Traži  
  15. prosinac 2018.      Kontakt ..:: Komunalni poslovi » Prostorni plan ::..   Prijava  

 Izmjene i dopune Minimiziraj

GRAD OMIŠ
Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša

Kontakt :
Kristina Jajić Vukasović, struč.spec.ing.sec., bacc.ing.aedif.
Viši referent za prostorno planiranje
Tel. 021 376-048
e-mail: kristina.vukasovic @ omis.hr
20.7.2018

Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VII).
Javna rasprava trajati će od 3. do 12. rujna 2018. godine.

Obavijest

Predmeti izmjena i dopuna
Namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Vodoopskrba
Odvodnja
Telekomunikacije
Uvjeti korištenja
Način i uvjeti gradenja
Prijedlog plana
Odredbe za provođenje
2.7.2018

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MARUŠIĆI 2

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI održanoj od 20. ožujka 2018. godine do 20. travnja 2018. godine
lipanj 2018.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Slavinj - Garma
13.6.2018

Obavijest o II. Javnom izlaganju o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Mlija-Borak u sklopu javne rasprave
28.5.2018

Objava o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Mlija-Borak

Obuhvat
Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Vodoopskrba
Odvodnja
Uvjeti korištenja
Način i uvjeti gradenja
Odredbe za provođenje
Geotehnički elaborat
13.3.2018

Gradsko vijeće Grada Omiša na 7. sjednici održanoj 13. ožujka 2018. godine, donosi slijedeće Odluke:

1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (VII)
2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Stanići 1
3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijske zone Plani Rat
9.3.2018

Objava o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Marušići 2

Namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Voda i odvodnja
Uvjeti korištenja
Način gradnje
Obrazloženje
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
20.4.2017

Gradsko vijeće Grada Omiša na 25. sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine, donosi slijedeće Odluke:

- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Pisak (II)

 Ispis   
 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Čelina , Garma-Ravnice , Gata , Mala luka , Marušići , Medići , Mimice ,
Pisak , Popovci , Punta , Ruskamen , Vojskovo , Zakučac

Urbanistički plan uređenja ČELINA

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-5

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Uvjeti gradnje
Način gradnje

Dopuna I. UPU ČELINA

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-14


Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Čelina (I) 2017_08

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša

Obuhvat Izmjena i dopuna
Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje
Pročišćene odredbe UPU Čelina (neslužbeno)

Urbanistički plan uređenja GARMA RAVNICE


Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2010-8

Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja GATA 2

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-13

Korištenje i namjena površina
Cestovni promet
Telekomunikacijska mreža
Energetski sustav
Vodoopskrba
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Dopuna I. UPU GATA 2

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2012-2

Urbanistički plan uređenja MALA LUKA 1

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-8

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja MARUŠIĆI 1

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-8

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Uvjeti gradnje
Način gradnje

Dopuna I. UPU MARUŠIĆI 1

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2015-15

Odredbe pročišćeno neslužbeno

Urbanistički plan uređenja MEDIĆI

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2012-8

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Elektronička komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Urbanistički plan uređenja MIMICE

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-13

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Elektronička komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mimice (I) 2017-08

Odredbe - Službeni glasnik Grada Omiša br 8-17

Obuhvat izmjena i dopuna
Namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja
Oblici korištenja
Način gradnje
Pročišćene odredbe - neslužbeno

Urbanistički plan uređenja PISAK

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-6

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Elektronička komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Dopuna I. UPU PISAK

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-10

Dopuna II. UPU PISAK

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2013-2

izmjene i dopune UPU PISAK(I.)

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2015-15

Odredbe pročišćeno neslužbeno

Urbanistički plan uređenja POPOVCI

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2012-1

Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja PUNTA

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2010-13

Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Dopuna I. UPU PUNTA

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-8

Izmjene i dopune UPU PUNTA (I)

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2017-03

Obuhvat Izmjena i dopuna
Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Plan parcelizacije
Način i uvjeti gradnje
Pročišćene odredbe UPU Punta (neslužbeno)

Urbanistički plan uređenja RUSKAMEN 1

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-8

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Elektronička komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Urbanistički plan uređenja VOJSKOVO

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-5

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Izmjene i dopune UPU VOJSKOVO(I.) 2015

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2015-5

Korištenje i namjena površina
Telekomunikacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Odredbe pročišćeno neslužbeno

Urbanistički plan uređenja ZAKUČAC 2

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2012-1

Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Telekomunikacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način i uvjeti gradnje

Vrh ...


 Ispis   
 PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OMIŠA - pročišćeni tekst Minimiziraj

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OMIŠA - pročišćeni tekst - neslužbeno („Službeni glasnik Grada Omiša “, broj 4/07, 8/10, 3/13, 5/15, 10/15., 15/15, 7/16 i 9/16.)

ODREDBE ZA PROVOĐENJE - pročišćeno - neslužbeno

 Ispis   
 Izmjene i dopune PPUG Omiša - 2016. godina Minimiziraj

Dopune Prostornog plana uređenja Grada Omiša (V)

Odredbe za provođenje Službeni glasnik Grada Omiša 2016-9

Građevinska područja naselja

Ispravak pogreške u Odluci o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Omiša (II)
Službeni glasnik Grada Omiša 2016-7

 Ispis   
 Izmjene i dopune PPUG Omiša - 2015. godina Minimiziraj

 Ispis   
 Izmjene i dopune PPUG Omiša - travanj 2013 Minimiziraj   
 Prostorni plan uređenja Grada Omiša - 2007 Minimiziraj

 Ispis   
 PP - 2007 - Tekstualni dio Minimiziraj
 NazivKategorijaVeličina (Kb)
PP - tekstualni dioTEKST9.712,09

 Ispis   
   Minimiziraj   


glasnik
Gradski porezi
Prostorni plan Grada Omiša
Legalizacija
Javna nabava
Ugovori Grada Omiša
Natječaji
Pomorsko dobro
Razvojni projekti
Pravo na pristup informacijama
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Grad prijatelj djece
peovica.hr
albumi
Udruge
Pjesme
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice