Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
COVID-19, evidencija osoba bez prebivališta na području Grada Omiša
24.03.2020

Mole se osobe koje nemaju registrirano prebivalište ili boravište na području Grada Omiša, a tijekom krizne situacije u svezi s koronavirusom iz raznih razloga su pristigle i borave na istom, da se jave u Ured Turističke zajednice Grada Omiša, Ulica Fošal, tel. 021/861-350 ili e-mail: info@visitomis.hr kako bi bili u evidenciji za slučaj poduzimanja novih epidemioloških i pratećih mjera.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500