Traži  
  4. kolovoz 2020.      Kontakt ..:: Komunalni poslovi » Prostorno planska dok. » Planovi u izradi ::..   Prijava  

 PLANOVI U IZRADI - Izmjene i dopune Minimiziraj

GRAD OMIŠ
Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša

Kontakt :
Kristina Jajić Vukasović, struč.spec.ing.sec., bacc.ing.aedif.
Viši referent za prostorno planiranje
Tel. 021 376-048
e-mail: kristina.vukasovic @ omis.hr
18.3.2020

Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Omiša.
siječanj 2020.

Informacija za javnost o provedbi strateške procjene utjecaja na okoliš VII Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Omiša

Informacija o provedbi strateške procjene i određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša
Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za VII. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Omiša
Zahtjev za davanjem mišljenja o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša
svibanj 2019

Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VIII)
28.3.2019

Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Pisak (II)

Javna rasprava trajat će od 24.travnja do 6. svibnja 2019.god.

Korištenje, namjena površina i prometna mreža
Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža
Vodovodna i kanalizacijska mreža
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
Način i uvjeti gradenja
Odredbe za provođenje-pročišćeno
veljača 2019

Izvješće o javnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja Mlija-Borak
rujan 2018

Izvješće o javnoj raspravi Izmjena i dopuna UPU Ribnjak (VII)
20.7.2018

Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (VII).
Javna rasprava trajati će od 3. do 12. rujna 2018. godine.

Obavijest

Predmeti izmjena i dopuna
Namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Vodoopskrba
Odvodnja
Telekomunikacije
Uvjeti korištenja
Način i uvjeti gradenja
Prijedlog plana
Odredbe za provođenje
2.7.2018

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MARUŠIĆI 2

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI održanoj od 20. ožujka 2018. godine do 20. travnja 2018. godine
lipanj 2018.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Slavinj - Garma
13.6.2018

Obavijest o II. Javnom izlaganju o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Mlija-Borak u sklopu javne rasprave
28.5.2018

Objava o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Mlija-Borak

Obuhvat
Korištenje i namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Vodoopskrba
Odvodnja
Uvjeti korištenja
Način i uvjeti gradenja
Odredbe za provođenje
Geotehnički elaborat
13.3.2018

Gradsko vijeće Grada Omiša na 7. sjednici održanoj 13. ožujka 2018. godine, donosi slijedeće Odluke:

1. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (VII)
2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Stanići 1
3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela sportsko rekreacijske zone Plani Rat
9.3.2018

Objava o javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Marušići 2

Namjena površina
Prometna mreža
Elektroenergetska mreža
Voda i odvodnja
Uvjeti korištenja
Način gradnje
Obrazloženje
Odredbe za provođenje
Sažetak za javnost
20.4.2017

Gradsko vijeće Grada Omiša na 25. sjednici održanoj 13. travnja 2017. godine, donosi slijedeće Odluke:

- Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Punta (I)
- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Pisak (II)

 Ispis   
   Minimiziraj   


glasnik
Gradski porezi
Prostorni plan Grada Omiša
Legalizacija
Javna nabava
Ugovori Grada Omiša
Natječaji
Pomorsko dobro
Razvojni projekti
Pravo na pristup informacijama
Zakoni i propisi koji se odnose na područje Grada Omiša
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
Grad prijatelj djece
peovica.hr
albumi
Udruge
Pjesme
Naslovnica   Službene stranice Grada Omiša    Kontakt Vrh stranice