Traži  
  23. listopad 2018.      Kontakt ..:: Komunalni poslovi » Natječaji - Komunala ::..   Prijava  

 Natječaji Minimiziraj
18/07/2012

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09) i Zaključka Gradonačelnika Klasa: 363-01/12-01/283 urbroj: 2155/01-02-12-1 od 16. srpnja 2012. godine, raspisuje se Javni natječaj za davanje na privremeno korištenje javnih površina.
Predmet natječaja je davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiš

PDF Javni natječaj i Skica

06/07/2012

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09) i Zaključka Gradonačelnika Klasa: 363-01/12-01/245 urbroj: 2155/01-02-12-1 od 2. srpnja 2012. godine, raspisuje se Javni natječaj za davanje na privremeno korištenje javnih površina
Predmet natječaja je davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša

PDF Javni natječaj i Skica

01/06/2012

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/12-01/197, urbroj: 2155/01-02-12-1 od 29. svibnja 2012. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša.
Predmet natječaja su lokacije na javnoj površini, određene za privremeno postavljanje pokretnog fast food-a i kioska

PDF Natječaj

28/04/2012

Na temelju Zakljucka Gradonačelnika, Klasa: 363-01/12-01/127 , urbroj: 2155/01-02/09-12-5 od 26. travnja 2012. godine, objavljuje se ISPRAVAK I DOPUNA NATJEČAJA za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na podrucju Grada Omiša

PDF Ispravak

20/04/2012

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/12-01/127, urbroj: 2155/01-02/09-12-1 od 17. travnja 2012. godine, raspisuje se Javni natječaj  za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša
Predmet natječaja su javne površine na području Grada Omiša, na koje će se postaviti štandovi i drugo ovisno o namjeni lokacije (redni broj lokacije odgovara brojčanim oznakama na skici koja je sastavni dio natječaja):

PDF Javni natječaj i Lokacije

24/02/2012

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09) i Zaključka Gradonačelnika Klasa: 363-01/12-01/34, urbroj: 2155/01-02/09-12-1 od 21. veljače 2012. godine, raspisuje se Javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javne površine. Predmet natječaja je davanje na privremeno korištenje javne površine u Omišu, ulica Fošal, istočno od trgovine Konzum

PDF Javni natječaj i Skica


 Ispis   
 Arhiva natječaja 2011 Minimiziraj
1/09/2011

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem na radno mjesto referent za komunalnu naknadu u Upravnom odjelu za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, dana 1. rujna 2011. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ...

PDF Poziv
1/09/2011

Na temelju čl. 19.–22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem na radno mjesto komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, dana 1. rujna 2011. godine objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) ....

PDF Poziv

01/07/2011

Grad Omiš raspisuje Natječaj za imenovanje/prijam u službu

Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša, na neodređeno vrijeme :
1. pročelnik 2.komunalni redar 3. referent za komunalnu naknadu
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti, na vrijeme od 12 mjeseci :
4. vježbenik
Vlastiti pogon
5. kontrolor

PDF Natječaj i Prilog

28/06/2011

Na temelju članka 39. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09) i Zaključka Gradonačelnika Klasa: 363-01/11-01/236, urbroj: 2155/01-02/09-11/1 od 27. lipnja 2011. godine, raspisuje se Javni natječaj  za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina
Predmet natječaja je davanje na privremeno korištenje javnih površina u Omišu, ulica Fošal, istočno od trgovine Konzum

PDF Natječaj i Skica

20/4/2011

Na temelju zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, Klasa: 363-01/11-01/137 , urbroj: 2155/01-02-11/1 od 19. travnja 2011. godine, raspisuje se Javni natječaj za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša
Predmet natječaja su javne površine na području Grada Omiša, na koje će se postaviti štandovi i drugo ovisno o namjeni lokacije (redni broj lokacije odgovara brojčanim oznakama na skici koja je sastavni dio natječaja):

PDF Tekst natječaja i Lokacije
22/03/2011

Javna nabava za izgradnju sportske dvorane Ribnjak

PDF Dokumentacija za nadmetanje
4/3/2011

Raspisuje se Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti - djelomično održavanje javnih površina na području Grada Omiša
Predmet natječaja je obavljanje komunalne djelatnosti (djelomično) održavanje javnih površina na području Grada Omiša na temelju ugovora.

PDF Natječaj
1/3/2011

Temeljem odredbi članka 93. st.1.,2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07, 38/09)) i Zaključka Gradonačelnika od 1. ožujka 2011. godine, objavljuje PRVU PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOZIMA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA - MARUŠIĆI, URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA - MIMICE I URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA - MEDIĆI
Obavijest
1/3/2011

Temeljem odredbe članka 19. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br.2/10), Gradonačelnik Grada Omiša raspisuje Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup građevinskog zemljišta
Predmet zakupa je građevinsko zemljište u Omišu, predjel Zakučac, koji predstavlja dijelove kat.čest. 1238/2, 1335/2, 1335/1, 1281/1, 1281/2 k.o. Zakučac, ukupne površine 1078 m2.

PDF Natječaj
1/3/2011

Na temelju članka 37. Statuta Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 8/01) te članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 4/97) ta Zaključka Gradonačelnika od 15.2.2011. godine. raspisuje Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora
Predmet zakupa je neuređeni poslovni prostor u prizemlju, sa zapadne strane zgrade bivšeg Doma kulture u Kostanju, površine 42 m2.

PDF Natječaj

 Ispis   
 Arhiva natječaja 2010 Minimiziraj
06/10/2010

Na temelju Zaključka Gradonačelnika, Klasa: 363-01/10-01/393 , urbroj: 2155/01-02-10-3 od 5. listopada 2010. godine, objavljuje se Ispravak natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša
1. Ispravlja se tekst natječaja objavljen u listu “Slobodna Dalmacija”, na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Omiša dana 1. listopada 2010. godine i to kako slijedi:

PDF Ispravak
01/10/2010

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa: 363-01/10-01/393, urbroj: 2155/01-02-10/2 od 28. rujna 2010. godine raspisuje se Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša.
Predmet natječaja je privremeno korištenje javnih površina za postavljanje kioska na slijedećim lokacijama ...

PDF Tekst natječaja
03/05/2010

Na temelju članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09) i članka 10. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.2 /10), sukladno Zaključku Gradonačelnika Grada Omiša od 12.04.2010.godine, Gradsko vijeće Grada Omiša raspisuje Natječaj o prodaji zemljišta .
Predmet natječaja je prodaja građevnog zemljišta u vlasništvu Grada Omiša u k.o. Omiš, označenog kao: - čest.zem. 1667/1 (novi broj: kat.čest. 2294) k.o. Omiš , površine 2719 m2,

PDF Tekst natječaja
03/05/2010

Na temelju članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09) i članka 10. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br.2 /10), te zaključka Gradskog vijeća Grada Omiša, donesenog na 9. Sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 20. travnja 2010. godine, u predmetu prodaje stana u Splitu, Gradsko vijeće Grada Omiša raspisuje Natječaj o prodaji stana.
Predmet natječaja je prodaja stana u izvanknjižnom vlasništvu Grada Omiša u Splitu, anagrafske oznake Omiška ulica br. 4, kat III, površine 47,50 m2

PDF Tekst natječaja
29/4/2010

Na temelju Zaključka Gradonačelnika, Klasa: 363-01/10-01/154 , urbroj: 2155/01-02-10-3 od 27. travnja 2010. godine, objavljuje se ISPRAVAK I DOPUNA NATJEČAJA za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša

PDF Ispravak i dopuna natječaja
23/4/2010

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa:372-03/10-01/07 , Urbroj: 2155/01-02-10/2 od 7.4.2010. godine. raspisuje se Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora.
Predmet zakupa je neuređeni poslovni prostor u prizemlju tzv. Zadružnog doma u Svinišću, ukupne površine cca 100,00 m2.

PDF Tekst natječaja
23/4/2010

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa:372-03/10-01/03 , Urbroj: 2155/01-02-10/2 od 19.4.2010. godine. raspisuje se Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora
Predmet zakupa je neuređeni poslovni prostor na katu tzv. Zadružnog doma u Svinišću, ukupne površine cca 80,00 m2.

PDF Tekst natječaja
23/4/2010

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Klasa:372-03/10-01/05 , Urbroj: 2155/01-02-10/2 od 19.4.2010. godine. raspisuje se Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora
Predmet zakupa je neuređeni poslovni prostor u zgradi Mjesnog doma u Slimenu

PDF Tekst natječaja
23/4/2010

Temeljem zaključka gradonačelnika, Klasa: 363-01/10-01/154 , urbroj: 2155/01-02-10-1 od 19. travnja 2010. godine, raspisuje se Natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša.
Predmet natječaja je privremeno korištenje javnih površina u razdoblju od 15.6.2010. - 15.9.2010. godine...

PDF Tekst natječaja i Lokacije

 Ispis   
   Minimiziraj   


glasnik
Gradski porezi
Prostorni plan Grada Omiša
Legalizacija
Javna nabava
Ugovori Grada Omiša
Natječaji
Razvojni projekti
Pravo na pristup informacijama
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Grad prijatelj djece
peovica.hr
albumi
Udruge
Pjesme
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice