Traži  
  20. rujan 2020.      Kontakt ..:: Gradska uprava » Gradsko vijeće ::..   Prijava  

 31. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

 

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)  

    

s a z i v a m

31. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 1. rujna 2020. (utorak) u 9.00 sati

u Omišu, Priko, u prizemlju zgrade „Ilirsko sjemenište“

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

1.     Usvajanje zapisnika o radu 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.     Vijećnički upiti

3.     Prijedlog Odluke (za sklapanje ugovora o darovanju između OŠ Gornja Poljica Srijane i Grada Omiša)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

4.     Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra (na dijelu kat.čest. 9575 i dijelu kat.čest. 9576/2, obje k.o. Rogoznica)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)

5.     Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Gradskog muzeja Omiš

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 

 

 

                                                PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                             

                                                             Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 30. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

s a z i v a m

30. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 28. srpnja 2020. (utorak) u 9.00 sati

u Omišu, Priko, u prizemlju zgrade „Ilirsko sjemenište“

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i r e d

 

1.     Usvajanje zapisnika o radu 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.     Vijećnički upiti

 

3.     Prijedlog Odluke o donošenju Strategije upravljanja imovinom Grada Omiša za razdoblje 2020.-2026.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

4.     Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog teksta dodatka br. 3 Ugovora o zakupu auto kampa Ribnjak

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)

5.     Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja zakupnine

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

6.     Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Omiša i njezinom pravnom statusu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

7.     Prijedlog Mišljenja o davanju ovlaštenja za pokretanje postupka izdavanja lokacijske dozvole za koncesiju na pomorskom dobru na predjelu Garma – Ravnice

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

8.     Prijedlog Odluke kojom se Dječjem vrtiću Omiš predaje poslovni prostor na adresi Put Ribnjaka 11 radi obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

9.     Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na kat.čest.zem. 9575 i 8842 k.o. Rogoznica

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

10.  Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Omiš


T.10.1. Gradski muzej Omiš - imenovanje ravnatelja Rješenje GV 2020 nacrt 1.DIO.pdf
T.10.2. GMO 2020 - TABAK - prijavnica, diploma, ispit, staž, CV, sud 2.DIO.pdf
T.10.3. GMO 2020 - TABAK - program 3.DIO.pdf

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

11.  Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Omiš

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

12.  Prijedlog za zauzimanje stava o inicijativi građana naselja Dubrava za izdvajanje naselja Dubrava iz sastava Grada Omiša i pripajanje Gradu Splitu

(Izvjestitelj: Zvonko Močić)

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 29. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

s a z i v a m

29. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 30. lipnja 2020. (utorak) u 18.30 sati

u Omišu, Priko, u prizemlju zgrade „Ilirsko sjemenište“

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i r e d

 

1.       Usvajanje zapisnika o radu 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.       Vijećnički upiti

 

3.       Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2019.


GO 2019 Ispis izvršenja proračuna.xls
GO 2019- IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA tekst.docx
GO Plan razvojnih programa 2019.docx

(Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

4.       I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2020.


I REB 2020 - Opći dio.xls
I REB 2020 Posebni dio.xls
I REB Plan razvojnih programa 2020.docx
Amandman Na temelju članka 62.docx
OBRAZLOŽENJE.docx

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)

5.       Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2020.godinu

6.       Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih strankama u 2020. godini

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

 

7.       Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog teksta dodatka br. 3 Ugovora o zakupu auto kampa Ribnjak

(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)

8.       Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2019.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

9.       Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2019.g.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

10.   Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

11.   Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2020.

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

12.   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

13.   Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu kat.čest. 8938 k.o. Rogoznica

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

14.   Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na dijelu kat.čest. 9538 k.o. Rogoznica

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

15.   Prijedlog Mišljenja o davanju ovlaštenja za pokretanje postupka izdavanja lokacijske dozvole za koncesiju na pomorskom dobru na predjelu Garma – Ravnice

(Izvejstitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

16.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Omiša

(Izvjestitelji: Đeki Stanić)

17.   Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Omiš

(Izvjestitelji: Đeki Stanić i Ela Ćoso)

18.   Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Omiš

(Izvjestitelji: Đeki Stanić i Ela Ćoso)

19.   Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Odluke o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2020./2021. u Osnovnoj glazbenoj školi „Lovro pl. Matačić“ Omiš

(Izvjestitelji: Đeki Stanić i Jasminko Šetka)

 

20.   Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnog odbora Zakučac

(Izvjestitelj: Lidija Pavković)

 

21.   Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2019. godinu

(Izvjestitelj: Mate Sovulj)

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr.med., v.r.

 


 Ispis   
 28. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

s a z i v a m

28. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 12. svibnja 2020. (utorak) u 9.00 sati

SJEDNICA ĆE SE ODRŽAVATI ELEKTRONIČIM PUTEM

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

d n e v n i r e d

 

1.     Usvajanje zapisnika o radu 26. (poveznica) i 27. (poveznica) sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.     Odgovori na pitanja s prethodne sjednice

3.     Prijedlog Plana operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2020. godini na području Grada Omiša

Prilog

4.     Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2020.godinu

5.     Prijedlozi odluka o dodjeli javnih priznanja Grada Omiša:

5.1. Andriji Žižiću

5.2. Ivici Križancu

5.3. Prof.emer.Edi Pivčeviću

5.4. Vladimiru Zemuniku

5.5. Mirku Peraku

5.6. Petru Buljeviću

5.7. Kulturno umjetničkoj udruzi „Mosor“ Gata

5.8. Nogometnom klubu Omiš

5.9. Terezi Jerić

5.10.Anti Amuiliću

5.11. Lovri Marušiću

5.12. Latici Anić

5.13. Policijskoj postaji Omiš

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr.med., v.r.

Privremena pravila za održavanje sjednice


 Ispis   
 27. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. stavak 1. i 66. stavak 2.  Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)  

      

s a z i v a m

27. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 17. travnja 2020. (petak) u 9.00 sati

SJEDNICA ĆE SE ODRŽAVATI ELEKTRONIČIM PUTEM

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 

1.     Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade

2.     Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od obveze plaćanja naknade za privremeno korištenje javno-prometne površine

3.     Prijedlog Odluke o privremenom ukidanju obveze plaćanja zakupnine

4.     Prijedlog Odluke o privremenoj obustavi postupaka prisilne naplate

5.     Prijedlog Odluke o privremenom oslobađanju od plaćanja naknade za sudjelovanje u cijeni usluga smještaja djece u javnoj ustanovi „Dječji vrtić Omiš“ Omiš

6.     Prijedlog Pravila o dopunama Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica

7.     Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Omiš

8.     Prijedlog Plana zaštite od požara za Grad Omiš

9.  Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Omiša u 2019 s prijedlogom Zaključka po Izvješću

10.     Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Omiša za 2020. godinu

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr.med., v.r.Privremena pravila za održavanje sjednice

Uputu Ministarstva uprave od 13.03.2020.


 Ispis   
  Gradsko vijeće Grada Omiša Minimiziraj

  
 Sastav Gradskog vijeća Grada Omiša Minimiziraj
ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
SAZIV VI. 2017.-
(konstituirajuća sjednica održana 14.06.2017.)
 
r.br.
ime i prezime,
naziv kandidacijske liste s koje je izabran
 
1.
ZVONKO MOČIĆ, dr.med.
lista grupe birača – I.Tomasović
predsjednik GV
2.
SANJA ILIĆ, prof.
lista grupe birača – I.Tomasović
 
3.
NIKOLA TIJARDOVIĆ, bacc.fizio.
lista grupe birača – I.Tomasović
 
4.
SIMONA JURJEVIĆ, dipl.uč.
lista grupe birača – I.Tomasović
 
5.
TONĆI STANIĆ
lista grupe birača – I.Tomasović
prvi potpredsjednik GV
6.
LOVRENKA KOVAČIĆ BUĆAN,
dipl.iur., lista grupe birača – I.Tomasović
 
7.
IVAN MEDIĆ, dipl.ing.građ.
lista grupe birača – I.Tomasović
 
8.
ANA GENERALIĆ, prof.
lista grupe birača – I.Tomasović
 
9.
JURE ŠABAN-STANIĆ, prof.
HDZ
 
10.
JOSIP BANOVIĆ, dr.med.
HDZ
 
11.
MIJO MIMICA, oec.
HDZ
drugi potpredsjednik GV
12.
IVAN BOGDANOVIĆ,mag.edeuc.hist.et phil
 
13.
SUZANA GOJSALIĆ, mag.iur.
HDZ
 
14.
TOMISLAV BARTULOVIĆ
HDZ
 
15.
DENIS DUJMOVIĆ, inž.građ.
HDS-HSP
 
16.
IVAN PULJIZ
HDS-HSP
 
17.
ZDRAVKA ŠODAN
SDP
 
 

 Ispis   
 26. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. i 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
26. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 25. veljače 2020. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 25.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
 
            (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ.)
      (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ.)
5.      Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra  na dijelu k.č,z. 6221 k.o. Srijane (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ)
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić,dipl.oec.)
           (Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur i Mateo Pezo, prof.)

