotrebu pomorskog dobra u k.o. Duće

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

11.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Dodatka br.1. Ugovora o zakupu izletišta „Radmanove mlinice“

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

12.  Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Uređenje i opremanje vatrogasnog doma u naselju Kučiće“

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)

13.  Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Omiša u 2020. godini

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

14.  Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2020.g.

(Izvjestitelj: Višeslav Pešić)

15.  Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja za Grad Omiš u 2021.g.

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

16.  Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Omiš u 2021.g.

Prilog 1
Prilog 2

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

17.  Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Omiš

Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

18.  Prijedlog Zaključka o sklapanju Dodatka br.2. Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

19.  Izvješće o radu Gradonačelnika Grda Omiša za razdoblje siječanj-lipanj 2020.

 

 

 

 

 

                                                PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                            

                                                             Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 32. (izvanredna) SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18), a po zahtjevu vijećnika 

    

s a z i v a m

32. (izvanrednu) SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 19. listopada 2020. (ponedjeljak) u 9.00 sati

u Omišu, Priko, u prizemlju zgrade „Ilirsko sjemenište“

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

 

d n e v n i   r e d

 

 

1.      Rasprava u vezi načina  odvijanja prometa  tijekom najavljenog privremenog zatvaranja državne ceste D-70 u kanjonskom dijelu (od tvornice Galeb do raskrižja za Zakučac), a u sklopu radova za potrebe izgradnje dijela obilaznice Omiša

Zahtjev za sazivanjem sjednice

 

 

 

 

                                                PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                            

                                                            Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 31. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

 

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)  

    

s a z i v a m

31. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 1. rujna 2020. (utorak) u 9.00 sati

u Omišu, Priko, u prizemlju zgrade „Ilirsko sjemenište“

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1.     Usvajanje zapisnika o radu 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.     Vijećnički upiti

3.     Prijedlog Odluke (za sklapanje ugovora o darovanju između OŠ Gornja Poljica Srijane i Grada Omiša)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

4.     Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra (na dijelu kat.čest. 9575 i dijelu kat.čest. 9576/2, obje k.o. Rogoznica)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

5.     Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja Omiš

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 

 

 

                                                PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                             

                                                             Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 30. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

s a z i v a m

30. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 28. srpnja 2020. (utorak) u 9.00 sati

u Omišu, Priko, u prizemlju zgrade „Ilirsko sjemenište“

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i r e d

 

1.     Usvajanje zapisnika o radu 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.     Vijećnički upiti

 

3.     Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Omiša za razdoblje 2020.-2026.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

4.     Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog teksta dodatka br. 3 Ugovora o zakupu auto kampa Ribnjak

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)

5.     Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja zakupnine

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

6.     Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

7.     Prijedlog Mišljenja o davanju ovlaštenja za pokretanje postupka izdavanja lokacijske dozvole za koncesiju na pomorskom dobru na predjelu Garma – Ravnice

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

8.     Prijedlog Odluke kojom se Dječjem vrtiću Omiš predaje poslovni prostor na adresi Put Ribnjaka 11 radi obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

9.     Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na kat.čest.zem. 9575 i 8842 k.o. Rogoznica

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

10.  Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Omiš


T.10.1. Gradski muzej Omiš - imenovanje ravnatelja Rješenje GV 2020 nacrt 1.DIO.pdf
T.10.2. GMO 2020 - TABAK - prijavnica, diploma, ispit, staž, CV, sud 2.DIO.pdf
T.10.3. GMO 2020 - TABAK - program 3.DIO.pdf

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

11.  Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Omiš

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

12.  Prijedlog za zauzimanje stava o inicijativi građana naselja Dubrava za izdvajanje naselja Dubrava iz sastava Grada Omiša i pripajanje Gradu Splitu

(Izvjestitelj: Zvonko Močić)

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 29. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

s a z i v a m

29. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 30. lipnja 2020. (utorak) u 18.30 sati

u Omišu, Priko, u prizemlju zgrade „Ilirsko sjemenište“

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i r e d

 

1.       Usvajanje zapisnika o radu 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.       Vijećnički upiti

 

3.       Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2019.


GO 2019 Ispis izvršenja proračuna.xls
GO 2019- IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA tekst.docx
GO Plan razvojnih programa 2019.docx

(Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

4.       I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2020.


I REB 2020 - Opći dio.xls
I REB 2020 Posebni dio.xls
I REB Plan razvojnih programa 2020.docx
Amandman Na temelju članka 62.docx
OBRAZLOŽENJE.docx

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

5.       Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2020.godinu

6.       Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih strankama u 2020. godini

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

 

7.       Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog teksta dodatka br. 3 Ugovora o zakupu auto kampa Ribnjak

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)

8.       Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2019.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

9.       Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2019.g.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

10.   Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

11.   Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

12.   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

13.   Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu kat.čest. 8938 k.o. Rogoznica

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

14.   Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu kat.čest. 9538 k.o. Rogoznica

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

15.   Prijedlog Mišljenja o davanju ovlaštenja za pokretanje postupka izdavanja lokacijske dozvole za koncesiju na pomorskom dobru na predjelu Garma – Ravnice

(Izvejstitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

16.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Omiša

(Izvjestitelji: Đeki Stanić)

17.   Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Omiš

(Izvjestitelji: Đeki Stanić i Ela Ćoso)

18.   Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Omiš

(Izvjestitelji: Đeki Stanić i Ela Ćoso)

19.   Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2020./2021. u Osnovnoj glazbenoj školi „Lovro pl. Matačić“ Omiš

(Izvjestitelji: Đeki Stanić i Jasminko Šetka)

 

20.   Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Zakučac

(Izvjestitelj: Lidija Pavković)

 

21.   Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2019. godinu

(Izvjestitelj: Mate Sovulj)

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr.med., v.r.

