Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
Novčane nagrade i potpore učenicima i studentima s područja Grada Omiša za školsku/akademsku 2023./2024. godinu
27.12.2023

Gradonačelnik Grada Omiša donio je konačne liste korisnika novčanih nagrada i potpora učenicima i studentima za 2023./2024. godinu te je odobrio isplatu korisnicima i to za učenike – razdoblje rujan-studeni 2023. g., a za studente – razdoblje listopad-studeni 2023.g.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500