Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
OBAVIJEST
29.11.2022

Gradonačelnik Grada Omiša sukladno čl. 8 “Pravila o dodjeli novčanih potpora učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja, bez roditelja ili s posebnim potrebama”, a na temelju liste prvenstva, donio je Zaključak o novčanim potporama učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja, bez roditelja ili s posebnim potrebama na područja Grada Omiša za školsku/akademsku godinu 2022./2023., te sukladno čl. 9 „Pravila o dodjeli novčanih nagrada učenicima i studentima osobitog uspjeha u učenju“, a na temelju bodovne liste, Zaključak o novčanim nagradama učenicima i studentima osobitog uspjeha u učenju s područja Grada Omiša za školsku/akademsku godinu 2022./2023. Protiv zaključaka se može podnijeti prigovor s obrazloženjem gradonačelniku Grada Omiša na adresu: GRAD OMIŠ, Trg kralja Tomislava 5/I, 21310 Omiš, u roku od 8 dana od dana objave istih na službenim mrežnim stranicama Grada Omiša

Zaključak nagrade 2022-2023..docx
Zaključak potpore 2022-2023..docx

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500