Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša

Stipe Žuljević-MikasPročelnik
Kontakt telefon 021 / 755 - 197
Neno Mimica
Kontakt telefon 021 / 755 - 193
Dajana Marušić
Kontakt telefon 021 / 755 - 190

Djelokrug:
– Komunalno gospodarstvo i javna nabava (komunalna naknada, komunalni doprinos, legalizacija, javna nabava
– Prostorno planiranje, korištenje pomorskog dobra
– Imovinsko pravni poslovi
– Prometno i komunalno redarstvo, korištenje javnih površina
– Upravljanje komunalnom infrastrukturom