Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz područja zaštite potrošača u Gradu Omišu za 2022.g. – 2024.g.
01.08.2022

Gradonačelnik Grada Omiša je raspisao javni natječaj za prikupljanje ponuda udruga registriranih za zaštitu potrošača s područja Splitsko-dalmatinske županije radi provedbe aktivnosti u Gradu Omišu prema Nacionalnom programu zaštite potrošača 2021.-2024. godine.
Rok za prijave udruga traje do 31.kolovoza 2022.g.
Natječajna dokumentacija:

Obrasci za prijavu projekata udruga

Obrazac za ocjenu projekata udruga

Obrasci za provedbu projekata udruga

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
Email pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500
© 2023 All rights reserved