Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
23.02.2023

s a z i v a m

17. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 27. veljače  2023. (ponedjeljak) u 18.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  
d n e v n i   r e d

 

1. Usvajanje zapisnika o radu 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
2. Vijećnički upiti
3. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka

(Izvjestitelj: Meri Smailagić)

4. Prijedlog Odluke poništenju natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup Izletišta Radmanove mlinice

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

5. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup Izletišta Radmanove mlinice

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

 

7. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zašite od požara Grada Omiša za 2023. godinu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Višeslav Pešić)

8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Omiša

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Ela Ćoso)

9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut javne ustanove „Dječji vrtić Omiš“

(Izvjestitelj: Ela Ćoso)

10. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omiša

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Katarina Pupačić)

11. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Omiša za 2023. godinu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić)

12. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Omiša za 2023. godinu

(Izvjestitelj: Đeki Stanić i Mateo Pezo)

 

 

 

 

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500