Odgovori na najčešće postavljena pitanja

U kojem vremenu mogu donijeti dopis u pisarnicu?

Pismena se od 1. siječnja 2023.g. primarno dostavljaju elektroničkim putem na e-poštu: grad@omis.hr .

 

Koji je IBAN Grada Omiša?

Svi podaci za uplatu u proračun Grada Omiša nalaze se na poveznici: https://omis.hr/gradska-uprava/upravna-tijela/ured-gradonacelnika/proracun-lista/  

 

Koja je dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole?

Građevinsku dozvolu izdaje Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko – dalmatinske županije – Ispostava Omiš, a ne Grad Omiš.

Informacije o dokumentaciji potrebnoj za izdavanje građevinske dozvole možete dobiti na telefone: (021) 400 050, 400 051, 400 052, 400 053 ili 400 054.

 

Kako izmijeniti obveznika komunalne naknade ili podatak u rješenju?
Novo rješenje biti će izdano nakon pisanog zahtjeva Gradskoj upravi s navođenjem podataka o novom obvezniku, uz prilaganje dokaza kao što je preslika rješenja o nasljeđivanju, kupoprodajnog ugovora, ugovora o zakupu ili najmu, vlasničkog lista ili izjave koja sadrži podatke o novom obvezniku, uz uvjet podmirenja dugova.

Pisani zahtjev s prilogom dostaviti na e-poštu: grad@omis.hr .

 

Kome prijaviti kvar na javnoj rasvjeti?

Dojavu kvara na javnoj rasvjeti možete obaviti pozivom na broj: 757-365 ili putem e-pošte:  vlastiti_pogon@omis.hr .

 

Koja je cijena parkirališne karte?

Sve cijene i informacije o parkingu nalaze se na web stranici Grada Omiša: https://omis.hr/gradska-uprava/vlastiti-pogon/parking/

 

Kako zbrinuti glomazni otpad?

Glomazni otpad moguće je donijeti na reciklažno dvorište Furnaža, ali i jednom godišnje besplatno zatražiti od komunalnog poduzeća Peovica d.o.o. odvoz s lokacije korisnika. 

Sve informacije se nalaze na poveznici https://peovica.hr/zahtjev-za-odvoz-krupnog-otpada/