Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
Upozorenje na nepovoljne vremenske uvjete
15.11.2019

Zbog nadolazećih većih oborina, morske plime, podzemnih voda i vodenog vala rijeke Cetine upozoravaju se građani da poduzmu odgovarajuće aktivnosti na prevenciji i zaštiti osoba i materijalnih dobara od nastanka šteta. Očekivano vrijeme pojačanih nepogoda je 16. – 18. studenog 2019.g. Posebno ugrožena područja mogu biti naselje Omiš (stara gradska jezgra, Smokvica, Punta, Priko i Ribnjak), Radmanove mlinice, Penšići i Blato n/C.
Ograničena količina vreća s pijeskom za individualne potrebe građana moći će se preuzimati na platou uz istezalište brodica na Punti u Omišu.
Za potrebnu pomoć može se kontaktirati vatrogasne snage Grada Omiša na tel. 021 863193.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500