Ustanove u kulturi

Gradski muzej Omiš

Gradski muzej Omiš

Najvažniji spomenici

Adresa: Gradski muzej Omiš
Ante Starcevica 5
21310 OMIŠ HRVATSKA
Telefon: 385 (21) 861 847
e-mail:  gradskimuzejomis@gmail.com
Web: gradskimuzejomis.hr
Odgovorna osoba: Angela Tabak, ravnateljica

Gradska knjižnica Omiš

Gradska knjižnica Omiš

Adresa: Punta 1
21310 OMIŠ HRVATSKA
Telefon : 385 (21) 757 194
Telefon : 385 (21) 757 192 (ured ravnateljice)
Telefaks: 385 (21) 757 193
e-mail: gradskaknjiznicaomis@gmail.com
kontakt : Danijela Matulic i Lola Ercegovic
WEB : www.knjiznica-omis.hr
Odgovorna osoba: Svjetlana Buljevic, ravnateljica

Centar za kulturu Omiš

Centar za kulturu Omiš

Adresa: Punta 1
P.P.: 28
21310 OMIŠ HRVATSKA
Telefon: 385 (21) 861 041

385 (21) 757 133

Telefaks: 385 (21) 861 041

e-mail: ustanova@czk-omis.hr

WEB : www.czk-omis.hr

Vrsta ustanove: Ucilište / Centar za kulturu

Odgovorna osoba : Petar Buljević, ravnatelj

Registracija ustanove u TS 30.1.1997

Statut ustanove 30.1.1997

Festival dalmatinskih klapa

Festival dalmatinskih klapa

Adresa: Ivana Katušica 5  21310 Omiš
HRVATSKA
Telefon : 385 (21) 861 015

385 (21) 757 144

Telefaks: 385 (21) 757 144

e-mail: direkcija@fdk.hr

web:  www.fdk.hr