Ured gradonačelnika

Osoba(e) za kontakt Lidija Pavković Pročelnica
Kontakt telefon 021 / 755 - 502
Osoba(e) za kontakt Pisarnica
Email adresa grad@omis.hr
Kontakt telefon 021 / 755 - 500