Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
COVID-19, obilježavanje Dana svih svetih
29.10.2021

Zbog trenutno pojačanog rizika od širenja bolesti COVID-19, a uz nastupajući blagdan Dana svih svetih kada će veći broj građana istovremeno obilaziti počivališta svojih preminulih, Stožer civilne zaštite RH podsjeća građane na važnost održavanja fizičke distance, izbjegavanja rukovanja i sličnih bliskih kontakata , na nošenje maski za lice u gužvama, zatvorenim prostorima i prometnim sredstvima javnog prijevoza te na provedbu drugih općih epidemioloških mjera.
Uprave groblja dužne su na vidljivim mjestima, ako već ne postoje ili su dotrajale, postaviti upozorenja o potrebi održavanja fizičke distance i pridržavanja općih epidemioloških mjera, te pojačati nadzor, prevenciju i edukaciju nad provedbom mjera.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500