JAVNI NATJEČAJ
05.06.2020

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Omiša, KLASA: 363-01/20-01/278, URBROJ: 2155/01-02-20-01 od 02. lipnja 2020. godine, raspisuje se
JAVNI NATJEČAJ za privremeno korištenje javne površine na području Grada Omiša

TEKST JAVNOG NATJEČAJA

SKICA LOKACIJE

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
Email pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500
© 2023 All rights reserved