JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u dugoročni ZAKUP IZLETIŠTA RADMANOVE MLINICE i KAMPA NA PREDJELU RIBNJAK U OMIŠU.
23.08.2022

Grad Omiš obavještava da je raspisan JAVNI NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda
za davanje u dugoročni ZAKUP IZLETIŠTA RADMANOVE MLINICE
i javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda
za davanje u dugoročni ZAKUP KAMPA NA PREDJELU RIBNJAK U OMIŠU.

Javni natječaj za zakup izletišta Radmanove Mlinice:poveznica.

Javni natječaj za zakup kampa na predjelu Ribnjak:poveznica.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
Email pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500
© 2023 All rights reserved