Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
23. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA
05.10.2019

Temeljem članka 65. i 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

s a z i v a m

23. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 9. listopada 2019. (srijeda) u 19.00 sati

u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i  r e d

 1. Usvajanje zapisnika o radu 22.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Polugodišnjeg izvršenja Proračuna Grada Omiša za 2019.g.
  (Izvjestitelj: Ivo Tomasović, Meri Smailagić)
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 5. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević Mikas)
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i Rješenja o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
  (Izvjestitelj: Zvonko Močić)
 7. Prijedlog Zaključka o sklapanju Dodatka br. 1 Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje
  (Izvjestielj: Đeki Stanić)
 8. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje siječanj-lipanj 2019.
 9. Stanje u NK Omiš, prekid suradnje s dosadašnjim trenerom pionira, vizija i razvoj NK Omiša u budućnosti
  (na zahtjev grupe vijećnika)
Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500