Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
J A V N I N A T J E Č A J za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša
25.08.2023

Detalje javnog poziva možete pogledati ovdje

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
Email pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500
© 2023 All rights reserved