Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
Obavijest Hrvatskih cesta: Državna cesta D70 otvara se za promet 10.7.2021. godine
29.06.2021

Uspješno su izvršeni radovi na obaranju i čišćenju nestabilnih blokova u sklopu projekta izgradnje obilaznice Omiša. Neće biti jesenskog zatvaranja prometa. U subotu 10.7.2021. državna cesta D70 Omiš (D8) – Naklice – Gata – čvorište Blato n/C (A1) bit će puštena u promet te na istoj više neće dolaziti do višednevnih potpunih zatvaranja.
Prvo zatvaranje trebalo je trajati do 1.7.2021., međutim odlučeno je kako će isto biti produženo na 10.7.2021. budući da je potrebno završiti manji obim preostalih radova. Prethodna predviđanja podrazumijevala su drugo zatvaranje u listopadu na dodatnih 30 dana, a kojeg ovim produžetkom od deset dana, neće biti.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500