 Ispis   
 25. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. i 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
25. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 20. prosinca 2019. (petak) u 17.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
2.      Vijećnički upiti
 
(Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Mateo Pezo)
 
8.      Prijedlog Odluke o raspisivanju lokalnog referenduma
(Izvjestitelj: Lidija Pavković)
9.      Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma
(Izvjestitelj: Lidija Pavković)
 
 
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
     (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 
 

 Ispis   
 24. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. i 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
24. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 27. studenog 2019. (srijeda) u 18.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
2.      Vijećnički upiti
 
(Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
(Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
10. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Očitovanja na ponudu za kupnju nekretnine u Omišu registrirane kao kulturno dobro
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Višeslav Pešić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Ela Ćoso)
(Izvjestitelj: Jasminko Šetka)
(Izvjestitelj: Zvonko Močić)
 

 Ispis   
 23. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. i 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
23. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 9. listopada 2019. (srijeda) u 19.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 22.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
(Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
(Izvjestitelj: Zvonko Močić)
(Izvjestielj: Đeki Stanić)
(na zahtjev grupe vijećnika)

 Ispis   
 22. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. i 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
22. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 29. kolovoza 2019. (četvrtak) u 16.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 21.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 Ispis   
 21. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 30. srpnja 2019. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 20.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
           
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 
5.      Prijedlog Odluke o komunalnom redu
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić)
 
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)
 

 Ispis   
 20. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
 
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
20. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 27. lipnja 2019. (četvrtak) u 18.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 19.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
           
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

 Ispis   
 19. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
19. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 28. svibnja 2019. (utorak) u 18.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 18.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
 
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split)
 
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 
11. Prijedlog za sklapanje Dodatka 1. Ugovora o izvanrednom i privremenom obavljanju komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom linijskom cestovnom prometu na području Grada Omiša
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković i Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)
(Izvjestitelj: Svjetlana Buljević)
(Izvjestitelj: Jasminko Šetka i Đeki Stanić)
 

 Ispis   
 18. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)         
s a z i v a m
18. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 30. travnja 2019. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 17.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
1.      Ivanu Perišiću
2.      Ljubi Stipišić Delmati
3.      Miroslavu Rogošiću
4.      Anđelku Kolovratu
5.      Mati Kalajžiću
6.      Ivani Župi
7.      Malonogometnom klubu Sveti Luka Trnbusi
8.      Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Gata
9.      Dragi Dadi Lelasu
10. Ljiljani Tafri
11. CZK – Gradskoj glazbi Omiš
12. Stjepanu Čoviću
           (Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
(Izvjestitelj: Ante Novaković, prof.)
7.      Prijedlog za davanje suglasnosti na tekst Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Omiš
(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić, ravnateljica Ustanove)
8.     Rasprava o cjeniku  i načinu pružanja usluge miješanog komunalnog otpada na području Grada Omiša (na zahtjev grupe vijećnika)
(Izvjestitelj: Leonardo Ljubičić, direktor tvrtke Peovica d.o.o.)

 Ispis   
 17. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)     
  
s a z i v a m
17. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 21. ožujka 2019. (četvrtak) u 18.30 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 16.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec., Đeki Stanić, dipl.iur. i prestavnci Promet d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Mijo Stanić, prof)
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec.)
 

 Ispis   
 16. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)     
s a z i v a m
16. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 26. veljače 2019. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 15.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
           (Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik Urbos d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Mateo Pezo, prof.)

 Ispis   
 15. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)
s a z i v a m
15. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 29. siječnja 2019. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 14.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti 
           (Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik Urbos d.o.o. Split)
4.      Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dpl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Jasminko Šetka, prof.)
9.      Prijedlog Odluke o pečatu mjesnih odbora
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)

 Ispis   
 14. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)     
s a z i v a m
14. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 19. prosinca 2018. (srijeda ) u 17.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 13.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
            (Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestielj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Mateo Pezo, prof.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
8.      Prijedlog Dopune Statuta Grada Omiša
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)
9.      Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.

 Ispis   
 13. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)     
s a z i v a m
13. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 29. studenog 2018. (četvrtak) u 17.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 12.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
 
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec.)
(Izvjestielj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Sanja Ilić, prof.)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Matea Brstilo)
(Izvjestitelj: Višeslav Pešić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
 
19. Prijedlog za uvrštavanje prijedloga za imenovanje:
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
 

 Ispis   
 12. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)     
s a z i v a m
12. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 25. rujna 2018. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 11.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
      (Izvjesitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Matko Kovačević, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
9.      Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje siječanj-lipanj 2018.

 Ispis   
 11. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)     
    s a z i v a m
11. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 30. srpnja 2018. (ponedjeljak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 10.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
            (Izvjesitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
4.      Prijedlog Odluke o otpisu potraživanja
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dpl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestielj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)
 
(Izvjetitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur., Katarina Pupačić, dipl.oec. i predstavnici izrađivača)
(Izvjestietlj: Mijo Stanić,prof.)

 Ispis   
 10. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
s a z i v a m
10. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 8. lipnja 2018. (petak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 9.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
 
3.       Nastavak izgradnje zaobilaznice Grada Omiša i
4.       Izgradnja zaobilaznice Gata-Zvečanje.
(Izvjestitelj: upućen poziv predstavnicima Hrvatskih cesta)
 
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjestielj: Zora Lelas-Ković)
( Izvjestitelj: Zora Lelas-ković)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestielj: Đeki Stanić)

 Ispis   
 9. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
s a z i v a m
9. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 24. travnja 2018. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 7. i 8.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjestitelj: Lidija Pavković)
6.1. Nikši Čečuku
6.2. Božidaru-Papi Popovcu
6.3. Ivici Soriću
6.4. Ivanu Perišiću
6.5. Društvu Naša djeca Grada Omiša
6.6. Dječjoj klapi Bepo
6.7. Ivici Škoriću
6.8. Mironu Palaveršiću
6.9. Meri Bauk
6.10.Udruzi Poljički soparnik
6.11.Antoniji Perica
(Izvjestitelj: Zvonko Močić)

 Ispis   
 8. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 63. i  65. stavak 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
 
s a z i v a m
8. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 23. ožujka 2018. (petak) u 19.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
 1. Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta očitovanja na ponudu Splitske banke d.d. za kupnju nekretnine u Omišu
(Izvjestitelj. Ivo Tomasović, dipl.oec.)
 

 Ispis   
 7. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
s a z i v a m
7. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 13. ožujka 2018. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec.
(Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas Ković)
(Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
Izvjestitelj: Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Mateo Pezo, prof.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec.)
( Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec.)
14. Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2017. godinu
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)
15. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj-prosinac 2017.

 Ispis   
 6. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
s a z i v a m
6. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 30. siječnja 2018. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu  5. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Leonardo Ljubičić, dipl.ing.)
(Izvjestielj: Lovrenka Kovačić Bućan, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Lovrenka Kovačić Bućan, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)

(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)

9.       Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2017. godini 

(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)

10.      Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2018. godini 

(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)

 

 Ispis   
 5. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
s a z i v a m
5. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 13. prosinca 2017. (srijeda) u 17.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu  4. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailgić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Mateo Pezo, prof.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj:   Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestielj: Višeslav Pešić)
 
14. Prijedlog odluka o ukidanju svojstva javnog dobra:
 (Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)

 Ispis   
 4. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
s a z i v a m
4. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 20. studenoga 2017. (ponedjeljak) u 18.30 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu  3. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.  i predstavnik Arhing-a Split)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.  i predstavnik Arhing-a Split)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković , dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. )
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. )
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)

 

PREDSJEDNIK :   Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 3. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
                        s a z i v a m
3. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 6. rujna 2017. (srijeda) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu  2. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Meri Smailgić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjewstitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
1.      Odbora za statut i poslovnik
2.      Odbora za suradnju s općinama, gradovima i županijama
3.      Odbora za pritužbe i predstavke
4.      Odbora za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša
5.      Odbora za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova
6.      Povjerenstava za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda
            (Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)

 

PREDSJEDNIK :   Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 2. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
2. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 18. srpnja 2017. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu  1. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog Odluke o gradskim porezima
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
 (Izvjestitelj: predstavnik tvrtke „Vodvodod“ d.o.o. Omiš)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur., Katarina Pupačić, dipl.oec., Matea Brstilo, Društvo naša djeca)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Virna Mudnić, DV Čarobni pianino)

 

PREDSJEDNIK :   Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 25. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
25. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 13. travnja 2017. (četvrtak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Leonardo Ljubičić, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dpl.oec.)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić, ravnateljica Ustanove)
(Izvjestitelj: Jasminko Šetka, prof.)
(Izvjestitelj: Mijo Stanić, prof.)
 
15.1. Mihovilu Popovcu, prof.
15.2. Stipi Ćosi
15.3. Duji Lekšiću –Crvu
15.4. Amaliji Matajčić
15.5. Služavkama Malog Isusa, samostan Nazaret – Omiš
15.6. Dječjem vrtiću Omiš
15.7. Dragomiru Čoviću
15.8. Anti Markičeviću
15.9. Nediljku Fistoniću
15.9. Juri Šabanu – Staniću, prof.
15.10. Mariji Kuvačić
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)

                                                   PREDSJEDNIK
                                                      Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 24. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
s a z i v a m
24. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 16. ožujka  2017. (četvrtak) u 9.00 sati
u Omišu, Hotel Plaža, Dvorana Mirabela
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
1.      Usvajanje zapisnika o radu 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
      Prilog:  grafika
      (Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
5.      Prijedlozi odluka o ukidanju svojstva javnog dobra:
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Mateo Pezo, prof.)
(Izvjestitelj: Svjetlana Buljević, prof., dipl.knjižn.)
11. Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2016.
12. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj-prosinac 2016.

                                                   PREDSJEDNIK
                                                      Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 23. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
23. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 31. siječnja 2017. (utorak) u 12.30 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec. i predstavnik tvrtke Galeb Omiš)
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
  
                                                   PREDSJEDNIK
                                                      Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 22. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
22. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 21. prosinca  2016. (srijeda) u 15.30 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
 
3.      Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2016.g.
(Izvjestitelji: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
4.      Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2016.g.
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oce.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Mateo Pezo, prof.)
 
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Jasminko Šetka, prof.)    
 
 
 
                                                                           PREDSJEDNIK                                                                                 
                                                                     Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 21. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
21. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 29. studenoga  2016. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
 
3.      Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2017.g.
(Izvjestitelji: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
 
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iru.)
(Izvjestitelj: Višeslav Pešić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
 

 
                                             PREDSJEDNIK :

                                             Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 20. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
 
s a z i v a m
20. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 22. rujna  2016. (četvrtak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.       Prometna problematika Grada Omiša
(predstavnici Hrvatskih cesta)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.  i predstavnik tvrtke Vodovod d.o.o. Omiš)
(Izvjestitelji: Zora Lelas.-Ković, dipl.oec. i predstavnik tvrtke URBOS Split)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i predstavnik tvrtke Promet Split)

 
                                             PREDSJEDNIK :

                                             Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 19. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
 
s a z i v a m
19. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 23. kolovoza  2016. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata člana i početku mandata zamjenika člana Gradskog vijeća
(Izvjestitelj: Lovrenka Kovačić, dipl.iur.)
2.      Usvajanje zapisnika o radu 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
3.      Vijećnički upiti
(pozvan predstavnik Hrvatskih cesta)
5.      Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Omiša za razdoblje siječanj-lipanj 2016.
      (Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)
7.      Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje siječanj-lipanj 2016.

 
                                             PREDSJEDNIK :

                                             Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 18. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
 
s a z i v a m
18. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 21. srpnja  2016. (četvrtak) u 9.00 sati
  u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog  Odluke o ispravci pogreške u Odluci o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Omiša (II)
(Izvjestitelji: Mate Ričić, str.spec.javne uprave  i predstavnik tvrtke URBOS, Split)
4.     Prijedlog Odluke o ispravci pogreške u Odluci o izradi Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
(Izvjestitelji: Mate Ribičić, str.spec.javne uprave)
(Izvjestitelji Mate Ribičić, str.spec.javne uprave i predstavnik tvrtke URBOS, Split)
(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik tvrtke URBOS, Split)
(Izvjestitelji: Mate Ribičić, str.spec.javne uprave i predstavnik tvrtke URBOS, Split)
(Izvjestitelji: Mate Ribičić, str.spec.javne uprave  i predstavnik tvrtke URBOS, Split)
(Izvjestitelji: Mate Ribičić, str.spec.javne uprave i predstavnik tvrtke URBOS, Split)
(Izvjestitelji: Mate Ribičić, str.spec.javne uprave i predstavnik tvrtke URBOS, Split)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
12. Prijedlog  Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2015.
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.) 
13. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2016.
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2016.
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.
15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zonama i koeficijentima boravišne pristojbe u turističkim mjestima na području Grada Omiša
(Izvjestiteljica: Petra Bartulović, TZ Grada Omiša)
16. Prijedlog za davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem redu i načinu rada Dječjeg vrtića Omiš, Omiš
(Izvjestitelj: Đurđa Rogošić, DV Omiš)
17. Prijedlog za davanje suglasnosti na Godišnji Plan operativne primjene Programa posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2016.g. na području Grada Omiša
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
18. Prijedlog za davanje suglasnosti na Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara Grada Omiša za 2016.
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
 

                               PREDSJEDNIK :
                           Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

Napomena:
u prilogu, dostavlja se na znanje Odluka Gradonačelnika o izvanrednom
emitiranju glazbe i programa uživo za vrijeme održavanja glazbenog
festivala od interesa za Grad Omiša, od 07. srpnja 2016.


 Ispis   
 17. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
 
s a z i v a m
17. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 27. lipnja  2016. (ponedjeljak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Izvješće Mandatnog povjerenstva
(Izvjestitelj: Lovrenka Kovačić, dipl.iur. predsjednica Povjerenstva)
2.      Usvajanje zapisnika o radu 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
3.      Vijećnički upiti
(Izvjestiteljica: Sanja Ilić, prof.)
         (Izvjestitelj: Katarina Pupačić, dipl.oec,.)
6.     Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na tekst Statuta Osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“
(Izvjestitelj: Katarina Pupačić)
 

                               PREDSJEDNIK :
                           Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 16. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ br. 6/09 i 2/13)  
 
 
s a z i v a m
16. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 26. travnja (utorak) u 14.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
 
1. Usvajanje zapisnika o radu 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2. Vijećnički upiti
    (Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec)
    (Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
     (Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
 
    6.1. Duji Baučiću
    6.2. Nediljku Diki Lelasu
    6.3. Đurđici Tičinović
    6.4. Jurju Rafanelliju
   6.5. Franjevačkom samostanu Gospe od Karmela
    6.6. Kulturno umjetničkom društvu Slime
    6.7. Anti Banoviću
    6.8. Davoru Grgatu
    6.9. Gvardijanu Franjevačkog samostana fra Filipu Budiću
    6.10. Petru Rodiću
    6.11. Katici Kovačić
(Izvjestitelj: dr.med. Zvonko Močić, predsjednik Odbora za Izbor i imenovanja)
 
    (Izvjestitelj: Ivo Tomasović dipl.oec. zamjenik gradonačelnika)
    (Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dip.oec.)
9.Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih  djelatnosti
     (Izvjestitelj: Mate Sovulj dipl.ing.)
 
      (Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec.)
       (Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec)
       (Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec.)
       (Izvjestitelj: Zora Lelas Ković, dipl.oec.)
       (Izvjestitelj: Katarina Pupačić, dipl.oec)

                               PREDSJEDNIK :
                           Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 15. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) s a z i v a m

15. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 22. ožujka  2016. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Izvješće Mandatnog povjerenstva
(Izvjestitelj: Lovrenka Kovačić, dipl.iur. predsjednica Povjerenstva)
2.      Usvajanje zapisnika o radu 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
3.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Katarina Pupačić, dipl.oec. i predstavnik tvrtke Promet d.o.o.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
6.      Prijedlog Odluke o prihvaćanju prijedloga teksta Očitovanja na ponudu za kupnju nekretnine u Omišu registrirane kao kulturno dobro
7.     Prijedlog Rješenja o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog člana Koncesijskog vijeća
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med., predsjednik Odbora za izbor i imenovanja)
8.      Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2015.
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)
9.      Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za 2015.
 

