Natječaji

04.05.2023

J A V N I N A T J E Č A J za korištenje javne površine na nasipu pored Parka hrvatskih branitelja

03.05.2023

N A T J E Č A J za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora

28.04.2023

J A V N I N A T J E Č A J za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša

10.03.2023

Poziv na prethodnu provjere – pisano testiranje za prijam na radno mjesto komunalni izvidnik, na određeno vrijeme

01.03.2023

GRAD OMIŠ obavještava da je (ponovno) raspisan javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup izletišta Radmanove Mlinice

„Grad Omiš obavještava da se radi jasnoće mijenja sadržaj toče 4. Javnog natječaja, s tim da datum i sat javnog otvaranja ponuda ostaje nepromijenjen, i sada glasi:

4. Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i  službenoj web stranci Grada Omiša www.omis.hr, a obavijest o natječaju objavit…

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
Email pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500
© 2023 All rights reserved