Traži  
  19. listopad 2021.      Kontakt ..:: Komunalni poslovi » Prostorno planska dok. » Planovi u izradi ::..   Prijava  

 PLANOVI U IZRADI - Izmjene i dopune Minimiziraj
11/10/2021
Odluke

Odluka o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VIII)
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Marušići 2 (I)


04/08/2021
Odluke

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (IX)
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Slavinj – Garma


15/04/2021
Izvješće o javnoj raspravi odražnoj od 07.listopada 2020. do 19.listopada 2020. godine

Izvješće možete preuzeti na poveznici:

Poveznica

27/03/2021
Odluka izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja RIBNJAK VIII

Poveznica: Odluka

02/03/2021
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (VII)

Tekst odluke se može preuzeti na poveznici ispod:
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (VII)


GRAD OMIŠ
Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša

Kontakt :
Kristina Jajić Vukasović, struč.spec.ing.sec., bacc.ing.aedif.
Viši referent za prostorno planiranje
Tel. 021 376-048
e-mail: kristina.vukasovic @ omis.hr
18.3.2020

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Omiša.
siječanj 2020.

Informacija za javnost o provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš VII Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Omiša

Informacija o provedbi strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša
Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za VII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Omiša
Zahtjev za davanjem mišljenja o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša
svibanj 2019

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VIII)
28.3.2019

Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Pisak (II)

Javna rasprava trajat će od 24.travnja do 6. svibnja 2019.god.

Korištenje, namjena površina i prometna mreža
Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža
Vodovodna i kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradenja
Odredbe za provođenje-pročišćeno
veljača 2019

Izvješće o javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Mlija-Borak
rujan 2018

Izvješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna UPU Ribnjak (VII)
20.7.2018

Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VII).
Javna rasprava trajati će od 3. do 12. rujna 2018. godine.

Obavijest

Predmeti izmjena i dopuna
Namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Vodoopskrba
Odvodnja
Telekomunikacije
Uvjeti korištenja
Način i uvjeti gradenja
Prijedlog plana
Odredbe za provođenje
2.7.2018

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MARUŠIĆI 2

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI održanoj od 20. ožujka 2018. godine do 20. travnja 2018. godine
lipanj 2018.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Slavinj - Garma
13.6.2018

Obavijest o II. Javnom izlaganju o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Mlija-Borak u sklopu javne rasprave
28.5.2018

Objava o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Mlija-Borak

Obuhvat
Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Vodoopskrba
Odvodnja
Uvjeti korištenja
Način i uvjeti gradenja
Odredbe za provođenje
Geotehnički elaborat
13.3.2018

Gradsko vijeće Grada Omiša na 7. sjednici održanoj 13. ožujka 2018. godine, donosi slijedeće Odluke:

1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (VII)
2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Stanići 1
3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijske zone Plani Rat
9.3.2018

Objava o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Marušići 2

Namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Voda i odvodnja
Uvjeti korištenja
Način gradnje
Obrazloženje
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
20.4.2017

Gradsko vijeće Grada Omiša na 25. sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine, donosi slijedeće Odluke:

- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Pisak (II)

 Ispis   
   Minimiziraj   
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice