Pravni okvir

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Odsjeka su:

 

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/1898/1930/2189/21 i 114/22)

Odluka o načinu izdavanja i o visini naknade za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz putnika (Službeni glasnik Grada Omiša broj 7/2022)

 

JAVNA NABAVA

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20)

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17 i 144/20)

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi (Narodne novine br. 101/17 i 19/23)

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (Narodne novine 65/17)

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 65/17)

Pravilnik o jednostavnoj nabavi (Službeni glasnik Grada Omiša broj 11/23)

 

KOMUNALNA NAKNADA

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)

Opći porezni zakon (Narodne novine br. NN 115/16106/18, 121/1932/2042/20114/22)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)

Ovršni zakon (NN 112/1225/1393/1455/16, 73/17, 131/20114/22 )

Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Omiša br. 8/18, 3/19, 4/19, 5/19, 1/23)

 

KOMUNALNI DOPRINOS

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18110/18, 32/20)

Opći porezni zakon (Narodne novine br. NN 115/16, 106/18121/1932/2042/20, 114/22)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09110/21)

Ovršni zakon (NN 112/1225/1393/1455/16, 73/17, 131/20114/22 )

Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Omiša br. 7/22)

 

VODNA NAKNADA

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09, 90/11, 56/13, 154/14 119/15, 120/16, 127/17,  66/19 )