Traži  
  20. ožujak 2018.      Kontakt ..:: Komunalni poslovi » Prostorni plan ::..   Prijava  

 Izmjene i dopune Minimiziraj
9.3.2018

Objava o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Marušići 2
6.10.2017

Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Mimice (I)

Namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja
Oblici korištenja
Način gradnje
Obrazloženje
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
Pročišćeni (neslužbeni) tekst I+D UPU Mimice (I)
6.10.2017

Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Čelina(I)

Namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja
Oblici korištenja
Način gradnje
Obrazloženje
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
Pročišćeni (neslužbeni) tekst I+D UPU Čelina (I)
20.4.2017

Gradsko vijeće Grada Omiša na 25. sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine, donosi slijedeće Odluke:

- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Pisak (II)
3.4.2017

Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I)

Obuhvat Izmjena i dopuna
Namjena
Promet
Elektrooskrba
Telekomunikacije
Vodoopskrba
Odvodnja
Uvjeti korištenja
Plan parcelizacije
Načini i uvjeti
Odredbe za provođenje
3.4.2017

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Punta (I)

Izvješće o drugoj ponovnoj javnoj raspravi održanoj od 20. ožujka 2017. godine do 30. ožujka 2017. godine
20.3.2017

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I)

Obuhvat Izmjena i dopuna
Namjena
Promet
Elektrooskrba
Telekomunikacije
Vodoopskrba
Odvodnja
Uvjeti korištenja
Plan parcelizacije
Načini i uvjeti
Odredbe za provođenje
15.3.2017

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Čelina (I)

Izvječće o javnoj raspravi održanoj od 15.veljače do 28. veljače 2017. godine
Ispravak izvječća o javnoj raspravi održanoj od 15.veljače do 28. veljače 2017. godine
15.3.2017

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Mimice (I)

Izvječće o javnoj raspravi održanoj od 15.veljače do 28. veljače 2017. godine
10.3.2017

Upravni odjel za komunalno-stambene poslove, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša objavljuje Drugu ponovnu javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plan uređenja Punta(I)

Objava o javnoj raspravi
14.2.2017

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Mimice (I)

Obuhvat Izmjena i dopuna
Namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja
Oblici korištenja
Način gradnje
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
Obrazloženje
14.2.2017

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Čelina(I)

Obuhvat Izmjena i dopuna
Namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja
Oblici korištenja
Način gradnje
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
Obrazloženje
6.2.2017

Upravni odjel za komunalno-stambene poslove, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna slijedećih urbanističkih planova: Urbanistički plan uređenja Čelina (I) , Urbanistički plan uređenja Mimice (I)

Objava o javnoj raspravi
17.1.2017

Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I)

Obuhvat Izmjena i dopuna
Namjena
Promet
Elektrooskrba
Telekomunikacije
Vodoopskrba
Odvodnja
Uvjeti korištenja
Plan parcelizacije
Načini i uvjeti
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
Obrazloženje
28.12.2016

Zamjenik gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Omiša, dana 20. prosinca 2016. god. donosi donosi slijedeće Odluke:

- Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Mlija - Borak
- Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Marušići 2
- Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VII)
- Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Čelina (I)
- Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mimice (I)
24.10.2016

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Punta (I)

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi održanoj od 26.09.2016. godine do 05.10.2016. godine
26.09.2016

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I)

Obuhvat Izmjena i dopuna
Namjena
Promet
Elektrooskrba
Telekomunikacije
Vodoopskrba
Odvodnja
Uvjeti korištenja
Plan parcelizacije
Načini i uvjeti
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
15.9.2016

Objava o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I)

Objava ...
14.9.2016

Konačni prijedlog dopuna Prostornog plana uređenja grada Omiša (V)

- Grafički dio DPPUG Omiša (V)
26.7.2016

Gradsko vijeće Grada Omiša na 18. sjednici održanoj 21. srpnja 2016. godine, donosi slijedeće Odluke:

- Odluka o Ispravci pogreške u Odluci o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Omiša (II)
- Odluka o Ispravci pogreške u Odluci o izradi Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
- Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Mlija - Borak
- Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Marušići 2
- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VII)
- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Čelina (I)
- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Mimice (I)
- Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
11.1.2016

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Omiša (VI)

Namjena
Promet
Telekomunikacije
Elektroenergetika
Vodoopskrba i odvodnja
Zaštita prirode, spomenici, arheologija i cjeline
Krajobraz, tlo, vode, ostalo
Sanacija, planovi
Građevinska područja naselja novo
Građevinska područja naselja
Odluka o donošenju
Obrazloženje
Odredbe pročišćeno
Sažetak za javnost
11.1.2016

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Ribnjak

Namjena
Promet
Elektrooskrba
Vodoopskrba
Odvodnja
Telekomunikacije
Uvjeti korištenja
Uvjeti gradnje
Odluka o donošenju
Obrazloženje
Odredbe pročišćeno
Sažetak za javnost
11.1.2016

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vojskovo

Namjena
Komunikacijska mreža
Uvjeti korištenja
Oblici korištenja
Način gradnje
Odluka o donošenju
Obrazloženje
Odredbe pročišćeno
Sažetak za javnost
11.1.2016

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Marušići

Odluka o donošenju
Obrazloženje
Odredbe pročišćeno
Sažetak za javnost
Grafika se ne mijenja
11.1.2016

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Pisak

Odluka o donošenju
Obrazloženje
Odredbe pročišćeno
Sažetak za javnost
Grafika se ne mijenja
7.11.2015

U tijeku Izmjena i dopuna Prostorno planske dokumentacije (VI) zaprimljeno je nekoliko primjedbi koje se odnose na izmještanje autobusnog kolodvora sa sadašnje lokacije i uvjete gradnje budućeg objekta na toj lokaciji ...

Priopćenje za javnost .....
4.11.2015.

Izvješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

Ribnjak
Vojskovo
Marušići
Pisak
22.10.2015

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Omiša (VI)

Izješće o javnoj raspravi održanoj od 28.9.2015 do 6.10.2015. godine (26 MB)
30.9.2015

Izvješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta

Izvješće ..
28.9.2015

Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (VI)

Namjena
Promet
Telekomunikacije
Elektroenergetika
Vodoopskrba i odvodnja
Zaštita prirode, spomenici, arheologija i cjeline
Krajobraz, tlo, vode, ostalo
Sanacija, planovi
Građevinska područja naselja
Obrazloženje
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
28.9.2015

Prijelog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak

Namjena
Promet
Elektrooskrba
Vodoopskrba
Odvodnja
Telekomunikacije
Uvjeti korištenja
Uvjeti gradnje
Obrazloženje
Odluka o donošenju
Sažetak za javnost
28.9.2015

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Vojskovo

Namjena
Komunikacijska mreža
Uvjeti korištenja
Oblici korištenja
Način gradnje
Obrazloženje
Odluka o donošenju
Sažetak za javnost
28.9.2015

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Marušići

Obrazloženje
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
Grafika se ne mijenja
28.9.2015

Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Pisak

Obrazloženje
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
Grafika se ne mijenja
31.8.2015

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Punta

Obuhvat izmjena i dopuna
Namjena
Promet
Elekroopskrba
Telekomunijacije
Vodoopskrba
Odvodnja
Uvjeti korištenja
Plan parcelizacije
Nacini i uvjeti gradnje
Odredbe za provodenje
Sažetak za javnost
24.3.2015

Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Grada omiša (III) - koncept novog rješenja luke Omiš

Namjena
Promet
Telekomunikacije
Energetski sustav
Vodoopskrba
Uvjeti korištenja
Gradevinska podrucja
Nacini i uvjeti gradnje
Odredbe za provodenje
Sažetak za javnost
24.3.2015

Stavljanje izvan snage Urbanistickog plana uredenja Luka Omiš

Namjena
Promet
Vodoopskrba
Odvodnja
Elektrooskrba
Telekomunikacije
Uvjeti korištenja
Nacin i uvjeti gradnje
Obrazloženje
Odredbe za provodenje

 Ispis   
   Minimiziraj
18.9.2015.

Upravni odjel za komunalno-stambene poslove, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša objavljuje Javnu raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (VI) i s tim u vezi Izmjene i dopune urbanističkih planova Ribnjak, Vojskovo, Marušići i Pisak

Objava
30.6.2015.

Gradsko vijeće Grada Omiša na 6. sjednici održanoj 30. lipnja 2015. godine, donosi Zajedničku odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Omiša (VI) i s tim u vezi Izmjene i dopune urbanističkih planova Ribnjak, Vojskovo, Marušići i Pisak

Odluka
31.5.2015.

Odluku o izradi dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša radi usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju (V)

Odluka
12.11.2014.

Izvješće o javnoj raspravi – ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Grada Omiša (IV) – kamenolomi Dolac....

Izvješće
18.3.2014

Gradsko vijeće Grada Omiša na 8. sjednici, održanoj 18. ožujka 2014. godine, donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja PUNTA

Odluka ....
26.2.2014

Obavijest o izradi izmjena i dopuna Prostornog  plana uređenja Grada Omiša (III)

Temeljem odluka gradskog vijeća Grada Omiša od 03.12.2013. godine pokreće se izrada (ciljanih) Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (III).
Tekst Odluke o izradi sa razlozima i obuhvatom izmjena objavljen je u Službenom glasniku Grada Omiša broj 11/13.
27/11/2012

Temeljem članka 95. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 I 50/12) i Zaključka gradonačelnika od 27. studenoga 2012. godine objavljuje PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OMIŠA
Javni uvid započinje 7. prosinca i završava 21. prosinca 2012. godine.
Obavijest
2/10/2012

Temeljem odredbi članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12.) i Zaključka gradonačelnika od 01. listopada 2012. godine objavljuje se DRUGA PONOVNA JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA OMIŠA.
Javni uvid započinje 12. listopada 2012. godine i završava 26. listopada 2012. godine.
Obavijest

 Ispis   
 URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Čelina , Garma-Ravnice , Gata , Mala luka , Marušići , Medići , Mimice ,
Pisak , Popovci , Punta , Ruskamen , Vojskovo , Zakučac

Urbanistički plan uređenja ČELINA

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-5

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Uvjeti gradnje
Način gradnje

Dopuna I. UPU ČELINA

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-14

Urbanistički plan uređenja GARMA RAVNICE


Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2010-8

Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja GATA 2

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-13

Korištenje i namjena površina
Cestovni promet
Telekomunikacijska mreža
Energetski sustav
Vodoopskrba
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Dopuna I. UPU GATA 2

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2012-2

Urbanistički plan uređenja MALA LUKA 1

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-8

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja MARUŠIĆI 1

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-8

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Uvjeti gradnje
Način gradnje

Dopuna I. UPU MARUŠIĆI 1

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2015-15

Odredbe pročišćeno neslužbeno

Urbanistički plan uređenja MEDIĆI

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2012-8

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Elektronička komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Urbanistički plan uređenja MIMICE

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-13

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Elektronička komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Urbanistički plan uređenja PISAK

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-6

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Elektronička komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Dopuna I. UPU PISAK

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-10

Dopuna II. UPU PISAK

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2013-2

izmjene i dopune UPU PISAK(I.)

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2015-15

Odredbe pročišćeno neslužbeno

Urbanistički plan uređenja POPOVCI

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2012-1

Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja PUNTA

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2010-13

Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Dopuna I. UPU PUNTA

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-8

Urbanistički plan uređenja RUSKAMEN 1

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-8

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Elektronička komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Urbanistički plan uređenja VOJSKOVO

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-5

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Izmjene i dopune UPU VOJSKOVO(I.) 2015

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2015-5

Korištenje i namjena površina
Telekomunikacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Odredbe pročišćeno neslužbeno

Urbanistički plan uređenja ZAKUČAC 2

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2012-1

Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Telekomunikacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način i uvjeti gradnje

Vrh ...


 Ispis   
 Izmjene i dopune PPUG Omiša - 2016. godina Minimiziraj

Dopune Prostornog plana uređenja Grada Omiša (V)

Odredbe za provođenje Službeni glasnik Grada Omiša 2016-9

Građevinska područja naselja

Ispravak pogreške u Odluci o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Omiša (II)
Službeni glasnik Grada Omiša 2016-7

 Ispis   
 Izmjene i dopune PPUG Omiša - 2015. godina Minimiziraj

 Ispis   
 Izmjene i dopune PPUG Omiša - travanj 2013 Minimiziraj   
 Prostorni plan uređenja Grada Omiša - 2007 Minimiziraj

 Ispis   
 PP - 2007 - Tekstualni dio Minimiziraj
 NazivKategorijaVeličina (Kb)
PP - tekstualni dioTEKST9.712,09

 Ispis   
   Minimiziraj   


glasnik
Gradski porezi
Prostorni plan Grada Omiša
Legalizacija
Javna nabava
Ugovori Grada Omiša
Natječaji
Razvojni projekti
Pravo na pristup informacijama
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Grad prijatelj djece
peovica.hr
albumi
Udruge
Pjesme
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice