Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
01.02.2024

s a z i v a m

26. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan  06. veljače 2024. (utorak) u 19.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

 

 

1. Usvajanje zapisnika o radu 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša

2. Vijećnički upiti

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

4. Prijedlog rješenja o :

4.1. razrješenju  članova radnih tijela Gradskog vijeća

4.2. imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanje

4.3. imenovanju predsjednika Odbora za statut i poslovnik

4.4. imenovanju člana Odbora za suradnju s općinama, gradovima i  županijama

4.5. imenovanju  predsjednika Odbora za pritužbe i predstavke

4.6. imenovanju predsjednika Odbora za komunalna pitanja, urbanizam i zaštitu okoliša

4.7. imenovanju člana Povjerenstva za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda

(Izvjestitelj: Zvonko Močić)

 

 

 

 

                                                   PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                      Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500