Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša

Osoba(e) za kontakt Stipe Žuljević-MikasPročelnik
Kontakt telefon 021 / 755 - 197
Osoba(e) za kontakt Neno Mimica
Email adresa neno.mimica@omis.hr
Kontakt telefon 021 / 755 - 193
Osoba(e) za kontakt Dajana Marušić
Email adresa dajana.marusic@omis.hr
Kontakt telefon 021 / 755 - 199

Djelokrug:
– Komunalno gospodarstvo i javna nabava (komunalna naknada, komunalni doprinos, legalizacija, javna nabava
– Prostorno planiranje, korištenje pomorskog dobra
– Imovinsko pravni poslovi
– Prometno i komunalno redarstvo, korištenje javnih površina
– Upravljanje komunalnom infrastrukturom

 

Zakonodavni okvir:
Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zadržavanju nezakonito…, Zakon o prostornom planiranju, Zakon o gradnji, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o cestama…