Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
Društveno poticana stanogradnja – POS Anketni upitnik 2022.
01.10.2022

Grad Omiš u suradnji s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama sukladno obvezama iz članka 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji provodi godišnju anketu o interesu građana Grada Omiša o rješavanju stambenih pitanja putem Programa POS, a kako bi se sagledale potrebe i mogućnosti njegove provedbe na području Grada Omiš.
Popunjene anketne upitnike zainteresirani građani mogu dostaviti do 30.studneog 2022.g. poštom ili osobno u pisarnicu na adresi:
Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5, 21310 Omiš, odnosno na e-mail adresu: grad@omis.hr .
Kontakt podaci za Agenciju su: www.apn.hr , 01/6331 611, 01/6331 655, stanogradnja@apn.hr .

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500