Mjesni odbori

Grad Omiš podijeljen je na 37 mjesnih odbora

BLATO NA CETINI

Jenkijeva 1 Blato n/C
Dr. F.Tuđmana 38 Blato n/C
21 250 Šestanovac

Email: mirkoperisic@gmail.com

Članovi vijeća

1. MIRKO PERIŠIĆ, predsjednik
2. TONĆI BARTULOVIĆ, potpredsjednik
3. NEDILJKO LASIĆ
4. TOMISLAV GALE
5. MILAN FRANIĆ

BORAK

Put Borka 67 Omiš
Put Čečuka 2 Omiš
21 310 Omiš

Email: mjesniodborborak@gmail.com

Članovi vijeća

1. ANTE LELAS, predsjednik
2. JULIJA HRSTIĆ, potpredsjednica
3. LUKA PEŠIĆ
4. DRAGAN LELAS
5. TOMISLAV PEŠIĆ

ČELINA – STANIĆI

Velika Luka 80, Stanići
Put starog sela 16, Stanići 
21310 Omiš

Email: mo.celinastanici@gmail.com

Članovi vijeća

1. ANTE STANIĆ, predsjednik
2. MAJA VUKUŠIĆ, potpredsjednik
3. JURE BALIĆ
4. MARIA MIMICA
5. KARLO KOVAČIĆ
6. VLATKO POCRNJA
7. ANTE KNEŽEVIĆ

ČIŠLA

Stožernog brigadira A. Šaškora 135 Čišla
Stožernog brigadira A.Šaškora 85 Čišla
21 292 Srinjine

Email: mjesniodborcisla@gmail.com

Članovi vijeća

1. ZLATAN BAŠIĆ, predsjednik
2. IVAN ŠAŠKOR, potpredsjednik
3. BOŽIDAR KORDUN
4. ADRIANA ŠAŠKOR
5. PETRA ŠAŠKOR

DONJI DOLAC

Donji Dolac 20
Donji Dolac 35
21 204 Dugopolje

Email: modonjidolac@gmail.com

Članovi vijeća

1. STIPE BILIĆ, predsjednik
2. LUKA SMAJIĆ, potpredsjednik
3. LUKA DAGELIĆ
4. JOSIP MANDIĆ
5. ZVONIMIR STAZIĆ

DUBRAVA

Dubrava 65B
Dubrava 95
21 292 Srinjine

Email: modubrava@gmail.com

Članovi vijeća

1. IVAN ČOTIĆ, predsjednik
2. SREĆKO KOMIĆ, potpredsjednik
3. ANTONIO BAŠIĆ
4. HRVOJE KREŠIMIR ČOTIĆ
5. ŽELJKO ČOTIĆ

GATA

Podkonjevača 8A, Gata
Kneza Ivana Čovića 63, Gata
21310 Omiš

Email: gatamjesniodbor@gmail.com

 

 

Članovi vijeća

1. JAKOV PIVČEVIĆ, predsjednik
2. DRAGOMIR ČOVIĆ, potpredsjednik
3. ROKO GUZIĆ
4. ANTE BEOVIĆ
5. MARIJO FISTANIĆ
6. IVAN KUVAČIĆ
7. IVAN BAGAT

GORNJI DOLAC

Soliovac 17 Gornji Dolac
Rudine 17 Gornji Dolac
21 204 Dugopolje

ail: mo.gornjidolac@gmail.com

Članovi vijeća

1. MATE MRČELIĆ, predsjednik
2. JERKO ŠARIĆ,potpredsjednik
3. MIHOVIL VRANKOVIĆ
4. IVAN LUČIĆ
5. AUGUSTIN VRANJKOVIĆ

KOSTANJE

Mile Gojsalić 6 Kostanje
Put Križine 10 Kostanje
21 250 Šestanovac

Email: m.o.kostanje@mail.com

Članovi vijeća

1. IVAN BLIZNAC, predsjednik
2. PAULO BEGIĆ, potpredsjednik
3. IVAN PERIĆ
4. LUKA GOJSALIĆ
5. ANTE BAŠIĆ
6. IVO PUPAČIĆ
7. TONĆI MATIJEVIĆ

KUČIĆE

Put Klanca 36 Kučiće
Put sv. Luke 36 Kučiće
21 250 Šestanovac

Email: mjesni.odbor.kucice1@gmail.com

Članovi vijeća

1. ROBERT SOVULJ, predsjednik
2. ANTE SOVULJ, potpredsjednik
3. MARIO ŠARAC
4. DORIS KOVAČIĆ
5. JOSIP SOVULJ
6. HELENA BARTULOVIĆ
7. IVO SRDANOVIĆ

LOKVA ROGOZNICA

Stara cesta 3 Lokva Rogoznica
Ivašnjak Magistrala 17 Lokva Rogoznica
21 310 Omiš

Email: tkovacic@net.hr

Članovi vijeća

1.TONĆI KOVAČIĆ, predsjednik
2. NEDJELJKO STANIĆ, potpredsjednik
3. TONĆI STANIĆ
4. STANISLAV KOVAČIĆ
5. MARIO MIKAS

MARUŠIĆI

Put Dvora 30 Marušići
Punta 28 Marušići
21 310 Omiš

 

Članovi vijeća

1. ZVONIMIR MARUŠIĆ, predsjednik
2. JASNA ALUJEVIĆ, potpredsjednica
3. LUCIJAN MARUŠIĆ
4. GORAN MARUŠIĆ
5. STIPAN JURČEVIĆ

MIMICE 

Svetog Roka 21 Mimice
Prilaz moru 76 Mimice
21 310 Omiš

Email: m.o.mimice@gmail.com

Članovi vijeća

1. IVAN MIMICA , predsjednik
2. MIJO MIMICA, potpredsjednik
3. ZRINKA BANIĆ
4. ŠPIRO MIMICA
5. MARIO MIMICA

MLIJA-BRZET

Fra S. Vrljića 26 Omiš
Slavinj 21 Omiš
21 310 Omiš

Email: leo.ribicic@gmail.com

Članovi vijeća

1. LEO RIBIČIĆ, predsjednik
2. DARKO MATAJČIĆ, potpredsjednik
3. MATE LELAS
4. SINIŠA BRSTILO
5. ROBERT TAFRA
6. RADE JURANOVIĆ
7. NIKOLINA JURAS BRSTILO
8. IVAN MIMICA

NAKLICE

Naklice 3 A
Naklice 35
21 292 Srinjine

Email: naklice.mo@gmail.com

Članovi vijeća

1. IVAN PIVČEVIĆ, predsjednik
2. VLADO MRČELA, potpredsjednik
3. DARIO PIRIĆ
4. IVANA PAVEŠKOVIĆ
5. JOSIP ČORIĆ

NEMIRA-RAVNICE

Put Nemire 57 Omiš
Ravnice 2 Omiš
21 310 Omiš

Email: mo.nemira.ravnice@gmail.com

Članovi vijeća

1. MARKO MALENIČIĆ, predsjednik
2. ANTONIO RODIĆ, potpredsjednik
3. ANTE CERIĆ
4. RUŽICA PERKUŠIĆ
5. SYLVIA MARUŠIĆ
6. MISLAV KUZMIĆ
7. DAMIRA TAFRA

OMIŠ-PRIKO

Četvrt Ribnjak 9 Omiš
Cetinska cesta 2 Omiš
21 310 Omiš

Email: mjesniodborpriko@gmail.com

Članovi vijeća

1. IVAN PAVLOVIĆ, predsjednik
2. TINO MRČELIĆ, potpredsjednik
3. SANJA ČOKOLIĆ
4. PETAR KRIŽANAC
5. DIJANA JURAS
6. BORIS PAVKOVIĆ
7. MATKO TAFRA

OSTRVICA DONJA

Put sv. Nikole 56 Donja Ostrvica
Put sv. Ante 30 Donja Ostrvica
21 292 Srinjine

Email: donja.ostrvica@gmail.com

Članovi vijeća

1. SUZAN KOVAČEVIĆ, predsjednica
2. JOSIP ALFIREVIĆ, potpredsjednik
3. ANTE VULETIĆ
4. IVANA ALFIREVIĆ
5. DINA ŠVRAGULJA

OSTRVICA GORNJA

Ostrvica 1 Gornja Ostrvica
Ostrvica 12 Gornja Ostrvica
21 292 Srinjine

Email: r.krcatovic@yahoo.com

Članovi vijeća

1. ROKO KRCATOVIĆ, predsjednik
2. NENAD MALENICA, potpredsjednik
3. SNJEŽANA RADEVENJIĆ
4. MARINA KUVAČIĆ KRCATOVIĆ
5. ANTE MIHALJEVIĆ

PISAK

Kuzmanići 4 Pisak
Put Porta 103 Pisak
21 310 Omiš

Email: ivan.kuzmanic.pisak@gmail.com

Članovi vijeća

1. IVAN KUZMANIĆ, predsjednik
2. MILAN KUZMANIĆ, potpredsjednik
3. JOSIP FISTANIĆ
4. MUHAMED SELIMOVIĆ
5. DAVOR KUZMANIĆ

PODAŠPILJE

Put Raljevića 11 Podašpilje
Put Balića 12 Podašpilje
21 250 Šestanovac

Email: anita.rogos@gmail.com

Članovi vijeća

1. ANITA ROGOŠIĆ, predsjednik
2. MIROSLAV RALJEVIĆ, potpredsjednik
3. DUBRAVKA KAROLIJA
4. MARINA KNEŽEVIĆ PETKOVIĆ
5. ANDRIJA TERZIĆ

PODGRAĐE

Kroz Varoš 41 Podgrađe
Don Ivana Škarice 11 Podgrađe
21 250 Šestanovac

Email: mopodgrade5@gmail.com

Članovi vijeća

1. MARIN BAŠIĆ, predsjednik
2. FRANE ŠKARIČIĆ, potpredsjednik
3. SINIŠA FRANIĆ
4. BOŽE ŠKARIČIĆ
5. BOŽE JERČIĆ

PUNTA-STARI GRAD

Punta 5 Omiš
Četvrt K. Slavca 32B Omiš
21 310 Omiš

Email: omishsp@gmail.com
            sandramn2@gmail.com

Članovi vijeća

1. ANTE TOMAŠ, predsjednik
2. SANDRA MITROVIĆ NIKŠIĆ, potpredsjednica
2. DENIS DUJMOVIĆ
3. BORIS BILIĆ
5. ROKO PRIBIČEVIĆ
6. DENIS BAJAJ
7. ANA VUČKOVIĆ

PUTIŠIĆI

Putišići 12 C Putišići
Putišići 17 Putišići
21 204 Dugopolje

Email: h.roguljic3@gmail.com

Članovi vijeća

1. HRVOJE ROGULJIĆ, predsjednik
2. DAMIR KAĆUNIĆ, potpredsjednik
3. JADRANKA ROGULJIĆ
4. DOMAGOJ KAČUNIĆ
5. IVANKA KAĆUNIĆ

ROŠCA

Donji Dolac 177A
Donji Dolac 124
21 204 Dugopolje

Email: kacunko.petar@gmail.com

Članovi vijeća

1. PETAR KAĆUNKO, predsjednik
2. JOZO KAĆUNKO, potpredsjednik
3. MARIN KAĆUNKO
4. JOŠKO STRIKIĆ
5. ANTONIA STRIKIĆ

SEOCA

Put Lokve 10 Seoca
Put Lokve 6 Seoca
21 250 Šestanovac

Email: moseoca@gmail.com

Članovi vijeća

1. MIROSLAV BOGDANOVIĆ,predsjednik
2. MARIO DUJMOVIĆ, potpredsjednik
3. DAMIR BOGDANOVIĆ
4. VEDRAN JERONČIĆ
5. TOMISLAV DUJMOVIĆ

SLIME 

Utobičići 37 Slime
Kosori 4
Slime
21 250 Šestanovac

Email: zutrobicic@gmail.com

Članovi vijeća

1. ZVONIMIR UTROBIČIĆ, predsjednik
2. MARIO KEKEZ, potpredsjednik
3. ANTE UTROBIČIĆ
4. PETAR UTROBIČIĆ
5. MARIJA ĆOKO

SMOLONJE

Smolonje 3 Smolonje
Smolonje 8 A Smolonje
21 292 Srinjine

 

Članovi vijeća

1. VELIMIR KATUŠIĆ, predsjednik
2. ANTE MILAVIĆ, potpredsjednik
3. IVICA DRAGOŠEVIĆ
4. ANTE MARČIĆ
5. ANDRO DRAGOŠEVIĆ

SRIJANE

Srijane 49 Srijane
Srijane 156 A Srijane
21 204 Dugupolje

Email: mjesniodbor.srijane@gmail.com

Članovi vijeća

1. MIHO PERIŠ, predsjednik
2. ANTE PAVIĆ, potpredsjednik
3. JOSIP PAVIĆ,
4. ANA LAZARUŠIĆ
5. IVO LAZARUŠIĆ

SVINIŠĆE

Tadini 12, Svinišće
Donje Tafre 24, Svinišće
21310 Omiš

Email: m.o.svinisce1@net.hr

Članovi vijeća

1. JOZO TERZIĆ, predsjednik
2. SLOBODAN TAFRA, potpredsjednik
3. FRANE TAFRA
4. ANTE BRSTILO
5. ANTE TERZIĆ

TRNBUSI

Trnbusi 22 Trnbusi
Trnbusi 48 Trnbusi
21 250 Šestanovac

Email: motrnbusi22@gmail.com

Članovi vijeća

1. PETAR STANIĆ, predsjednik
2. IVAN RODIĆ – HDZ, potpredsjednik
3. MILAN ŠARIĆ
4. ANAMARIJA
5. SUZANA LASIĆ

TUGARE ČAŽIN DOLAC

Duga ulica 5 Tugare
21 292 Srinjine

Email: matko.novakovic5@gmail.com

Članovi vijeća

1. MATKO NOVAKOVIĆ, predsjednik
2. HRVOJE LOVRIĆ , potpredsjednik
3. FRANE NOVAKOVIĆ
4. MARIN MARKIČEVIĆ
5. IVAN NOVAKOVIĆ

TUGARE DOČINE

Svete Kate 25 Tugare
Svete Kate 11 Tugare
21 292 Srinjine

Email: motugaredocine@gmail.com

Članovi vijeća

1. ANTE PETRIČEVIĆ, predsjednik
2. IVAN PETIRČEVIĆ, potpredsjednik
3. JOSIP BULIĆ
4. BORIS OSTOJIĆ
5. PAVE VELIĆ

TUGARE PODUMERAČNIK

Poljička cesta 43 Tugare
Poljička cesta 52 Tugare
21 292 Srinjine

Email: milan.bulic26@gmail.com
            m.o.podume.racnik@gmail.com

Članovi vijeća

1. MILAN BULIĆ, predsjednik
2. GORAN BULIĆ, potpredsjednik
3. GORAN STIPIĆ
4. IGOR STIPIĆ
5. ŠPIRO BULIĆ

ZAKUČAC

Zakučac 4
21 310 Omiš

Email: zakucacmo@gmail.com

 

Članovi vijeća

1. DOLORES FILIPOVIĆ, predsjednica
2. JOZO MIMICA, potpredsjednik
3. MARIO BUBALO
4. PAVAO MANDIĆ
5. MARIN VULIĆ

ZVEČANJE

Junas 6 Zvečanje
21 292 Srinjine

Email: merivuletic@yahoo.com

Članovi vijeća

1. MIRO VULETIĆ, predsjednik
2. ANTE MILIČEVIĆ potpredsjednik
3. IVAN BOŽIĆA
4. RADOSLAV BOŽIĆ
5. FILIP MILIČEVIĆ