 


 Ispis   
 28. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

s a z i v a m

28. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 12. svibnja 2020. (utorak) u 9.00 sati

SJEDNICA ĆE SE ODRŽAVATI ELEKTRONIČIM PUTEM

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i r e d

 

1.     Usvajanje zapisnika o radu 26. (poveznica) i 27. (poveznica) sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.     Odgovori na pitanja s prethodne sjednice

3.     Prijedlog Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2020. godini na području Grada Omiša

Prilog

4.     Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2020.godinu

5.     Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Omiša:

5.1. Andriji Žižiću

5.2. Ivici Križancu

5.3. Prof.emer.Edi Pivčeviću

5.4. Vladimiru Zemuniku

5.5. Mirku Peraku

5.6. Petru Buljeviću

5.7. Kulturno umjetničkoj udruzi „Mosor“ Gata

5.8. Nogometnom klubu Omiš

5.9. Terezi Jerić

5.10.Anti Amuiliću

5.11. Lovri Marušiću

5.12. Latici Anić

5.13. Policijskoj postaji Omiš

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr.med., v.r.

Privremena pravila za održavanje sjednice


 Ispis   
 27. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)  

      

s a z i v a m

27. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 17. travnja 2020. (petak) u 9.00 sati

SJEDNICA ĆE SE ODRŽAVATI ELEKTRONIČIM PUTEM

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 

1.     Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade

2.     Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja naknade za privremeno korištenje javno-prometne površine

3.     Prijedlog Odluke o privremenom ukidanju obveze plaćanja zakupnine

4.     Prijedlog Odluke o privremenoj obustavi postupaka prisilne naplate

5.     Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od plaćanja naknade za sudjelovanje u cijeni usluga smještaja djece u javnoj ustanovi „Dječji vrtić Omiš“ Omiš

6.     Prijedlog Pravila o dopunama Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica

7.     Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Omiš

8.     Prijedlog Plana zaštite od požara za Grad Omiš

9.  Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Omiša u 2019 s prijedlogom Zaključka po Izvješću

10.     Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Omiša za 2020. godinu

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr.med., v.r.Privremena pravila za održavanje sjednice

Uputu Ministarstva uprave od 13.03.2020.


 Ispis   
  Gradsko vijeće Grada Omiša Minimiziraj

  
 Sastav Gradskog vijeća Grada Omiša Minimiziraj
ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
SAZIV VI. 2017.-
(konstituirajuća sjednica održana 14.06.2017.)
 
r.br.
ime i prezime,
naziv kandidacijske liste s koje je izabran
 
1.
ZVONKO MOČIĆ, dr.med.
lista grupe birača – I.Tomasović
predsjednik GV
2.
SANJA ILIĆ, prof.
lista grupe birača – I.Tomasović
 
3.
NIKOLA TIJARDOVIĆ, bacc.fizio.
lista grupe birača – I.Tomasović
 
4.
SIMONA JURJEVIĆ, dipl.uč.
lista grupe birača – I.Tomasović
 
5.
TONĆI STANIĆ
lista grupe birača – I.Tomasović
prvi potpredsjednik GV
6.
LOVRENKA KOVAČIĆ BUĆAN,
dipl.iur., lista grupe birača – I.Tomasović
 
7.
IVAN MEDIĆ, dipl.ing.građ.
lista grupe birača – I.Tomasović
 
8.
ANA GENERALIĆ, prof.
lista grupe birača – I.Tomasović
 
9.
JURE ŠABAN-STANIĆ, prof.
HDZ
 
10.
JOSIP BANOVIĆ, dr.med.
HDZ
 
11.
MIJO MIMICA, oec.
HDZ
drugi potpredsjednik GV
12.
IVAN BOGDANOVIĆ,mag.edeuc.hist.et phil
 
13.
SUZANA GOJSALIĆ, mag.iur.
HDZ
 
14.
TOMISLAV BARTULOVIĆ
HDZ
 
15.
DENIS DUJMOVIĆ, inž.građ.
HDS-HSP
 
16.
IVAN PULJIZ
HDS-HSP
 
17.
ZDRAVKA ŠODAN
SDP
 
 

 Ispis   
 26. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. i 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
26. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 25. veljače 2020. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 25.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
 
            (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ.)
      (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ.)
5.      Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra  na dijelu k.č,z. 6221 k.o. Srijane (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ)
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić,dipl.oec.)
           (Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur i Mateo Pezo, prof.)

 Ispis   
 25. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. i 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
25. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 20. prosinca 2019. (petak) u 17.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
2.      Vijećnički upiti
 
(Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Mateo Pezo)
 
8.      Prijedlog Odluke o raspisivanju lokalnog referenduma
(Izvjestitelj: Lidija Pavković)
9.      Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma
(Izvjestitelj: Lidija Pavković)
 
 
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
     (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 
 

 Ispis   
 24. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. i 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
24. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 27. studenog 2019. (srijeda) u 18.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
2.      Vijećnički upiti
 
(Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
(Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Očitovanja na ponudu za kupnju nekretnine u Omišu registrirane kao kulturno dobro
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Višeslav Pešić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Ela Ćoso)
(Izvjestitelj: Jasminko Šetka)
(Izvjestitelj: Zvonko Močić)
 

 Ispis   
 23. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. i 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
23. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 9. listopada 2019. (srijeda) u 19.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 22.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
(Izvjestitelj: Zvonko Močić)
(Izvjestielj: Đeki Stanić)
(na zahtjev grupe vijećnika)

 Ispis   
 22. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. i 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
22. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 29. kolovoza 2019. (četvrtak) u 16.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 21.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 Ispis   
 21. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 30. srpnja 2019. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 20.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
           
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 
5.      Prijedlog Odluke o komunalnom redu
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić)
 
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)
 

 Ispis   
 20. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
 
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
20. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 27. lipnja 2019. (četvrtak) u 18.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 19.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
           
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 Ispis   
 19. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
19. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 28. svibnja 2019. (utorak) u 18.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 18.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
 
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split)
 
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 
11. Prijedlog za sklapanje Dodatka 1. Ugovora o izvanrednom i privremenom obavljanju komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom linijskom cestovnom prometu na području Grada Omiša
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković i Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)
(Izvjestitelj: Svjetlana Buljević)
(Izvjestitelj: Jasminko Šetka i Đeki Stanić)
 

 Ispis   
 18. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
18. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 30. travnja 2019. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 17.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
1.      Ivanu Perišiću
2.      Ljubi Stipišić Delmati
3.      Miroslavu Rogošiću
4.      Anđelku Kolovratu
5.      Mati Kalajžiću
6.      Ivani Župi
7.      Malonogometnom klubu Sveti Luka Trnbusi
8.      Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Gata
9.      Dragi Dadi Lelasu
10. Ljiljani Tafri
11. CZK – Gradskoj glazbi Omiš
12. Stjepanu Čoviću
           (Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
(Izvjestitelj: Ante Novaković, prof.)
7.      Prijedlog za davanje suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Omiš
(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić, ravnateljica Ustanove)
8.     Rasprava o cjeniku  i načinu pružanja usluge miješanog komunalnog otpada na području Grada Omiša (na zahtjev grupe vijećnika)
(Izvjestitelj: Leonardo Ljubičić, direktor tvrtke Peovica d.o.o.)

 Ispis   
 17. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)     
  
s a z i v a m
17. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 21. ožujka 2019. (četvrtak) u 18.30 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 16.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec., Đeki Stanić, dipl.iur. i prestavnci Promet d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Mijo Stanić, prof)
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec.)
 

 Ispis   
 16. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)     
s a z i v a m
16. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 26. veljače 2019. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 15.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
           (Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik Urbos d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Mateo Pezo, prof.)

 Ispis   
 15. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)
s a z i v a m
15. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 29. siječnja 2019. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 14.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti 
           (Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik Urbos d.o.o. Split)
4.      Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dpl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Jasminko Šetka, prof.)
9.      Prijedlog Odluke o pečatu mjesnih odbora
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)

 Ispis   
 14. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)     
s a z i v a m
14. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 19. prosinca 2018. (srijeda ) u 17.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 13.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
            (Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestielj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Mateo Pezo, prof.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
8.      Prijedlog Dopune Statuta Grada Omiša
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)
9.      Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.

 Ispis   
 13. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)     
s a z i v a m
13. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 29. studenog 2018. (četvrtak) u 17.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 12.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
 
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec.)
(Izvjestielj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Sanja Ilić, prof.)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Matea Brstilo)
(Izvjestitelj: Višeslav Pešić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
 
19. Prijedlog za uvrštavanje prijedloga za imenovanje:
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
 

 Ispis   
 12. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)     
s a z i v a m
12. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 25. rujna 2018. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 11.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
      (Izvjesitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Matko Kovačević, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
9.      Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje siječanj-lipanj 2018.

 Ispis   
 11. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)     
    s a z i v a m
11. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 30. srpnja 2018. (ponedjeljak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 10.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
            (Izvjesitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
4.      Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dpl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestielj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)
 
(Izvjetitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur., Katarina Pupačić, dipl.oec. i predstavnici izrađivača)
(Izvjestietlj: Mijo Stanić,prof.)

 Ispis   
 10. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
s a z i v a m
10. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 8. lipnja 2018. (petak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 9.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
 
3.       Nastavak izgradnje zaobilaznice Grada Omiša i
4.       Izgradnja zaobilaznice Gata-Zvečanje.
(Izvjestitelj: upućen poziv predstavnicima Hrvatskih cesta)
 
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjestielj: Zora Lelas-Ković)
( Izvjestitelj: Zora Lelas-ković)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestielj: Đeki Stanić)

 Ispis   
 9. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
s a z i v a m
9. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 24. travnja 2018. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 7. i 8.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjestitelj: Lidija Pavković)
6.1. Nikši Čečuku
6.2. Božidaru-Papi Popovcu
6.3. Ivici Soriću
6.4. Ivanu Perišiću
6.5. Društvu Naša djeca Grada Omiša
6.6. Dječjoj klapi Bepo
6.7. Ivici Škoriću
6.8. Mironu Palaveršiću
6.9. Meri Bauk
6.10.Udruzi Poljički soparnik
6.11.Antoniji Perica
(Izvjestitelj: Zvonko Močić)

 Ispis   
 8. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 63. i  65. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
 
s a z i v a m
8. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 23. ožujka 2018. (petak) u 19.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta očitovanja na ponudu Splitske banke d.d. za kupnju nekretnine u Omišu
(Izvjestitelj. Ivo Tomasović, dipl.oec.)
 

 Ispis   
 7. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
s a z i v a m
7. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 13. ožujka 2018. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec.
(Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas Ković)
(Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
Izvjestitelj: Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Mateo Pezo, prof.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec.)
( Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec.)
14. Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2017. godinu
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)
15. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj-prosinac 2017.

 Ispis   
 6. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
s a z i v a m
6. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 30. siječnja 2018. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu  5. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Leonardo Ljubičić, dipl.ing.)
(Izvjestielj: Lovrenka Kovačić Bućan, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Lovrenka Kovačić Bućan, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)

(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)

9.       Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2017. godini 

(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)

10.      Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2018. godini 

(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)

 

 Ispis   
 5. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
s a z i v a m
5. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 13. prosinca 2017. (srijeda) u 17.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu  4. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailgić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Mateo Pezo, prof.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj:   Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestielj: Višeslav Pešić)
 
14. Prijedlog odluka o ukidanju svojstva javnog dobra:
 (Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)

 Ispis   
 4. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
s a z i v a m
4. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 20. studenoga 2017. (ponedjeljak) u 18.30 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu  3. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.  i predstavnik Arhing-a Split)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.  i predstavnik Arhing-a Split)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković , dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. )
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. )
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)

 

PREDSJEDNIK :   Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 3. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
                        s a z i v a m
3. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 6. rujna 2017. (srijeda) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu  2. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Meri Smailgić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjewstitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
1.      Odbora za statut i poslovnik
2.      Odbora za suradnju s općinama, gradovima i županijama
3.      Odbora za pritužbe i predstavke
4.      Odbora za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša
5.      Odbora za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova
6.      Povjerenstava za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda
            (Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)

 

PREDSJEDNIK :   Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 2. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
2. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 18. srpnja 2017. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu  1. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog Odluke o gradskim porezima
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 (Izvjestitelj: predstavnik tvrtke „Vodvodod“ d.o.o. Omiš)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur., Katarina Pupačić, dipl.oec., Matea Brstilo, Društvo naša djeca)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Virna Mudnić, DV Čarobni pianino)

 

PREDSJEDNIK :   Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 25. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
25. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 13. travnja 2017. (četvrtak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Leonardo Ljubičić, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dpl.oec.)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić, ravnateljica Ustanove)
(Izvjestitelj: Jasminko Šetka, prof.)
(Izvjestitelj: Mijo Stanić, prof.)
 
15.1. Mihovilu Popovcu, prof.
15.2. Stipi Ćosi
15.3. Duji Lekšiću –Crvu
15.4. Amaliji Matajčić
15.5. Služavkama Malog Isusa, samostan Nazaret – Omiš
15.6. Dječjem vrtiću Omiš
15.7. Dragomiru Čoviću
15.8. Anti Markičeviću
15.9. Nediljku Fistoniću
15.9. Juri Šabanu – Staniću, prof.
15.10. Mariji Kuvačić
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)

                                                   PREDSJEDNIK
                                                      Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 24. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
s a z i v a m
24. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 16. ožujka  2017. (četvrtak) u 9.00 sati
u Omišu, Hotel Plaža, Dvorana Mirabela
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
      Prilog:  grafika
      (Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
5.      Prijedlozi odluka o ukidanju svojstva javnog dobra:
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Mateo Pezo, prof.)
(Izvjestitelj: Svjetlana Buljević, prof., dipl.knjižn.)
11. Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2016.
12. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj-prosinac 2016.

                                                   PREDSJEDNIK
                                                      Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 23. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
23. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 31. siječnja 2017. (utorak) u 12.30 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec. i predstavnik tvrtke Galeb Omiš)
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
  
                                                   PREDSJEDNIK
                                                      Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 22. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
22. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 21. prosinca  2016. (srijeda) u 15.30 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
 
3.      Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2016.g.
(Izvjestitelji: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
4.      Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2016.g.
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oce.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Mateo Pezo, prof.)
 
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Jasminko Šetka, prof.)    
 
 
 
                                                                           PREDSJEDNIK                                                                                 
                                                                     Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 21. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 29. studenoga  2016. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
 
3.      Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2017.g.
(Izvjestitelji: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
 
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iru.)
(Izvjestitelj: Višeslav Pešić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
 

 
                                             PREDSJEDNIK :

                                             Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 20. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
 
s a z i v a m
20. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 22. rujna  2016. (četvrtak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.       Prometna problematika Grada Omiša
(predstavnici Hrvatskih cesta)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.  i predstavnik tvrtke Vodovod d.o.o. Omiš)
(Izvjestitelji: Zora Lelas.-Ković, dipl.oec. i predstavnik tvrtke URBOS Split)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i predstavnik tvrtke Promet Split)

 
                                             PREDSJEDNIK :

                                             Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 19. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
 
s a z i v a m
19. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 23. kolovoza  2016. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata člana i početku mandata zamjenika člana Gradskog vijeća
(Izvjestitelj: Lovrenka Kovačić, dipl.iur.)
2.      Usvajanje zapisnika o radu 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
3.      Vijećnički upiti
(pozvan predstavnik Hrvatskih cesta)
5.      Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša za razdoblje siječanj-lipanj 2016.
      (Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)
7.      Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje siječanj-lipanj 2016.

 
                                             PREDSJEDNIK :

                                             Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 18. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
 
s a z i v a m
18. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 21. srpnja  2016. (četvrtak) u 9.00 sati
  u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog  Odluke o ispravci pogreške u Odluci o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Omiša (II)
(Izvjestitelji: Mate Ričić, str.spec.javne uprave  i predstavnik tvrtke URBOS, Split)
4.     Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o izradi Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
(Izvjestitelji: Mate Ribičić, str.spec.javne uprave)
(Izvjestitelji Mate Ribičić, str.spec.javne uprave i predstavnik tvrtke URBOS, Split)
(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik tvrtke URBOS, Split)
(Izvjestitelji: Mate Ribičić, str.spec.javne uprave i predstavnik tvrtke URBOS, Split)
(Izvjestitelji: Mate Ribičić, str.spec.javne uprave  i predstavnik tvrtke URBOS, Split)
(Izvjestitelji: Mate Ribičić, str.spec.javne uprave i predstavnik tvrtke URBOS, Split)
(Izvjestitelji: Mate Ribičić, str.spec.javne uprave i predstavnik tvrtke URBOS, Split)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
12. Prijedlog  Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2015.
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.) 
13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2016.
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2016.
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.
15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zonama i koeficijentima boravišne pristojbe u turističkim mjestima na području Grada Omiša
(Izvjestiteljica: Petra Bartulović, TZ Grada Omiša)
16. Prijedlog za davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem redu i načinu rada Dječjeg vrtića Omiš, Omiš
(Izvjestitelj: Đurđa Rogošić, DV Omiš)
17. Prijedlog za davanje suglasnosti na Godišnji Plan operativne primjene Programa posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2016.g. na području Grada Omiša
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
18. Prijedlog za davanje suglasnosti na Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2016.
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
 

                               PREDSJEDNIK :
                           Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

Napomena:
u prilogu, dostavlja se na znanje Odluka Gradonačelnika o izvanrednom
emitiranju glazbe i programa uživo za vrijeme održavanja glazbenog
festivala od interesa za Grad Omiša, od 07. srpnja 2016.


 Ispis   
 17. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
 
s a z i v a m
17. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 27. lipnja  2016. (ponedjeljak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Izvješće Mandatnog povjerenstva
(Izvjestitelj: Lovrenka Kovačić, dipl.iur. predsjednica Povjerenstva)
2.      Usvajanje zapisnika o radu 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
3.      Vijećnički upiti
(Izvjestiteljica: Sanja Ilić, prof.)
         (Izvjestitelj: Katarina Pupačić, dipl.oec,.)
6.     Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na tekst Statuta Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“
(Izvjestitelj: Katarina Pupačić)
 

                               PREDSJEDNIK :
                           Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 16. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 6/09 i 2/13)  
 
 
s a z i v a m
16. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 26. travnja (utorak) u 14.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
 
1. Usvajanje zapisnika o radu 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2. Vijećnički upiti
    (Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec)
    (Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
     (Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
 
    6.1. Duji Baučiću
    6.2. Nediljku Diki Lelasu
    6.3. Đurđici Tičinović
    6.4. Jurju Rafanelliju
   6.5. Franjevačkom samostanu Gospe od Karmela
    6.6. Kulturno umjetničkom društvu Slime
    6.7. Anti Banoviću
    6.8. Davoru Grgatu
    6.9. Gvardijanu Franjevačkog samostana fra Filipu Budiću
    6.10. Petru Rodiću
    6.11. Katici Kovačić
(Izvjestitelj: dr.med. Zvonko Močić, predsjednik Odbora za Izbor i imenovanja)
 
    (Izvjestitelj: Ivo Tomasović dipl.oec. zamjenik gradonačelnika)
    (Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dip.oec.)
9.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih  djelatnosti
     (Izvjestitelj: Mate Sovulj dipl.ing.)
 
      (Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec.)
       (Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec)
       (Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec.)
       (Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec.)
       (Izvjestitelj: Katarina Pupačić, dipl.oec)

                               PREDSJEDNIK :
                           Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 15. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) s a z i v a m

15. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 22. ožujka  2016. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Izvješće Mandatnog povjerenstva
(Izvjestitelj: Lovrenka Kovačić, dipl.iur. predsjednica Povjerenstva)
2.      Usvajanje zapisnika o radu 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
3.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Katarina Pupačić, dipl.oec. i predstavnik tvrtke Promet d.o.o.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
6.      Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga teksta Očitovanja na ponudu za kupnju nekretnine u Omišu registrirane kao kulturno dobro
7.     Prijedlog Rješenja o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog člana Koncesijskog vijeća
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med., predsjednik Odbora za izbor i imenovanja)
8.      Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2015.
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)
9.      Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za 2015.
 

                               PREDSJEDNIK :
                           Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 14. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) s a z i v a m
14. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 1. ožujka  2016. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju građevinskog zemljišta u Omišu, oznake č.z. 3018/40 k.o. Duće
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
5.      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Omiš
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
6.      Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Omiš za osnivanje Područnog odjela u Podstrani
(Izvjestitelj: Jasminko Šetka, prof. i Zvonko Močić, dr.med.)
 
                            PREDSJEDNIK :
                           Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 13. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
13. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 28. siječnja   2016. (četvrtak) u 14.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupoprodaju građevinskog zemljišta u Omišu
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
4.     Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta oznake č.z. 3018/40 k.o. Duće (na kojoj se nalazi autobusni kolodvor)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
5.      Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka za dodjelu koncesije za obavljanje javnog lokalnog linijskog prijevoza putnika  
      Odluka ,Analiza ,Zaključak
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 
 
PREDSJEDNIK:
Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 12. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
 
 
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša
 (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
12. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 22. prosinca  2015. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Grada Omiša (VI)
(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik izrađivača Plana)
(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik izrađivača Plana)
(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik izrađivača Plana)
(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik izrađivača Plana)
(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik izrađivača Plana)
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.) 
 Omiša za 2015. godinu
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje uređaja i objekata
 komunalne  infrastrukture za 2015.g.
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
11. Prijedlog Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne
 infrastrukture  za 2015.g.
(Izvjestitelj: Zora Lealas-Ković dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 kulture za Grad Omiš u 2015.g.
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dip.iur.)
 14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području
socijalne skrbi Grada Omiša za 2015.g.
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
Grada Omiša za 2015.
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Mateo Pezo, prof. )
za Grad Omiš u 2016.g.
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
Grada Omiša za 2016.g.
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Mateo Pezo, prof.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
20. Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Izjave o davanju
 suglasnosti na ulaganje u  auto-kamp Ribnjak u Omišu
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
 
 
PREDSJEDNIK:
Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 11. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša
(“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)  s a z i v a m
                   11. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
                                  za dan 8. prosinca  2015. (utorak) u 9.00 sati
 u Omiš u, Ulica F. Benkovića 1/I
                                      
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.) 
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
Grada Omiša za 2016. godinu
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
6.      Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša
 za 2016. godinu
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 
 
PREDSJEDNIK:
Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 10. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
 
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša
 ("Službeni  glasnik  Grada Omiša" br. 6/09 i 2/13)  sazivam
10. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan  10. studenoga 2015. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći  redni red :
  
1. Usvajanje zapisnika o radu 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2. Vijećnički upiti
3. Razmatranje pismena tvrtki:
3.1. Studenac d.o.o. Omiš, predmet: „Odnosi tvrtke Studenac d.o.o. i
Grada Omiša"
3.2. Zdenac d.o.o., predmet: „Primjedbe na prijedlog izmjena PPUG (VI)
 i PUP-a Ribnjak"
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 (Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
6. Razmatranje pismena tvrtke Galeb d.d. Omiš, predmeti:
- Primjedbe i prijedlozi na prijedlog izmjena i dopuna PPU grada Omiša
- Primjedbe i prijedlozi na prijedlog izmjena i dopuna UPU Punta
- Razvoj ugostiteljsko-turističke zone „Punta" te prijedlog za suradnju sa
Gradom Omišem
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Odluke o participaciji roditelja/skrbnika učenika/ce Osnovne glazbene škole „Omiš"
(Izvjestitelj: Neno Munitić, mag.art)

 

PREDSJEDNIK
Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 9. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
9. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 22. rujna  2015. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
5.      Prijedlog za donošenje:
a) Rješenja o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanje i Odbora za statut i poslovnik
b) Rješenja o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje
c) Rješenja o imenovanju člana Odbora za statut i poslovnih
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
(materijali uz ovu točku uručiti će se na početku sjednice obzirom da je sjednica Odbora za izbor i imenovanje zakazana istog dana uoči sjednice Gradskog vijeća)
 
                                                         PREDSJEDNIK
                                                   Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 8. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša
(“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
8. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 25. kolovoza  2015. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.  Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata člana
     Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika 
2.  Usvajanje zapisnika o radu 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
3.  Vijećnički upiti
(Izvjestitelj:  Meri Smailagić, dipl.oec.)
    (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
    (predio gradska plaža Omiš)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i  zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Sanja Ilić, prof. i Đeki Stanić, dipl.iur.)
10. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje siječnj-lipanj 2015.
11. Razmatranje pisma namjere tvrtke Galeb d.d. Omiš
  
                                                         PREDSJEDNIK
                                                   Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 7. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik
Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
7. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 28. srpnja  2015. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing. i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing. i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split))
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
 

 

PREDSJEDNIK

Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 6. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
6. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 30. lipnja 2015. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: Neno Mimica, dipl.ing. i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split)
(Izvjestitelji: Neno Mimica, dipl.ing.  i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing. i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
           (Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
 
                                                                 PREDSJEDNIK    
                                                                     Zvonko Močić, dr.med.,v.r.
 

 Ispis   
 5. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
                                                 s a z i v a m
5. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 28. svibnja 2015. (četvrtak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Virna Mudnić, osnivačica DV)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Ante Novaković, prof. ravnatelj Muzeja)
(Izvjestitelj: Neno Munitić, mag.art.,privremeni ravnatelj Ustanove)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Ivan Kuvačić, tajnik VZ Grada Omiša)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med., predsjednik Odbora)
17. Prijedlog rješenja o imenovanju po jednog člana radnih tijela Grada Omiša, i to:
1.      Odbora za izbor i imenovanje
2.      Odbora za statut i poslovnik
3.      Odbora za suradnju s općinama, gradovima i županijama
4.      Odbora za pritužbe i predstavke
5.      Odbora za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša
6.      Odbora za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova
7.      Povjerenstva za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda,
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med., predsjednik Odbora)
 
Napomena za točke 16. i 17. – pisani prijedlozi uručiti će se na početku sjednice obzirom da će Odbor za izbor i imenovanje (predlagatelj) iste utvrditi na sjednici koja će se održati 28.5.2015. uoči sjenice Gradskog vijeća.

 Ispis   
 4. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
4. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 5. svibnja 2015. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.     Prijedlog Odluke o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu „ADRION“, za Grad Omiš
(Izvjestitelji: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelji: dr.sc.,Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
 
PREDSJEDNIK
Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 3. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem clanka 65. Poslovnika Gradskog vijeca Grada Omiša  (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
3. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 28. travnja 2015. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovica 1/I   
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.    Usvajanje zapisnika o radu 2. sjednice GV Grada Omiša
2.    Vijecnicki upiti
3.    Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja:
(Izvjestitelj: Zvonko Mocic, dr.med.)
4.1. razrješenju dužnosti clanova Upravnog vijeca Centra za kulturu Omiš kao predstavnika Grada Omiša
4.2. imenovanju clanova Upravnog vijeca Centra za kulturu Omiš kao predstavnika Grada Omiša
(Izvjestitelj: Zvonko Mocic, dr.med.)
5.1. Odbora za statut i poslovnik
5.2. Odbora za suradnju s opcinama, gradovima i županijama
5.3. Odbora za pritužbe i predstavke
5.4. Odbora za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša
5.5. Odbora za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova
5.6. Povjerenstva za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)


 Ispis   
 2. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
 
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
2. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 08. travnja 2015. (srijeda) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: Ivan Kovačić, dr.sc. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Mateo Pezo, prof.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đurđa Rogošić, ravnateljica Ustanove)
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)
       (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
      (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

PREDSJEDNIK
Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 Djelokrug Gradskog vijeća Minimiziraj
  
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Omiša i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Gradsko vijeće ima 17 članova.  
Gradsko vijeće :
-          donosi Statut Grada,
-          donosi Poslovnik o radu,
-          donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
-          donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
-          donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
-          donosi odluku o privremenom financiranju
-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Omiša  čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna,
-          donosi odluku o promjeni granice Grada Omiša,
-          donosi dokumente prostornog uređenja Grada Omiša,
-          uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela,
-          osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
-          daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
-          donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
-          raspisuje lokalni referendum,
-          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,  
-          bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
-          imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
-          odlučuje o pokroviteljstvu,
-          donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
-          donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 
Gradsko vijeće ima predsjednika te prvog i drugog potpredsjednika.
Prvi i drugi potpredsjednik se u pravilu biraju sukladno strukturi Gradskog vijeća.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.
 
Predsjednik Gradskog vijeća:
-          zastupa Gradsko vijeće
-          saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
-          predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
-          brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
-          održava red na sjednici Gradskog vijeća,
-          usklađuje rad radnih tijela,
-          potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
-          brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
-          brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti zaštiti prava vijećnika,
-          obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.
 
     Vijećnici Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.  Vijećnici Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.
 

 Ispis   
 16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša
(“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
 
s a z i v a m
16. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 30. prosinca  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: Ivan Kovačić, dr.sc. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvejstitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Mateo Pezo, prof.)
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
PREDSJEDNIK
Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
  NASTAVAK 15. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. stavak 1.   a u vezi s člankom 74.  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)  pozivam Vas na     
 
NASTAVAK 15. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
 za dan 09. prosinca  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
sa slijedećim prijedlogom
d n e v n o g    r e d a
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog odluka o osnivanju poduzetničkih zona:
3.1. Kostanje
3.2. Gata
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
4.      Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2015.
(Izvjestitelji: Ivan Kovačić, dr.sc. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
5.      Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2015.
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
6.      Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Omiš
(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić, ravnateljica DV)
7.      Prijedlog Odluke za evidentiranje nerazvrstane ceste (ulica Milana Marušića u Omišu) u katastarski operat i zemljišne knjige  
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
8.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
9.      Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarskih poslova na području Grada Omiša
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
10. Prijedlog Odluke o raskidu Ugovora o zamjeni zemljišta u Omišu i Aneksa ugovora o zamjeni zemljišta u Omišu
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
 
Napomena:
Materijali za sve točke dnevnog reda dostavljeni su Vam uz poziv za dan 2. prosinca 2014. i ostaju nepromijenjeni.
 

 Ispis   
 15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
 
s a z i v a m
15. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 02. prosinca  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog odluka o osnivanju poduzetničkih zona:
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelji: Ivan Kovačić, dr.sc. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić, prof.)
7.      Prijedlog Odluke za evidentiranje nerazvrstane ceste (ulica Milana Marušića u Omišu) u katastarski operat i zemljišne knjige  
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
 
 
 
                                                PREDSJEDNIK
                                                Zvonko Močić, dr.med.,v.r.
 

 Ispis   
 14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
 
s a z i v a m
14. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 30.  rujna  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 12. i 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Zahtjev Prometa d.o.o. Split za sudjelovanje Grada Omiša kao suosnivača  Društva u sanaciji financijskog stanja, pravovremenom ispunjavanju ugovornih obveza i hitnoj obnovi voznog parka
(Izvjestitelj: predstavnik Prometa d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
6.      Prijedlog Odluke o sklapanju sudske nagodbe
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
 
Napomena:
Uz materijale za sjednicu dostavlja Vam  se i pismo namjere Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.
 
                                                PREDSJEDNIK
                                                Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
 
s a z i v a m
13. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 12.  kolovoza  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
d n e v n i   r e d
 
1.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
 
                                                PREDSJEDNIK
                                                Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
12. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 7. kolovoza  2014. (četvrtak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Mri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Zvonko Močić, dr.med.)
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić)
 
 
 
                                                PREDSJEDNIK
                                                Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
11. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 15. srpnja  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
4.     Prijedlog Sporazuma o zajedničkom financiranju zemljišta i uređenja komunalne infrastrukture, priključaka za komunalnu  infrastrukturu i troškova komunalnog doprinosa
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić)
5.      Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2013.
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
6.      Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2013.g.
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
7.      Zaključak po natječaju za prodaju nekretnine na kojoj se nalazi autobusni kolodvor u Omišu
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
9.     Rasprava o prodaji turističkog lokaliteta Mala Luka 2002. godine
(po zahtjevu grupe vijećnika)

  Predsjednik :

Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
s a z i v a m
10. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 03. lipnja  2014. (utorak) u 9.00 sati

                       u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        

 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog za izbor:
a) prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Omiša
b) druge potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)

 

  Predsjednik :

Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
 
s a z i v a m
9. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 29. travnja   2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, hotel PLAŽA, mala dvorana
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Izvješće Mandatnog povjerenstva i prisega vijećnika
2.      Usvajanje zapisnika o radu 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
3.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Ante Mekinić)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, Stipe Mekinić i Ivan Kuvačić)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić i Stipe Mekinić)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
8.      Prijedlog Odluke o izradi UPU gospodarske zone  Kostanje – UPU Kostanje 2
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
 
(Izvjestitelj: Lidija Pavković)
13. Prijedlozi mjesnih odbora Blato na Cetini, Svinišće, Dolac GornjiPutišići,  kojim se traži promjena granica naselja
(Izvjestitelj: Lidija Pavković)
14. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje i prijateljskih odnosa između Grada Omiša i Općine Motovun
(Izvjestitelj: Zvonko Močić)
                15.1. Stipi Mediću
15.2. Anti Maduniću
15.3. Ivanu Bogdanoviću
15.4. mr.sc. Nevenu Mimici
15.5. Društvu „Hrvatska žena“
15.6. Udruzi izviđača „Omiš“
15.7. Ivanki Baučić
15.8. Sylvii Marušić
15.9. Ivanki Pejković
15.10.Neni Munitiću
15.11. Darku Matajčiću
        (Izvjestitelj: Ivan Škaričić)

 

                                                            PREDSJEDNIK 

                         Zvonko Močić, dr.med.


 Ispis   
 8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
8. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 18. ožujka  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji:Neno Mimica, dipl.ing.građ. i predstavnik tvrtke Urbos d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Neno Mimmica, dipl.ing. i predstavnik tvrtke Gis plan d.o.o. Split)
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
a) prijedlog Zaključka po prethodno objavljenom javnom natječaju
b) prijedlog Odluke o objavi novog javnog natječaja 
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić)
10. Prijedlog Odluke o grobljima
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof., predsjednik Odbora)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Dražan Mladin, dipl.oec., ravnatelj
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)
 
                                                                      
U prilogu dostavljamo i obavijest o  prijedlogu Gradonačelnika za imenovanje predstavnika Grada Omiša u Nadzorni odbor trgovačkog društva    „Promet“ d.o.o. Split.                                                                 
 
                                                                   PREDSJEDNIK                                                                                 
                                                                 Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
7. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 28. siječnja 2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić . i predstavnik tvrtke HEROS d.o.o. Solin)
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelji: Ivan Kovačić,dr.sc. i Meri Smailagić,dipl.oec.)
a) prijedlog Odluke o poništavanju i stavljanju izvan pravne snage
Ugovora od 14.svibnja 2013.
b)prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.) 
                                                                       PREDSJEDNIK                                                        
                                                                     Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)  sazivam

6. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 17. prosinca 2013. (utorak) u 9.00 sati
                                                u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.