Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
25. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA
16.12.2019

Temeljem članka 65. i 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

s a z i v a m

25. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 20. prosinca 2019. (petak) u 17.00 sati

u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika o radu 24.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna  Proračuna Grada Omiša za 2019.g.
  (Izvjestitelji: Ivo Tomasović i Meri Smailagić)
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Proračuna Grada Omiša za 2019. godinu
  (Izvjestitelj: Meri Smailagić)
 5. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2019.
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić)
 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2019. godinu
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)
 7. PrijedlogIzmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2019. godinu
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić i Mateo Pezo)
 8. Prijedlog Odluke o raspisivanju lokalnog referenduma
  (Izvjestitelj: Lidija Pavković)
 9. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu lokalnog referenduma
  (Izvjestitelj: Lidija Pavković)
 10. Prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 11. Prijedlog Odluke o lokacijama za odlaganje viška iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvođenja radova izgradnje obilaznice Grada Omiša
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 13. 13. Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2019. godinu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
 14. Prijedlog I Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)
Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500