Traži  
  20. listopad 2019.      Kontakt ..:: Komunalni poslovi » Komunala - Odluke ::..   Prijava  

 Komunala - Odluke Minimiziraj
22.7.2019

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj: 68/18, 110/18) jedinice lokalne samouprave sukladno odredbi članka 104. stavka 1. navedenog Zakona u obvezi su donijeti Odluku o komunalnom redu do 04. kolovoza 2019. godine.
Ovom Odlukom propisuje se uređenje naselja, način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Omiša za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, te održavanje reda na tim površinama, uvjeti korištenja javnih parkirališta, i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila, održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, mjere za provođenje ove Odluke, mjere za održavanje komunalnog reda, obveze pravnih i fizičkih osoba te prekršajne odredbe.
Savjetovanje je otvoreno do: 29.07.2019.

Nacrt Odluke o komunalnom redu
Obrazac savjetovanje s javnošću
8.7.2019

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zakonom o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17 i 32/19) dana je mogućnost jedinicama lokalne samouprave da svojim općim aktima urede:
- način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa (čl.49. st.4.),
- uvjete i način držanja kućnih ljubimaca (čl.51. st 5.),
- način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama (čl.62. st.5.).
Stoga je pripremljen Nacrt odluke te molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.
Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Omiša.
Savjetovanje je otvoreno do: 22.07.2019.

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Obrazac savjetovanje s javnošću


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu od 8.6.2018 (Službeni glasnik Grada Omiša 4/18)Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu od 13.3.2018 (Službeni glasnik Grada Omiša 2/18)Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu od 18.7.2017 (Službeni glasnik Grada Omiša 5/17)

PDF
Obuhvat povijesne gradske cjeline grada Omiša-zaštićeno kulturno dobro


PDF
Zaključak kojim se utvrđuju uvjeti za korištenje stupova javne rasvjete u svrhu političke promidžbe od 15.5.2017.


PDF
Izmjena i dopuna zaključka o naknadama za korištenje javnih površina za potrebe političke promidžbe od 21.10.2015.


PDF
Zaključak gradonačelnika kojim se utvrđuju uvjeti za korištenje javnih površina u svrhu političke promidžbe od 21. listopada 2015.


PDF
Rješenje o utvrđivanju visine zakupnine za davanje javnih površina na privremeno korištenje od 17. svibnja 2012. godine


PDF
Odluka o komunalnom redu ( Službeni glasnik Grada Omiša 8/2009. )

PDF
Odluka o komunalnom doprinosu (gv 11/2011)


 Ispis   
   Minimiziraj   


glasnik
Gradski porezi
Prostorni plan Grada Omiša
Legalizacija
Javna nabava
Ugovori Grada Omiša
Natječaji
Pomorsko dobro
Razvojni projekti
Pravo na pristup informacijama
Zakoni i propisi koji se odnose na područje Grada Omiša
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Grad prijatelj djece
peovica.hr
albumi
Udruge
Pjesme
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice