Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
26. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA
20.02.2020

Temeljem članka 65. i 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

s a z i v a m

26. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 25. veljače 2020. (utorak) u 9.00 sati

u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 1. Usvajanje zapisnika o radu 25.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ.)
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ.)
 5. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra  na dijelu k.č,z. 6221 k.o. Srijane 
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ)
 6. Prijedlog Odluke o ukidanju svojstva javnog dobra  na dijelu k.č.z. 7227 k.o. Rogoznica
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ.)
 7. Prijedlog Odluke o očitovanju o prijenosu nekretnina koje imaju status kulturnog dobra u Omišu u vlasništvu tvrtke ALOS d.o.o.
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ.)
 8. Prijedlog Oduke o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra u Omišu, Fošal 19
  (Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas, dipl.ing.građ)
 9. Prijedlog Programa javnih potreba u području kulture za Grad Omiš u 2020.g.
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur.)
 10. Prijedlog Programa javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2020. godinu
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur. i Katarina Pupačić,dipl.oec.)
 11. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2020. godinu
  (Izvjestitelj: Đeki Stanić, dipl.iur i Mateo Pezo, prof.)
 12. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Omiša za razdoblje srpanj-prosinac 2019.
Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500