Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
ODLUKA o osnivanju i imenovanju povjerenstva
14.10.2021

Na temelju članka 72. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članaka 14. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ( “Narodne novine” br. 3/17) u postupku Strateške procjene utjecaja VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Omiša Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša dana 13. listopada 2021. godine donosi ODLUKU o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja VII. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Omiša na okoliš.

Odluka povjerenstvo
Izmjena i dopuna odluke

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500