Zaštita osobnih podataka

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) je dokument donesen na razini EU s ciljem zaštite osobnih podataka građana. U primjeni je od 25. svibnja 2018. godine u svim zemljama članicama EU, a odnosi se i na one poslovne subjekte izvan EU kada nude robu i usluge ili nadziru ponašanje rezidenata EU.

 

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA:
Službenik za zaštitu osobnih podataka vodi brigu o zaštiti osobnih podataka, zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka. Ovaj službenik dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a ta obveza mu traje i nakon obavljanja dužnosti službenika za zaštitu podataka.
Službeniku za zaštitu podataka možete se obratiti za sva pitanja u svezi obrade vaših osobnih podataka i imate pravo:

– na informacije o obradi vaših osobnih podataka
– ishoditi pristup osobnim podacima o sebi
– tražiti ispravljanje netočnih, nepreciznih ili nepotpunih osobnih podataka
– zatražiti da se osobni podaci obrišu kad više nisu potrebni ili ako je obrada nezakonita
– prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka
– zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka u posebnim slučajevima

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
Lidija Pavković, tel: 021 755 502, e-mail: grad@omis.hr
Adresa: Grad Omiš, 21310 Omiš, Trg kralja Tomislava 5