Traži  
  3. prosinac 2022.      Kontakt ..:: Komunalni poslovi » Komunala - Odluke ::..   Prijava  

 Komunala - Odluke Minimiziraj
17/11/2022
Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu - Javno savjetovanje
28.10.2022
Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša za 2023. g- Javno savjetovanje
15.07.2022
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću oko Nacrta Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša
Nacrt-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša
Zaključak-Nacrt odluke-o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša 2022.
Obrazloženje
PRILOG I Opći uvjeti Omiš
Obrazac savjetovanje s javnošću
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
24.06.2022
Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o Odluci o gospodarenju nekretninama
Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o Odluci o gospodarenju nekretninama
23.05.2022
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću oko Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša
ODLUKA O IZMJ. I DOP. ODLUKE O gospodar.nekretninama-obrazloženje.doc
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju nekretninama (2022).doc
Obrazlož-Odluka o gospod.nekretninama
02.05.2022
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu odluke o području i granicama mjesnih odbora na području Grada Omiša
Zaključak
Prijedlog Odluke
Popis ulica….
Grafika
Obrazac sudjelovanja
Izvješće o javnom savjetovanju 2022 - Odluka o granicama MO-PDF.pdf
27.04.2022.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću oko Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Dokumente možete preuzeti na poveznici ispod:

Odluka o komunal. doprinosu (Sl.glasnik1-19,2-19).pdf
Izmjena ODLUKA o komun. doprinosu.doc
ODLUKA O IZMJ. I DOP. ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU-obrazloženje.doc
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću

24.6.2022. Izvješće o provedenom javnom savjetovanju o Odluci o komunalnom doprinosu

20.12.2021.
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću oko Nacrta Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša

Dokumente možete preuzeti na poveznici ispod:

Nacrt-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša.docx
Opći uvjeti Omiš.docx
Obrazac savjetovanje s javnošću.doc
Obrazloženje.docx
Zaključak-Nacrt odluke-o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša 2021..docx
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
06.12.2021.
Odluka-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Dokument možete preuzeti na poveznici ispod:

Nacrt ODLUKE o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova.docx
Obrazac savjetovanje s javnošću.doc
Obrazloženje.docx
Izvješće o provedenom savjetovanju

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša[340].pdf - Službeni glasnik Grada Omiša, broj 9a/20

Dokument možete preuzeti na povezni ispod:

PDF
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša[340].pdf
17/02/2021
Javno savjetovanje - Program izgradnje poduzetničke zone Gata 2

Dokumente možete preuzeti na poveznicama ispod:

Program izgradnje poduzetničke zone Gata 2
Obrazac za davanje primjedbi
Izvješće o provedenom savjetovanju


29/01/2021
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Savjetovanje obrazloženje.docx
Obrazac savjetovanje s javnošću
Nacrt ODLUKE o potrebi uvođenja videonadzora na javnim površinama na području Grada Omiša
Izvješće o provedenom savjetovanju

17.11.2020
ODLUKA o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša za 2021. godinu
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Obrazac za sudjelovanje u postupku savjetovanja s javnošću
Izvješće o provedenom savjetovanju.docx
28.8.2020

Grad Omiš obavještava da započinje savjetovanje sa javnošću o Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju nekretninama. Izmjenom i dopunom Odluke o gospodarenju nekretninama posebno bi se regulirao zakup turističkog lokaliteta Radmanove Mlinice i auto kampa Ribnjak s obzirom da se radi o nekretninama od iznimnog značaja za Grad Omiš.

Odluka
Obrazac
Odgovor na prijedloge i primjedbe
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
PDF
Odluka o komunalnom redu ( Službeni glasnik Grada Omiša 7/2019. )
PDF
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu  postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama  ( Službeni glasnik Grada Omiša 7/2019. )
24.2.2020

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša („Službeni glasnik Grada Omiša“ broj 10/19)

Odluka ....
31.1.2020

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Ova dopuna Odluke o komunalnom redu odnosi se na postupak uklanjanja vozila koja se više ne upotrebljavaju, a nalaze se na javnim površinama (ne upotrebljavaju se zbog dotrajalosti, oštećena su u sudaru, neregistrirana, neispravna i sl).
Odluka se dopunjava radi uvođenja mogućnosti ekološkog zbrinjavanja tj. recikliranja vozila koja se više ne upotrebljavaju.
Savjetovanje je otvoreno do: 13.02.2020.

Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom redu
Obrazac savjetovanje s javnošću
22.11.2019

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zakonom o gradnji (Narodne novine broj: 153/13, 20/17 i 39/19) jedinice lokalne samouprave sukladno odredbi članka 132. stavka 1. navedenog Zakona po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice općine, odnosno grada mogu odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste građevina i područje privremene zabrane izvođenja gore označenih radova u vrijeme turističke sezone, od 15. lipnja do 15. rujna iduće kalendarske godine.
Savjetovanje je otvoreno do: 16.12.2019.

Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša
Obrazac savjetovanje s javnošću
22.7.2019

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj: 68/18, 110/18) jedinice lokalne samouprave sukladno odredbi članka 104. stavka 1. navedenog Zakona u obvezi su donijeti Odluku o komunalnom redu do 04. kolovoza 2019. godine.
Ovom Odlukom propisuje se uređenje naselja, način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada Omiša za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, te održavanje reda na tim površinama, uvjeti korištenja javnih parkirališta, i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila, održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, mjere za provođenje ove Odluke, mjere za održavanje komunalnog reda, obveze pravnih i fizičkih osoba te prekršajne odredbe.
Savjetovanje je otvoreno do: 29.07.2019.

Nacrt Odluke o komunalnom redu
Obrazac savjetovanje s javnošću
8.7.2019

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zakonom o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17 i 32/19) dana je mogućnost jedinicama lokalne samouprave da svojim općim aktima urede:
- način postupanja s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa (čl.49. st.4.),
- uvjete i način držanja kućnih ljubimaca (čl.51. st 5.),
- način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama (čl.62. st.5.).
Stoga je pripremljen Nacrt odluke te molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluju u donošenju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama.
Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Grada Omiša.
Savjetovanje je otvoreno do: 22.07.2019.

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
Obrazac savjetovanje s javnošću


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu od 8.6.2018 (Službeni glasnik Grada Omiša 4/18)Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu od 13.3.2018 (Službeni glasnik Grada Omiša 2/18)Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu od 18.7.2017 (Službeni glasnik Grada Omiša 5/17)

PDF
Obuhvat povijesne gradske cjeline grada Omiša-zaštićeno kulturno dobro


PDF
Zaključak kojim se utvrđuju uvjeti za korištenje stupova javne rasvjete u svrhu političke promidžbe od 15.5.2017.


PDF
Izmjena i dopuna zaključka o naknadama za korištenje javnih površina za potrebe političke promidžbe od 21.10.2015.


PDF
Zaključak gradonačelnika kojim se utvrđuju uvjeti za korištenje javnih površina u svrhu političke promidžbe od 21. listopada 2015.


PDF
Rješenje o utvrđivanju visine zakupnine za davanje javnih površina na privremeno korištenje od 17. svibnja 2012. godine


PDF
Odluka o komunalnom redu ( Službeni glasnik Grada Omiša 8/2009. )

PDF
Odluka o komunalnom doprinosu (gv 11/2011)


 Ispis   
   Minimiziraj   
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice