Mogućnost prisustvovanja sjednicama

Prema Poslovniku Gradskog vijeća Grada Omiša, sjednici Vijeća mogu prisustvovati i građani, osim ako se iz opravdanih razloga sjednica održava bez prisustva javnosti. (čl. 71.).

 

Građani i najviše po dva predstavnika zainteresiranih pravnih osoba imaju pravo nazočiti sjednicama Gradskog vijeća i njezinih radnih tijela. Građani i pravne osobe dužni su pismeno najaviti svoju nazočnost na sjednici Gradskog vijeća i njezinih radnih tijela najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.

 

Predsjednik Gradskog vijeća odnosno radnog tijela može ograničiti broj građana koji nazoče sjednici zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici (čl. 88.)