                               PREDSJEDNIK :
                           Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 14. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) s a z i v a m
14. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 1. ožujka  2016. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju građevinskog zemljišta u Omišu, oznake č.z. 3018/40 k.o. Duće
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
5.      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Osnovne glazbene škole Omiš
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
6.      Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Omiš za osnivanje Područnog odjela u Podstrani
(Izvjestitelj: Jasminko Šetka, prof. i Zvonko Močić, dr.med.)
 
                            PREDSJEDNIK :
                           Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 13. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
13. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 28. siječnja   2016. (četvrtak) u 14.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za kupoprodaju građevinskog zemljišta u Omišu
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
4.     Prijedlog Odluke o prodaji građevinskog zemljišta oznake č.z. 3018/40 k.o. Duće (na kojoj se nalazi autobusni kolodvor)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
5.      Prijedlog Odluke o raspisivanju postupka za dodjelu koncesije za obavljanje javnog lokalnog linijskog prijevoza putnika  
      Odluka ,Analiza ,Zaključak
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 
 
PREDSJEDNIK:
Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 12. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
 
 
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša
 (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
12. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 22. prosinca  2015. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Grada Omiša (VI)
(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik izrađivača Plana)
(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik izrađivača Plana)
(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik izrađivača Plana)
(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik izrađivača Plana)
(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec. i predstavnik izrađivača Plana)
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.) 
 Omiša za 2015. godinu
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
10. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje uređaja i objekata
 komunalne  infrastrukture za 2015.g.
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
11. Prijedlog Izmjena i dopuna programa održavanja komunalne
 infrastrukture  za 2015.g.
(Izvjestitelj: Zora Lealas-Ković dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 kulture za Grad Omiš u 2015.g.
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dip.iur.)
 14. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području
socijalne skrbi Grada Omiša za 2015.g.
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
Grada Omiša za 2015.
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Mateo Pezo, prof. )
za Grad Omiš u 2016.g.
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
Grada Omiša za 2016.g.
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Mateo Pezo, prof.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
20. Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Izjave o davanju
 suglasnosti na ulaganje u  auto-kamp Ribnjak u Omišu
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
 
 
PREDSJEDNIK:
Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 11. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša
(“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)  s a z i v a m
                   11. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
                                  za dan 8. prosinca  2015. (utorak) u 9.00 sati
 u Omiš u, Ulica F. Benkovića 1/I
                                      
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.) 
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
Grada Omiša za 2016. godinu
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
6.      Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša
 za 2016. godinu
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 
 
PREDSJEDNIK:
Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 10. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
 
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša
 ("Službeni  glasnik  Grada Omiša" br. 6/09 i 2/13)  sazivam
10. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan  10. studenoga 2015. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
Za sjednicu predlažem slijedeći  redni red :
  
1. Usvajanje zapisnika o radu 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2. Vijećnički upiti
3. Razmatranje pismena tvrtki:
3.1. Studenac d.o.o. Omiš, predmet: „Odnosi tvrtke Studenac d.o.o. i
Grada Omiša"
3.2. Zdenac d.o.o., predmet: „Primjedbe na prijedlog izmjena PPUG (VI)
 i PUP-a Ribnjak"
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 (Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
6. Razmatranje pismena tvrtke Galeb d.d. Omiš, predmeti:
- Primjedbe i prijedlozi na prijedlog izmjena i dopuna PPU grada Omiša
- Primjedbe i prijedlozi na prijedlog izmjena i dopuna UPU Punta
- Razvoj ugostiteljsko-turističke zone „Punta" te prijedlog za suradnju sa
Gradom Omišem
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
8. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na tekst Odluke o participaciji roditelja/skrbnika učenika/ce Osnovne glazbene škole „Omiš"
(Izvjestitelj: Neno Munitić, mag.art)

 

PREDSJEDNIK
Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 9. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
9. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 22. rujna  2015. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
5.      Prijedlog za donošenje:
a) Rješenja o razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanje i Odbora za statut i poslovnik
b) Rješenja o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje
c) Rješenja o imenovanju člana Odbora za statut i poslovnih
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
(materijali uz ovu točku uručiti će se na početku sjednice obzirom da je sjednica Odbora za izbor i imenovanje zakazana istog dana uoči sjednice Gradskog vijeća)
 
                                                         PREDSJEDNIK
                                                   Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 8. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša
(“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
8. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 25. kolovoza  2015. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.  Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata člana
     Gradskog vijeća i početku mandata zamjenika 
2.  Usvajanje zapisnika o radu 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
3.  Vijećnički upiti
(Izvjestitelj:  Meri Smailagić, dipl.oec.)
    (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
    (predio gradska plaža Omiš)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i  zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Sanja Ilić, prof. i Đeki Stanić, dipl.iur.)
10. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje siječnj-lipanj 2015.
11. Razmatranje pisma namjere tvrtke Galeb d.d. Omiš
  
                                                         PREDSJEDNIK
                                                   Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 7. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik
Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
7. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 28. srpnja  2015. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing. i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing. i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split))
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med.)
 

 

PREDSJEDNIK

Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 6. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
6. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 30. lipnja 2015. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: Neno Mimica, dipl.ing. i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split)
(Izvjestitelji: Neno Mimica, dipl.ing.  i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing. i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Nikola Milaković, dipl.iur.)
           (Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
 
                                                                 PREDSJEDNIK    
                                                                     Zvonko Močić, dr.med.,v.r.
 

 Ispis   
 5. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
                                                 s a z i v a m
5. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 28. svibnja 2015. (četvrtak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Virna Mudnić, osnivačica DV)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Ante Novaković, prof. ravnatelj Muzeja)
(Izvjestitelj: Neno Munitić, mag.art.,privremeni ravnatelj Ustanove)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Ivan Kuvačić, tajnik VZ Grada Omiša)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med., predsjednik Odbora)
17. Prijedlog rješenja o imenovanju po jednog člana radnih tijela Grada Omiša, i to:
1.      Odbora za izbor i imenovanje
2.      Odbora za statut i poslovnik
3.      Odbora za suradnju s općinama, gradovima i županijama
4.      Odbora za pritužbe i predstavke
5.      Odbora za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša
6.      Odbora za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova
7.      Povjerenstva za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda,
(Izvjestitelj: Zvonko Močić, dr.med., predsjednik Odbora)
 
Napomena za točke 16. i 17. – pisani prijedlozi uručiti će se na početku sjednice obzirom da će Odbor za izbor i imenovanje (predlagatelj) iste utvrditi na sjednici koja će se održati 28.5.2015. uoči sjenice Gradskog vijeća.

 Ispis   
 4. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
4. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 5. svibnja 2015. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.     Prijedlog Odluke o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu „ADRION“, za Grad Omiš
(Izvjestitelji: Ivo Tomasović, dipl.oec. i Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelji: dr.sc.,Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
 
PREDSJEDNIK
Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 3. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem clanka 65. Poslovnika Gradskog vijeca Grada Omiša  (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
3. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 28. travnja 2015. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovica 1/I   
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.    Usvajanje zapisnika o radu 2. sjednice GV Grada Omiša
2.    Vijecnicki upiti
3.    Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja:
(Izvjestitelj: Zvonko Mocic, dr.med.)
4.1. razrješenju dužnosti clanova Upravnog vijeca Centra za kulturu Omiš kao predstavnika Grada Omiša
4.2. imenovanju clanova Upravnog vijeca Centra za kulturu Omiš kao predstavnika Grada Omiša
(Izvjestitelj: Zvonko Mocic, dr.med.)
5.1. Odbora za statut i poslovnik
5.2. Odbora za suradnju s opcinama, gradovima i županijama
5.3. Odbora za pritužbe i predstavke
5.4. Odbora za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša
5.5. Odbora za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova
5.6. Povjerenstva za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)


 Ispis   
 2. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA Minimiziraj
 
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
2. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 08. travnja 2015. (srijeda) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: Ivan Kovačić, dr.sc. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Mateo Pezo, prof.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đurđa Rogošić, ravnateljica Ustanove)
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)
       (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
      (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

PREDSJEDNIK
Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 Djelokrug Gradskog vijeća Minimiziraj
  
Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Omiša i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće i druge akte te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.
Gradsko vijeće ima 17 članova.  
Gradsko vijeće :
-          donosi Statut Grada,
-          donosi Poslovnik o radu,
-          donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
-          donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
-          donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
-          donosi odluku o privremenom financiranju
-          odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Omiša  čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna,
-          donosi odluku o promjeni granice Grada Omiša,
-          donosi dokumente prostornog uređenja Grada Omiša,
-          uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela,
-          osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
-          daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
-          donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
-          raspisuje lokalni referendum,
-          bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,  
-          bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
-          imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
-          odlučuje o pokroviteljstvu,
-          donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
-          donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.
 
Gradsko vijeće ima predsjednika te prvog i drugog potpredsjednika.
Prvi i drugi potpredsjednik se u pravilu biraju sukladno strukturi Gradskog vijeća.
Funkcija predsjednika i potpredsjednika vijeća je počasna i za to obnašatelji funkcije ne primaju plaću. Predsjednik i potpredsjednici imaju pravo na naknadu troškova sukladno posebnoj odluci Gradskog vijeća.
 
Predsjednik Gradskog vijeća:
-          zastupa Gradsko vijeće
-          saziva i organizira, te predsjedava sjednicama Gradskog vijeća,
-          predlaže dnevni red Gradskog vijeća,
-          brine o postupku donošenja odluka i općih akata,
-          održava red na sjednici Gradskog vijeća,
-          usklađuje rad radnih tijela,
-          potpisuje odluke i akte koje donosi Gradsko vijeće,
-          brine o suradnji Gradskog vijeća i Gradonačelnika,
-          brine o ostvarivanju prava i izvršavanju dužnosti zaštiti prava vijećnika,
-          obavlja i druge poslove određene zakonom i Poslovnikom Gradskog vijeća.
 
     Vijećnici Gradskog vijeća dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.  Vijećnici Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu za rad u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća.
 

 Ispis   
 16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša
(“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
 
s a z i v a m
16. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 30. prosinca  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: Ivan Kovačić, dr.sc. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvejstitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Mateo Pezo, prof.)
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
PREDSJEDNIK
Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
  NASTAVAK 15. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. stavak 1.   a u vezi s člankom 74.  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)  pozivam Vas na     
 
NASTAVAK 15. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
 za dan 09. prosinca  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
sa slijedećim prijedlogom
d n e v n o g    r e d a
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog odluka o osnivanju poduzetničkih zona:
3.1. Kostanje
3.2. Gata
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
4.      Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2015.
(Izvjestitelji: Ivan Kovačić, dr.sc. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
5.      Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2015.
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
6.      Prijedlog za davanje prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Omiš
(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić, ravnateljica DV)
7.      Prijedlog Odluke za evidentiranje nerazvrstane ceste (ulica Milana Marušića u Omišu) u katastarski operat i zemljišne knjige  
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
8.      Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
9.      Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – dimnjačarskih poslova na području Grada Omiša
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
10. Prijedlog Odluke o raskidu Ugovora o zamjeni zemljišta u Omišu i Aneksa ugovora o zamjeni zemljišta u Omišu
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
 
Napomena:
Materijali za sve točke dnevnog reda dostavljeni su Vam uz poziv za dan 2. prosinca 2014. i ostaju nepromijenjeni.
 

 Ispis   
 15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
 
s a z i v a m
15. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 02. prosinca  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog odluka o osnivanju poduzetničkih zona:
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelji: Ivan Kovačić, dr.sc. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić, prof.)
7.      Prijedlog Odluke za evidentiranje nerazvrstane ceste (ulica Milana Marušića u Omišu) u katastarski operat i zemljišne knjige  
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
 
 
 
                                                PREDSJEDNIK
                                                Zvonko Močić, dr.med.,v.r.
 

 Ispis   
 14. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
 
s a z i v a m
14. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 30.  rujna  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 12. i 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Zahtjev Prometa d.o.o. Split za sudjelovanje Grada Omiša kao suosnivača  Društva u sanaciji financijskog stanja, pravovremenom ispunjavanju ugovornih obveza i hitnoj obnovi voznog parka
(Izvjestitelj: predstavnik Prometa d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
6.      Prijedlog Odluke o sklapanju sudske nagodbe
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
 
Napomena:
Uz materijale za sjednicu dostavlja Vam  se i pismo namjere Lidl Hrvatska d.o.o. k.d.
 
                                                PREDSJEDNIK
                                                Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)
 
s a z i v a m
13. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 12.  kolovoza  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
d n e v n i   r e d
 
1.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
 
                                                PREDSJEDNIK
                                                Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 12. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
12. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 7. kolovoza  2014. (četvrtak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Mri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Zvonko Močić, dr.med.)
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić)
 
 
 
                                                PREDSJEDNIK
                                                Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 11. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
11. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 15. srpnja  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
4.     Prijedlog Sporazuma o zajedničkom financiranju zemljišta i uređenja komunalne infrastrukture, priključaka za komunalnu  infrastrukturu i troškova komunalnog doprinosa
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić)
5.      Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2013.
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
6.      Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2013.g.
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
7.      Zaključak po natječaju za prodaju nekretnine na kojoj se nalazi autobusni kolodvor u Omišu
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
9.     Rasprava o prodaji turističkog lokaliteta Mala Luka 2002. godine
(po zahtjevu grupe vijećnika)

  Predsjednik :

Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 10. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
s a z i v a m
10. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 03. lipnja  2014. (utorak) u 9.00 sati

                       u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        

 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Prijedlog za izbor:
a) prvog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Omiša
b) druge potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)

 

  Predsjednik :

Zvonko Močić, dr.med.,v.r.


 Ispis   
 9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
 
s a z i v a m
9. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 29. travnja   2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, hotel PLAŽA, mala dvorana
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Izvješće Mandatnog povjerenstva i prisega vijećnika
2.      Usvajanje zapisnika o radu 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
3.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Ante Mekinić)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, Stipe Mekinić i Ivan Kuvačić)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić i Stipe Mekinić)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
8.      Prijedlog Odluke o izradi UPU gospodarske zone  Kostanje – UPU Kostanje 2
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
 
(Izvjestitelj: Lidija Pavković)
13. Prijedlozi mjesnih odbora Blato na Cetini, Svinišće, Dolac GornjiPutišići,  kojim se traži promjena granica naselja
(Izvjestitelj: Lidija Pavković)
14. Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje i prijateljskih odnosa između Grada Omiša i Općine Motovun
(Izvjestitelj: Zvonko Močić)
                15.1. Stipi Mediću
15.2. Anti Maduniću
15.3. Ivanu Bogdanoviću
15.4. mr.sc. Nevenu Mimici
15.5. Društvu „Hrvatska žena“
15.6. Udruzi izviđača „Omiš“
15.7. Ivanki Baučić
15.8. Sylvii Marušić
15.9. Ivanki Pejković
15.10.Neni Munitiću
15.11. Darku Matajčiću
        (Izvjestitelj: Ivan Škaričić)

 

                                                            PREDSJEDNIK 

                         Zvonko Močić, dr.med.


 Ispis   
 8. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
8. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 18. ožujka  2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji:Neno Mimica, dipl.ing.građ. i predstavnik tvrtke Urbos d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Neno Mimmica, dipl.ing. i predstavnik tvrtke Gis plan d.o.o. Split)
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
a) prijedlog Zaključka po prethodno objavljenom javnom natječaju
b) prijedlog Odluke o objavi novog javnog natječaja 
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić)
10. Prijedlog Odluke o grobljima
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Lidija Pavković, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof., predsjednik Odbora)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Dražan Mladin, dipl.oec., ravnatelj
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)
 
                                                                      
U prilogu dostavljamo i obavijest o  prijedlogu Gradonačelnika za imenovanje predstavnika Grada Omiša u Nadzorni odbor trgovačkog društva    „Promet“ d.o.o. Split.                                                                 
 
                                                                   PREDSJEDNIK                                                                                 
                                                                 Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
7. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 28. siječnja 2014. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić . i predstavnik tvrtke HEROS d.o.o. Solin)
(Izvjestitelj: dr.sc. Ivan Kovačić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelji: Ivan Kovačić,dr.sc. i Meri Smailagić,dipl.oec.)
a) prijedlog Odluke o poništavanju i stavljanju izvan pravne snage
Ugovora od 14.svibnja 2013.
b)prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.) 
                                                                       PREDSJEDNIK                                                        
                                                                     Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 6. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13)  sazivam

6. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 17. prosinca 2013. (utorak) u 9.00 sati
                                                u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelji: dr.sc. Ivan Kovačić i Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
 
 
                                                                         
                                                                           Predsjednik
                                 
                                                                     Zvonko Močić, dr.med.,v.r.

 Ispis   
 5. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
 
 
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m

5. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 3. prosinca  2013. (utorak) u 9.00 sati  u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu  4. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Neno Mimica i predstavnik tvrtke URBOS d.o.o. Split)
(Izvjestitelj: Ivan Kovačić i Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Meri Smailagić)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Ivan Kovačić, Đeki Stanić, Katarina Pupačić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić)
(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić)
(Izvjestitelj: Virna Mudnić)
(Izvjestitelj: Virna Mudnić)
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić)
16. Prijedlozi za određivanje predstavnika Grada Omiša u
 (Izvjestitelj: Ivan Škaričić)
                                                         
                                                                           PREDSJEDNIK                            
                                                                           Zvonko Močić, v.r.
 

 Ispis   
 4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) 
s a z i v a m
4. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 22. listopada  2013. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I 
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu  3. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Ante Topić, predsjednik Odbora za statut i poslovnik)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
      (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)
(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.) 
 
 
 
                                                    PREDSJEDNIK :
                                                    Zvonko Močić, v.r.

 Ispis   
 3. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša  (“Službeni glasnik   Grada  Omiša” br. 6/09 i 2/13) 

s a z i v a m
3. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 10. rujna  2013. (utorak) u 9.00 sati
u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I              
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu  2. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Ivan Kovačić, dr.sc.)
(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec.)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
7.1. Odbora za statut i poslovnik
7.2. Odbora za suradnju s općinama, gradovima i županijama
7.3. Odbora za pritužbe i predstavke
7.4. Odbora za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša
7.5. Odbora za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova
7.6. Povjerenstva za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)  

                            PREDSJEDNIK 

                        Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 2. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
 
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09 i 2/13) s a z i v a m 2. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA za dan 23. srpnja 2013. (utorak) u 9.00 sati u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        
Za sjednicu predlažem slijedeći
d n e v n i   r e d
 
1.      Usvajanje zapisnika o radu  1. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
3.      Izvještaj o ostvarenju Proračuna Grada Omiša za 2013.godinu
(Izvjestitelj: Ivan Kovačić i Meri Smailagić)  Prilozi : a )   ,  b )   i  c )
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Đeki Stanić)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Neno Mimica)
(Izvjestitelj: Mate Sovulj)
 

U prilogu se dostavljaju i odluke gradonačelnika dr.sc. Ivana Kovačića o imenovanju predstavnika Grada Omiša u skupštine trgovačkih društava Vodovod d.o.o., Peovica d.o.o. i Promet d.o.o..

                                                                     PREDSJEDNIK

                    Zvonko Močić, v.r.


 Ispis   
 40. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj
Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09) 
s a z i v a m

40. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA za dan 08. travnja 2013. (ponedjeljak) u 9.00 sati  u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I 

Za sjednicu predlažem  slijedeći              d n e v n i   r e d

1.      Usvajanje zapisnika o radu 39. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2.      Vijećnički upiti
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.inr.  i predstavnik tvrtke Urbos Split)
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.) 
5.      Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2013. godinu
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
6.      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2013.g.
(Izvjestitelj: Meri Smailagić,dipl.oec.)
7.      Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju  Proračuna Grada Omiša za 2012. godinu
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof. i Meri Smailagić, dipl.oec.)
8.      Izvješće o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Omiša za 2012.g.
         (Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)  Prilozi : a )  i b )
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.
         (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)
(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Denis Tafra, ravnatelj Ustanove)
15. Prijedlog za utvrđivanje prijedloga za  imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu
(Izvjestitelj: Anđelko Kolovrat, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje,
 materijali će se dostaviti uoči sjednice)
16. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj-prosinac 2012.g.
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof., materijali će se dostaviti uoči sjednice)
         
  
                                                                             PREDSJEDNIK                                                                                 
                                                                           Zvonko Močić, v.r.             

 Ispis   
 39. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

 

Temeljem članka 65. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09) 

s a z i v a m

39. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 13. ožujka 2013. (srijeda) u 9.00 sati

u  Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 

1.      Usvajanje zapisnika o radu 37. i 38. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2.      Vijećnički upiti

3.     Izvješće o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Omiša za 2012.g.

     Prilozi a) , b) , c)

         (Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)

4.      Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Grada Omiša 

      Prilozi a) i b)

      (Izvjestitelj: Joško Stella, predsjednik Odbora)

5.      Prijedlog Izmjena i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša

(Izvjestitelj: Joško Stella, predsjednik Odbora)

6.      Prijedlozi za dodjelu Javnih priznanja Grada Omiša

      Prilozi a) , b) ,c)

(Izvjestitelj: Anđelko Kolovrat, predsjednik Odbora)

  7.      Prijedlog Dopune Odluke o donošenju UPU Pisak

        (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

8.      Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na području Grada Omiša

         (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

9.      Izvješće o  Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture

          (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

          (Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

11. Prijedlog Odluke o imenovanju ulica u naselju Ostrvica

         (Izvjestitelj: Ante Topić, predsjednik Odbora)

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ulica u naseljima Svinišće i Blato na Cetini

         (Izvjestitelj: Ante Topić, predsjednik Odbora)

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ulica u naseljima Stanići, Čelina, Lokva i Marušići

         (Izvjestitelj: Ante Topić, predsjednik Odbora)

  14.  Izvješće o radu Vlastitog pogona za 2012. godinu

         (Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)

  15.  Prijedlog Odluke o donošenjuPlana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za Grad Omiš

         (Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i predstavnik Alfa Atest d.o.o. Split)

16.  Analiza stanja i smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Omiša u 2013. godini

(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Mijo Mimica, načelnik Stožera)

17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Centra za kulturu Omiš

(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Denis Tafra, ravnatelj Centra)

18. Prijedlog Pravila o dopunama Pravila o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica

(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Đurđa Rogošić, ravnateljica DV Omiš)

19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima, načinu i uvjetima upisa djece u dječje vrtiće i jaslice, te pravima i obvezama roditelja

(Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Đurđa Rogošić, ravnateljica DV Omiš)

20.  Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Omiša za 2012. godinu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Josip Ančić, predsjednik Savjeta mladih)

 

 

 

                                                                            PREDSJEDNIK                                                                                 

                                                                           Zvonko Močić, v.r.              


 Ispis   
 38. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09) 

s a z i v a m

38. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 28. prosinca  2012. (petak) u 9.00 sati

u  Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 

 1. Vijećnički upiti
 2. Prijedlog  Izmjena i dopuna Proračuna Grada Omiša za 2012. godinu

(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof. i Meri Smailagić, dipl.oec.)

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2012. godinu

(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)

 1. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji  Grada Omiša za 2011. godinu

(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna  Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2012.g.

(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

 1.  Prijedlog Izmjena i dopuna Programa  održavanja   komunalne infrastrukture Grada   Omiša za 2012. g.

(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

 1. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada omiša za 2013.g.

(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

 1. Prijedlog Programa  održavanja  komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2013.g.

(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

(Izvjestitelj: Lidija Pavković)

 

 

                                                                        PREDSJEDNIK                                                                                 

                                                                        Zvonko Močić, v.r.             


 Ispis   
 37. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09) 

s a z i v a m

37. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 22. prosinca  2012. (subota) u 9.00 sati

u  Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika o radu 36. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Proračuna Grada Omiša za 2013. godinu

(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof. i Meri Smailagić, dipl.oec.)

 1. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2013. godinu

(Izvjestitelj: Meri Smailagić, dipl.oec.)

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2013.g.

(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u području socijalne srbi za Grad Omiš u 2013.g.

(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2013. g.

(Izvjestitelj: Mateo Pezo, prof.)

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

(Izvjestitelj: Neno Mimica, dipl.ing.)

 1. Prijedlog za izbor člana Nadzornog odbora „Vodovod“ d.o.o. Omiš

(Izvjestitelj: Anđelko Kolovrat, predsjednik Odbora za izbor i imenovanje)

 

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK

                                                                                

                                                                            Zvonko Močić, v.r.          

 Ispis   
 36. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09) 

s a z i v a m

36. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 27. studenoga  2012. (utorak) u 9.00 sati

u  Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika o radu 35. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

(Izvjestitelj: Lidija Pavković)

 1. Izvješće o realizaciji godišnjeg programa rada za školsku 2011./2012.g. i Izvješće o financijskom poslovanju za 2011.g. Dječjeg vrtića „Omiš“ Omiš

(Izvjestitelji:  Đurđica Rogošić, ravnateljica Ustanove)

 1.  Program rada Dječjeg vrtića „Omiš“ Omiš za školsku 2012./2013. godinu

(Izvjestitelj: Đurđica Rogošić, ravnateljica Ustanove)

 1. Izvješće o realizaciji godišnjeg programa rada dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ OJ Omiš za školsku 2011./2012.g.  

(Izvjestitelj: Virna Sasso, osnivačica Ustanove)

 1. Program rada Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ OJ Omiš za školsku 2012./2013.g.

(Izvjestitelj: Virna Sasso, osnivačica Ustanove)  

 1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti (za ustrojavanje dislociranog nastavnog mjesta osnovne glazbene škole „Lovro pl. Matačić“ u  Kostanju)

(Izvjestitelj:  Đeki Stanić i Denis Tafra, ravnatelj Centra za kulturu Omiš)

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK

                                                                                

                                                                            Zvonko Močić, v.r.             


 Ispis   
 35. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Temeljem članka 65. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09) 

s a z i v a m

35. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 24. listopada  2012. (srijeda) u 9.00 sati

                                             u  Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I                                        

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

                                                                   d n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika o radu 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Grad Omiš
  Prilozi :  Procjena, Prilog A, Prilog B. 

   (Izvjestitelji: Đeki Stanić, dipl.iur. i Željka Ravlić predstavnica Alfa Atest d.o.o. Split)

 1. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za proširenje novih nastavnih programa rada u Osnovnog glazbenoj školi „Lovro pl.Matačić“

(Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Denis Tafra, mag.ing., ravnatelj Centra za kulturu)

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu

 (Izvjestitelji: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)

 1. Prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

(Izvjestitelji: Neno Mimica, dipl.ing.građ.)

 1. Prijedlog Odluke o imenovanju Trga sv. Petra u Omišu

(Izvjestitelj: Ante Topić, predsjednik Odbora za imenovanje ulica i …)

 

 

 

                                                                             PREDSJEDNIK

                                                                                

                                                                            Zvonko Močić, v.r.              

 


 Ispis   
 34. Sjednica Gradskog vijeća Minimiziraj

 

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09) 

s a z i v a m
34. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
za dan 17. rujna  2012. (ponedjeljak) u 9.00 sati
 u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I      
 
Za sjednicu predlažem slijedeći
 
d n e v n i   r e d
 
 1. Usvajanje zapisnika o radu 33. sjednice Gradskog vijeće Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Odluke o dopuni II. Odluke o izmjenama i dopunama PPU Grada Omiša
(Izvjestitelji: Neno Mimica, dipl.ing.građ. i predstavnik tvrtke URBOS Split)
 1. Prijedlog Odluke o donošenju UPU Medići
(Izvjestitelji: Neno Mimica, dipl.ing.građ. i predstavnik tvrtke ARHING Split)
 1. Prijedlog Odluke o zamjeni zemljišta označenog kao čest.zem. 3198/25 za zemljište označeno kao čest.zem. 3198/26, obje k.o. Duće
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)
 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje siječanj-lipanj 2012.g.
(Izvjestitelj: Ivan Škaričić, prof.)
 
 
 PREDSJEDNIK                                 
                                                                                
   Zvonko Močić,v.r                               
 

 Ispis   
 Kandidacijska lista dr.sc. Ivana Kovačića Minimiziraj


Kandidacijska lista grupe birača, nositelj dr.sc Ivan Kovačić
Gradski vijećnici: Zorica Terzić i  Sanja Ilić ( Neven Lelas do 31.3.2014 )


Sukladno čl. 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13 i 48/13) obvezni smo  dostaviti godišnje financijsko izvješće za 2013. godinu Državnom uredu za reviziju, te Državnom izbornokm povjerenstvu.

Sukladno čl.39. Zakona o financiranju Financijski izvještaji  se s  sastavnim dijelovima objavljuju se web stranici Grada Omiša.


Zorica Terzić

Godišnji financijski izvještaj za 2013.godinu – Zorica Terzić;
Program rada za razdoblje 01.01.-31.12.2014.godine – Zorica Terzić;
Financijski plan za razdoblje 01.01.- 31.12.2014.godine – Zorica Terzić;
Izvješće o donacijama za razdoblje 17.06.-31.12.2013.godine – Zorica Terzić;

Izvješće o donacijama za razdoblje od 1.1. do 30.6.2014 - Zorica Terzić;
Program rada za razdoblje 01.01.-31.12.2015.godine – Zorica Terzić;
Financijski plan za razdoblje 01.01.- 31.12.2015.godine – Zorica Terzić;

Izvješće o donacijama za razdoblje od 1.7. do 31.12.2014 - Zorica Terzić;
Izvješće o donacijama za 2014.godinu - Tablica - Zorica Terzić;
Godišnji financijski izvještaj za 2014.godinu - Zorica Terzić;
Bilanca - 2014 - Zorica Terzić;

Sanja Ilić

Program rada za mandatno reazdoblje 2013-2017 godine - Sanja Ilić
Godišnji programa rada za 2014.godinu - Sanja Ilić
Finanacijski plan za razdoblje 1.4.2014. do 31.12.2014. god. - Sanja Ilić
Izvješće o donacijama - 30.6.2014.

Program rada za razdoblje 01.01.-31.12.2015.godine – Sanja Ilić
Financijski plan za razdoblje 01.01.- 31.12.2015.godine – Sanja Ilić
Izvješće o donacijama za razdoblje od 1.7. do 31.12.2014 - Sanja Ilić
Izvješće o donacijama za 2014.godinu - Sanja Ilić
Godišnji financijski izvještaj za 2014.godinu - Sanja Ilić
Bilanca - 2014 - Sanja Ilić


Neven Lelas

Godišnji financijski izvještaj za 2013.godinu – Neven Lelas;
Program rada za razdoblje 01.01.-31.12.2014.godine – Neven Lelas;
Financijski plan za razdoblje 01.01.- 31.12.2014.godine – Neven Lelas;
Izvješće o donacijama za razdoblje 17.06.-31.12.2013.godine – Neven Lelas;

Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1.-31.3.2014.godine – Neven Lelas;

 


 Ispis   
 Kandidacijska lista dr.sc. Ivan Kovačić 2015-2017 Minimiziraj


Kandidacijska lista grupe birača, nositelj dr.sc Ivan Kovačić
Mandatno razdoblje 2015-2017

Sukladno čl.39. Zakona o financiranju Financijski izvještaji  se s  sastavnim dijelovima objavljuju se web stranici Grada Omiša.


Ivan Barišić

Program 2015-2017
Izvješće o donacijama za razdoblje 31.3. - 30.6. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6.2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12.2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6.2017
Program 2016
Program 2017
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2015.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2015.g.
OBRAZAC IZ-D za 2015.g.
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2016.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2016.g.
OBRAZAC IZ-D za 2016.g.

Zvonko Močić

Program 2015-2017
Izvješće o donacijama za razdoblje 31.3. - 30.6. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6.2017
Program 2016
Program 2017
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2015.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2015.g.
OBRAZAC IZ-D za 2015.g.
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2016.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2016.g.
OBRAZAC IZ-D za 2016.g.

Zorica Terzić

Program 2015-2017
Izvješće o donacijama za razdoblje 31.3. - 30.6. 2015
Izjava o mirovanju mandata
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6.2017
Program 2016
Program 2017
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2015.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2015.g.
OBRAZAC IZ-D za 2015.g.
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2016.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2016.g.
OBRAZAC IZ-D za 2016.g.
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2017. godinu
Ivan Bartulović

Program 2015-2017
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6.2017
Program 2016
Program 2017
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2015.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2015.g.
OBRAZAC IZ-D za 2015.g.
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2016.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2016.g.
OBRAZAC IZ-D za 2016.g.
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2017. godinu

Sanja Ilić

Program 2015-2017
Izvješće o donacijama za razdoblje 31.3. - 30.6. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6.2017
Program 2016
Program 2017
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2015.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2015.g.
OBRAZAC IZ-D za 2015.g.
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2016.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2016.g.
OBRAZAC IZ-D za 2016.g.

Nikola Tijardović

Program 2015-2017
Izvješće o donacijama za razdoblje 31.3. - 30.6. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6.2017
Program 2016
Program 2017
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2015.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2015.g.
OBRAZAC IZ-D za 2015.g.
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2016.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2016.g.
OBRAZAC IZ-D za 2016.g.

Rina Marušić

Program 2015-2017
Izvješće o donacijama za razdoblje 31.3. - 30.6. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6.2017
Program 2016
Program 2017
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2015.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2015.g.
OBRAZAC IZ-D za 2015.g.
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2016.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2016.g.
OBRAZAC IZ-D za 2016.g.
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2017. godinu

Simona Jurjević

Program 2015-2017
Izvješće o donacijama za razdoblje 31.3. - 30.6. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6.2017
Program 2016
Program 2017
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2015.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2015.g.
OBRAZAC IZ-D za 2015.g.
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2016.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2016.g.
OBRAZAC IZ-D za 2016.g.

Tonći Stanić

Program 2015-2017
Izvješće o donacijama za razdoblje 31.3. - 30.6. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6.2017
Program 2016
Program 2017
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2015.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2015.g.
OBRAZAC IZ-D za 2015.g.
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2016.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2016.g.
OBRAZAC IZ-D za 2016.g.

Lovrenka Kovačić

Program 2015-2017
Izvješće o donacijama za razdoblje 31.3. - 30.6. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2015
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.7. - 31.12. 2016
Izvješće o donacijama za razdoblje 1.1. - 30.6.2017
Program 2016
Program 2017
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2015.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2015.g.
OBRAZAC IZ-D za 2015.g.
Financijski izvještaji nepr. organizacija za 2016.g.
Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ) za 2016.g.
OBRAZAC IZ-D za 2016.g.

 Ispis   
 Kandidacijska lista, Ivo Tomasović dipl.oec. Minimiziraj


Kandidacijska lista grupe birača, nositelj Ivo Tomasović dipl.oec.
Mandatno razdoblje 2017-2021

Sukladno čl. 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 02/14, 96/16, 70/17) obvezni smo  dostaviti godišnje financijsko izvješće Državnom uredu za reviziju, te Državnom izbornom povjerenstvu.

Sukladno čl.39. Zakona o financiranju Financijski izvještaji  se s  sastavnim dijelovima objavljuju se web stranici Grada Omiša.


Zvonko Močić

Program 2017-2021
Izvješće o donacijama 31.12.2017.g.
Godišnji program rada za 2018.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2017. godinu
Izvješće o donacijama 30.06.2018.g.
Izvješće o donacijama 31.12.2018.g.
Godišnji program rada za 2019.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2018. godinu
Obrazac IZ-D za 2018. g.

Sanja Ilić

Program 2017-2021
Izvješće o donacijama 31.12.2017.g.
Godišnji program rada za 2018.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2017. godinu
Izvješće o donacijama 30.06.2018.g.
Izvješće o donacijama 31.12.2018.g.
Godišnji program rada za 2019.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2018. godinu
Obrazac IZ-D za 2018. g.

Nikola Tijardović

Program 2017-2021
Izvješće o donacijama 31.12.2017.g.
Godišnji program rada za 2018.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2017. godinu
Izvješće o donacijama 30.06.2018.g.
Izvješće o donacijama 31.12.2018.g.
Godišnji program rada za 2019.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2018. godinu
Obrazac IZ-D za 2018. g.

Simona Jurjević

Program 2017-2021
Izvješće o donacijama 31.12.2017.g.
Godišnji program rada za 2018.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2017. godinu
Izvješće o donacijama 30.06.2018.g.
Izvješće o donacijama 31.12.2018.g.
Godišnji program rada za 2019.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2018. godinu
Obrazac IZ-D za 2018. g.

Tonći Stanić

Program 2017-2021
Izvješće o donacijama 31.12.2017.g.
Godišnji program rada za 2018.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2017. godinu
Izvješće o donacijama 30.06.2018.g.
Izvješće o donacijama 31.12.2018.g.
Godišnji program rada za 2019.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2018. godinu
Obrazac IZ-D za 2018. g.

Lovrenka Kovačić Bućan

Program 2017-2021
Izvješće o donacijama 31.12.2017.g.
Godišnji program rada za 2018.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2017. godinu
Izvješće o donacijama 30.06.2018.g.
Izvješće o donacijama 31.12.2018.g.
Godišnji program rada za 2019.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2018. godinu
Obrazac IZ-D za 2018. g.

Ivan Medić

Program 2017-2021
Izvješće o donacijama 31.12.2017.g.
Godišnji program rada za 2018.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2017. godinu
Izvješće o donacijama 30.06.2018.g.
Izvješće o donacijama 31.12.2018.g.
Godišnji program rada za 2019.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2018. godinu
Obrazac IZ-D za 2018.g.

Ana Generalić

Program 2017-2021
Izvješće o donacijama 31.12.2017.g.
Godišnji program rada za 2018.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2017. godinu
Izvješće o donacijama 30.06.2018.g.
Izvješće o donacijama 31.12.2018.g.
Godišnji program rada za 2019.godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
Obrasci financijskih izvještaja za 2018. godinu
Obrazac IZ-D za 2018. g.

 Ispis   
 Zapisnici sjednica GV Minimiziraj
Zapisnik o radu 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 28. srpnja 2020. godine u Omišu, Priko, prizemlje zgrade „Ilirsko sjemenište“
Zapisnik o radu 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 30. lipnja 2020. godine u Omišu, Priko, prizemlje zgrade „Ilirsko sjemenište“
Zapisnik o radu 28. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 12. svibnja 2020. godine, putem elektroničke pošte
Zapisnik o radu 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 17. travnja 2020. godine, putem elektroničke pošte
Zapisnik o radu 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 20. prosinca 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 20. prosinca 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 27. studenog 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 9. listopada 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 29. kolovoza 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 30. srpnja 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 27. lipnja 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 28. svibnja 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 30. travnja 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 21. ožujka 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 26. veljače 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 29. siječnja 2019. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 19. prosinca 2018. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 29. studenog 2018. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 25. rujna 2018. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 30. srpnja 2018. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 8. lipnja 2018. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 24. travnja 2018. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 23. ožujka 2018. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 13. ožujka 2018. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 30. siječnja 2018. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 13. prosinca 2017. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 20. studenog 2017. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 6. rujna 2017. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 18. srpnja 2017. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 14. lipnja 2017. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I

 Ispis   
 Zapisnici 2015-2017 Minimiziraj
Zapisnik o radu 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 16. ožujka 2017. godine u Omišu, u dvorani Hotela Plaža
Zapisnik o radu 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 31. siječnja 2017. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 21. prosinca 2016. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 29. studenog 2016. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 22. rujna 2016. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 23. kolovoza 2016. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 21. srpnja 2016. godine u Omišu, ul. F. Benkovića
Zapisnik o radu 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 27. lipnja 2016. godine u Omišu, ul. F. Benkovića
Zapisnik o radu 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 26. travnja 2016. godine u Omišu, ul. F. Benkovića
Zapisnik o radu 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 22. ožujka 2016. godine u Omišu, ul. F. Benkovića
Zapisnik o radu 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 1. ožujka 2016. godine u Omišu, ul. F. Benkovića
Zapisnik o radu 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 28. siječnja 2015. godine u Omišu, ul. F. Benkovića
Zapisnik o radu 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 22. prosinca 2015. godine u Omišu, ul. F. Benkovića
Zapisnik o radu 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 8. prosinca 2015. godine u Omišu, ul. F. Benkovića
Zapisnik o radu 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 10. studenog 2015. godine u Omišu, ul. F. Benkovića
Zapisnik o radu 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 22. rujna 2015. godine u Omišu, ul. F. Benkovića
Zapisnik o radu 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 25. kolovoza 2015. godine u Omišu, ul. F. Benkovića
Zapisnik o radu 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 28. srpnja 2015. godine u Omišu, ul. F. Benkovića
Zapisnik o radu 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 30. lipnja 2015. godine u Omišu, ul. F. Benkovića
Zapisnik o radu 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 28. svibnja 2015. godine u Omišu, ul. F. Benkovića
Zapisnik o radu 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 5. svibnja 2015. godine u Omišu, ul. F. Benkovića
Zapisnik o radu 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 28. travnja 2015. godine u Omišu, ul. F. Benkovića
Zapisnik o radu 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 08. travnja 2015. godine u Omišu, ul. F. Benkovića 1/I
Zapisnik o radu 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša održane 31. ožujka 2015. godine u Omišu, ul. F. Benkovića

 Ispis   
 Zapisnici 2013-2014 Minimiziraj

 Ispis   
   Minimiziraj   


glasnik
Gradski porezi
Prostorni plan Grada Omiša
Legalizacija
Javna nabava
Ugovori Grada Omiša
Natječaji
Pomorsko dobro
Razvojni projekti
Pravo na pristup informacijama
Zakoni i propisi koji se odnose na područje Grada Omiša
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Grad prijatelj djece
peovica.hr
albumi
Udruge
Pjesme
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice