Radna tijela Gradskog vijeća

Mandatno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Omiša

1. Zvonko Močić, predsjednik
2. Simona Jurjević, članica
3. Ivo Bradarić, član

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Omiša

1. Zvonko Močić, predsjednik
2. Martin Bašić, član
3. Nikola Tijardović, član
4. Zdravka Šodan, članica
5. Petar Bulić, član
6. Tihana Barišić Marunčić, članica
7. Dino Belošević, član

Odbor za STATUT I POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

1. Ivana Vulić Ivanac, predsjednica
2. Simona Jurjević, članica
3. Martin Bašić, član
4. Tomislav Bartulović, član
5. Dino Belošević, član

Odbor za suradnju s općinama, gradovima i županijama gradskog vijeća grada omiša

1. Martin Bašić, predsjednik
2. Simona Jurjević, članica
3. Nikola Tijardović, član
4. Tomislav Bartulović, član
5. Roko Guzić, član

Odbor za pritužbe i predstavke 

1. Simona Jurjević, predsjednica
2. Martin Bašić, član
3. Nikola Tijardović, član
4. Tihana Barišić Marunčić, članica
5. Petar Bulić, član

Odbor za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša

1. Nikola Tijardović, predsjednik
2. Zdravka Šodan, članica
3. Simona Jurjević, članica
4. Dino Belošević, član
5. Tihana Barišić Marunčić, članica

Odbor za imenovanje ulica, trgova i davanje suglasnosti za imenovanje javnih ustanova

1. Simona Jurjević, predsjednica
2. Martin Bašić, član
3. Ante Lelas, član
4. Tomislav Bartulović, član
5. Zvonko Močić, član

povjerenstva za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda

1. Nikola Tijardović, predsjednik
2. Ana Perišić, članica
3.Ivan Medić, član
4. Zdravka Šodan, članica
5. Roko Guzić, član