Traži  
  21. veljača 2019.      Kontakt ..:: Komunalni poslovi » Prostorni plan ::..   Prijava  

 Izmjene i dopune Minimiziraj

GRAD OMIŠ
Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša

Kontakt :
Kristina Jajić Vukasović, struč.spec.ing.sec., bacc.ing.aedif.
Viši referent za prostorno planiranje
Tel. 021 376-048
e-mail: kristina.vukasovic @ omis.hr
veljača 2019

Izvješće o javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Mlija-Borak
rujan 2018

Izvješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna UPU Ribnjak (VII)
20.7.2018

Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VII).
Javna rasprava trajati će od 3. do 12. rujna 2018. godine.

Obavijest

Predmeti izmjena i dopuna
Namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Vodoopskrba
Odvodnja
Telekomunikacije
Uvjeti korištenja
Način i uvjeti gradenja
Prijedlog plana
Odredbe za provođenje
2.7.2018

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MARUŠIĆI 2

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI održanoj od 20. ožujka 2018. godine do 20. travnja 2018. godine
lipanj 2018.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Slavinj - Garma
13.6.2018

Obavijest o II. Javnom izlaganju o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Mlija-Borak u sklopu javne rasprave
28.5.2018

Objava o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Mlija-Borak

Obuhvat
Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Vodoopskrba
Odvodnja
Uvjeti korištenja
Način i uvjeti gradenja
Odredbe za provođenje
Geotehnički elaborat
13.3.2018

Gradsko vijeće Grada Omiša na 7. sjednici održanoj 13. ožujka 2018. godine, donosi slijedeće Odluke:

1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (VII)
2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Stanići 1
3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijske zone Plani Rat
9.3.2018

Objava o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Marušići 2

Namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Voda i odvodnja
Uvjeti korištenja
Način gradnje
Obrazloženje
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
20.4.2017

Gradsko vijeće Grada Omiša na 25. sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine, donosi slijedeće Odluke:

- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Pisak (II)

 Ispis   
 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Čelina , Garma-Ravnice , Gata , Mala luka , Marušići , Medići , Mimice ,
Pisak , Popovci , Punta , Ribnjak, Ruskamen , Vojskovo , Zakučac

Urbanistički plan uređenja ČELINA

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-5

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Uvjeti gradnje
Način gradnje

Dopuna I. UPU ČELINA

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-14


Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Čelina (I) 2017_08

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša

Obuhvat Izmjena i dopuna
Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje
Pročišćene odredbe UPU Čelina (neslužbeno)

Urbanistički plan uređenja GARMA RAVNICE


Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2010-8

Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja GATA 2

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-13

Korištenje i namjena površina
Cestovni promet
Telekomunikacijska mreža
Energetski sustav
Vodoopskrba
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Dopuna I. UPU GATA 2

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2012-2

Urbanistički plan uređenja MALA LUKA 1

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-8

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja MARUŠIĆI 1

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-8

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Uvjeti gradnje
Način gradnje

Dopuna I. UPU MARUŠIĆI 1

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2015-15

Odredbe pročišćeno neslužbeno

Urbanistički plan uređenja MEDIĆI

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2012-8

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Elektronička komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Urbanistički plan uređenja MIMICE

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-13

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Elektronička komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mimice (I) 2017-08

Odredbe - Službeni glasnik Grada Omiša br 8-17

Obuhvat izmjena i dopuna
Namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja
Oblici korištenja
Način gradnje
Pročišćene odredbe - neslužbeno

Urbanistički plan uređenja PISAK

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-6

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Elektronička komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Dopuna I. UPU PISAK

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-10

Dopuna II. UPU PISAK

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2013-2

izmjene i dopune UPU PISAK(I.)

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2015-15

Odredbe pročišćeno neslužbeno

Urbanistički plan uređenja POPOVCI

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2012-1

Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja PUNTA

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2010-13

Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Dopuna I. UPU PUNTA

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-8

Izmjene i dopune UPU PUNTA (I)

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2017-03

Obuhvat Izmjena i dopuna
Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Plan parcelizacije
Način i uvjeti gradnje
Pročišćene odredbe UPU Punta (neslužbeno)

Urbanistički plan uređenja RIBNJAK

Odredbe za provođenje

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 3/93
Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2/94
Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 1/99
Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 3/03
Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 6/05
Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 8/08
Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 15/15

Urbanistički plan uređenja RUSKAMEN 1

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-8

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Elektronička komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Urbanistički plan uređenja VOJSKOVO

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-5

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Izmjene i dopune UPU VOJSKOVO(I.) 2015

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2015-5

Korištenje i namjena površina
Telekomunikacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Odredbe pročišćeno neslužbeno

Urbanistički plan uređenja ZAKUČAC 2

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2012-1

Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Telekomunikacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način i uvjeti gradnje

Vrh ...


 Ispis   
 PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OMIŠA - pročišćeni tekst Minimiziraj

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OMIŠA - pročišćeni tekst - neslužbeno („Službeni glasnik Grada Omiša “, broj 4/07, 8/10, 3/13, 5/15, 10/15., 15/15, 7/16 i 9/16.)

ODREDBE ZA PROVOĐENJE - pročišćeno - neslužbeno

 Ispis   
 Izmjene i dopune PPUG Omiša - 2016. godina Minimiziraj

Dopune Prostornog plana uređenja Grada Omiša (V)

Odredbe za provođenje Službeni glasnik Grada Omiša 2016-9

Građevinska područja naselja

Ispravak pogreške u Odluci o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Omiša (II)
Službeni glasnik Grada Omiša 2016-7

 Ispis   
 Izmjene i dopune PPUG Omiša - 2015. godina Minimiziraj

 Ispis   
 Izmjene i dopune PPUG Omiša - travanj 2013 Minimiziraj   
 Prostorni plan uređenja Grada Omiša - 2007 Minimiziraj

 Ispis   
 PP - 2007 - Tekstualni dio Minimiziraj
 NazivKategorijaVeličina (Kb)
PP - tekstualni dioTEKST9.712,09

 Ispis   
   Minimiziraj   


glasnik
Gradski porezi
Prostorni plan Grada Omiša
Legalizacija
Javna nabava
Ugovori Grada Omiša
Natječaji
Pomorsko dobro
Razvojni projekti
Pravo na pristup informacijama
Zakoni i propisi koji se odnose na područje Grada Omiša
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Grad prijatelj djece
peovica.hr
albumi
Udruge
Pjesme
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice