Traži  
  19. listopad 2021.      Kontakt ..:: Komunalni poslovi » Prostorno planska dok. » Planovi na snazi » Prostorni planovi ::..   Prijava  

 PROSTORNI PLANOVI UREĐENJA GRADA OMIŠA Minimiziraj
11/03/2021
Informacija o provedbi strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša

Tekst informacije možete preuzeti na poveznici ispod:

poveznica

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA OMIŠA - pročišćeni tekst - neslužbeno („Službeni glasnik Grada Omiša “, broj 4/07, 8/10, 3/13, 5/15, 10/15., 15/15, 7/16 i 9/16.)

ODREDBE ZA PROVOĐENJE - pročišćeno - neslužbeno

Dopune Prostornog plana uređenja Grada Omiša (V) - 2016.g.

Odredbe za provođenje Službeni glasnik Grada Omiša 2016-9

Građevinska područja naselja

Ispravak pogreške u Odluci o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Omiša (II)
Službeni glasnik Grada Omiša 2016-7

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Omiša (VI) - 2015.g.

Odredbe za provođenje Službeni glasnik Grada Omiša 2015-15

Korištenje i namjena površina
Promet
Pošta i telekomunikacije
Energetski sustav
Vodnogospodarski sustav
Područja posebnih ograničenja u prostoru
Područje primjene posebnih mjera uređena i zaštite
Građevinska područja naselja
Građevinska područja naselja pročišćeno neslužbeno
Odredbe pročišćeno neslužbeno

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Omiša (III)- 2015.g.

Odredbe za provođenje Službeni glasnik Grada Omiša 2015-10

Korištenje i namjena 1:25000
Korištenje i namjena površina
Promet
Pošta i telekomunikacije
Energetski sustav
Vodnogospodarski sustav
Područje primjene posebnih mjera uređena i zaštite
Građevinska područja naselja - Način i uvjeti gradnje

Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Omiša (IV) - 2015.g.

Odredbe za provođenje Službeni glasnik Grada Omiša 2015-05

1. Kor. i namj. površina - plan na snazi sa označenim obuhvatom izmjene 1:50 000
1a. Kor. i namj. površina - plan na snazi sa označenim obuhvatom izmjene 1:25 000

Izmjene i dopune PPUG Grada Omiša - travanj 2013. godine

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju PPUG Omiša

Neslužbeni pročišćeni teskt Odluke o donošenju PPUG Omiša

1. Namjena
2.1 Promet
2.2 Telekomunikacije
2.3 Elektroenergetika
2.4 Vodoopksrba i odvodnja
3.1 Zaštita prirode
3.2 Krajobraz
3.3 Sanacija
4. GP usvojeni
5. Model
Tekstualni dio (zip)

 Ispis   
 Prostorni plan uređenja Grada Omiša - 2007 Minimiziraj

 Ispis   
   Minimiziraj   
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice