Ured gradonačelnika

Lidija Pavković Pročelnica
Kontakt telefon 021 / 755 - 502
Pisarnica
E-pošta grad@omis.hr
Kontakt telefon 021 / 755 - 500

Djelokrug rada:

– Stručni, administrativni i tehnički poslovi u vezi s radom Gradonačelnika, Gradskog vijeća  i njegovih radnih tijela

– Kadrovski poslovi

– Protokolarni poslovi

– Pravno savjetodavni poslovi iz djelokruga Grada kao jedinice lokalne samouprave kao i poslovi koji nisu u djelokrugu upravnih odjela

– Poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka

– Poslovi u svezi objavljivanja i izdavanja službenog glasila Grada

– Poslovi informiranja građana putem medija i gradskih web portala 

– Poslovi mjesne samouprave.

 

U Uredu gradonačelnika kao unutarnja ustrojstvena jedinica ustrojen je  Odsjek za proračun i računovodstvo u kojem se obavljaju poslovi izrade i izvršenja proračuna te ostali poslovi vezani za prihode i financiranje Grada.