Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat sportsko rekreacijski park (Zipline pogon), Grad Omiš, Splitsko-dalmatinska županija.
10.01.2022
Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500