Traži  
  18. listopad 2021.      Kontakt ..:: Komunalni poslovi » Prostorno planska dok. » Planovi na snazi » Urbanistički planovi ::..   Prijava  

 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA GRADA OMIŠA Minimiziraj

Čelina , Garma-Ravnice , Gata , Mala luka , Marušići , Medići , Mimice ,
Mlija-Borak , Pisak , Popovci , Punta , Ribnjak, Ruskamen , Vojskovo , Zakučac

Urbanistički plan uređenja ČELINA

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-5

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Uvjeti gradnje
Način gradnje

Dopuna I. UPU ČELINA

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-14


Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Čelina (I) 2017_08

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša

Obuhvat Izmjena i dopuna
Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje
Pročišćene odredbe UPU Čelina (neslužbeno)

Urbanistički plan uređenja GARMA RAVNICE


Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2010-8

Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja GATA 2

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-13

Korištenje i namjena površina
Cestovni promet
Telekomunikacijska mreža
Energetski sustav
Vodoopskrba
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Dopuna I. UPU GATA 2

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2012-2

Urbanistički plan uređenja MALA LUKA 1

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-8

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja MARUŠIĆI 1

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-8

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Uvjeti gradnje
Način gradnje

Dopuna I. UPU MARUŠIĆI 1

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2015-15

Odredbe pročišćeno neslužbeno

Urbanistički plana uređenja Marušići 2

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2019-01

Korištenje i namjena površina
Promet
Javne telekomunikacije i energetski sustav
Vodnogospodarski sustav-vodoopskrba i odvodnja
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja MEDIĆI

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2012-8

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Elektronička komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Urbanistički plan uređenja MIMICE

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-13

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Elektronička komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Mimice (I) 2017-08

Odredbe - Službeni glasnik Grada Omiša br 8-17

Obuhvat izmjena i dopuna
Namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja
Oblici korištenja
Način gradnje
Pročišćene odredbe - neslužbeno

Urbanistički plan uređenja Mlija-Borak

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Načini uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja PISAK

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-6

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Elektronička komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Dopuna I. UPU PISAK

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-10

Dopuna II. UPU PISAK

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2013-2

izmjene i dopune UPU PISAK(I.)

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2015-15

Odredbe pročišćeno neslužbeno

Urbanistički plan uređenja POPOVCI

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2012-1

Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja PUNTA

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2010-13

Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradnje

Dopuna I. UPU PUNTA

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-8

Izmjene i dopune UPU PUNTA (I)

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2017-03

Obuhvat Izmjena i dopuna
Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Plan parcelizacije
Način i uvjeti gradnje
Pročišćene odredbe UPU Punta (neslužbeno)

Urbanistički plan uređenja RIBNJAK

Pročišćeni tekst

Odredbe za provođenje

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 3/93
Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2/94
Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 1/99
Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 3/03
Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 6/05
Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 8/08
Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 15/15

Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VII)

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2019-02

Obuhvat Izmjena i dopuna
Namjena površina
Prometma mreža
Elektrooskrba i javna rasvjeta
Vodoopskrba
Odvodnja
Telekomunikacije
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Načini i uvjeti gradnje

Urbanistički plan uređenja RUSKAMEN 1

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-8

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Elektronička komunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Urbanistički plan uređenja VOJSKOVO

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2011-5

Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Telekomunikacijska mreža
Vodovodna mreža
Kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Izmjene i dopune UPU VOJSKOVO(I.) 2015

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2015-5

Korištenje i namjena površina
Telekomunikacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način gradnje

Odredbe pročišćeno neslužbeno

Urbanistički plan uređenja ZAKUČAC 2

Odredbe_Službeni glasnik Grada Omiša 2012-1

Korištenje i namjena površina
Prometna i ulična mreža
Elektroenergetska mreža
Vodoopskrbna mreža
Odvodnja otpadnih voda
Telekomunikacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Oblici korištenja
Način i uvjeti gradnje

Vrh ...


 Ispis   
   Minimiziraj   
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice