Komunalno održavanje

Grad Omiš – vlastiti pogon
Kontakt telefon 021/757-365

Vlastiti pogon u svom djelokrugu radi održavanje javnih gradskih površina te javne rasvjete na području Grada Omiša koji uključuje naselja Blato na Cetini, Borak, Celina, Cišla, Donji Dolac, Dubrava, Gata, Gornji Dolac, Kostanje, Kučiće, Lokva Rogoznica, Marušići, Mimice, Naklice, Nova Sela, Omiš, Ostrvica, Pisak, Podašpilje, Podgrade, Putišici, Seoca, Slime, Smolonje, Srijane, Stanići, Svinišće, Trnbusi, Tugare, Zakučac, Zvečanje, ukupno područje od 266,2 km2.

Ukupan broj rasvjetnih tijela u vlasništvu Grada Omiša iznosi 4936. U sustavu se nalazi preko 70 različitih tipova svjetiljki. Grad u svom vlasništvu ima kamion s podiznom hidrauličkom platformom kako bi što samostalnije i učinkovitije obavljao održavanje, ali u situacijama koje zahtijevaju kompleksnije radove ostvarujemo uspješnu koordinaciju i suradnju s HEP- om.

Građani kvarove na javnoj rasvjeti mogu direktno prijaviti u uredu vlastitog pogona ili posredstvom mjesnog odbora, odnosno njegovog predsjednika. U slučajevima kada se pokaže potreba za nekim novim rasvjetnim tijelom, zahtjev u tim slučajevima podnosi predsjednik mjesnog odbora.

Pod održavanjem javnih gradskih površina smatra se:

  • održavanje javnih površina osim održavanja plaža i zelenih površina,
  • djelomično tekuće održavanje objekata u vlasništvu ili posjedu Grada Omiša,
  • djelomično održavanje nerazvrstanih cesta,
  • postavljanje ploča s imenima ulica i naselja,
  • održavanje javnih spomen ploča i spomenika,
  • prigodno ukrašavanje grada,
  • održavanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima.