Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
09/2023
06.09.2023

SLUŽBENI GLASNIK

 

Br. 9  godina 2023. datum objave 30. kolovoza  2023.

 

SADRŽAJ 9/2023.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

 

1.  Odluka o izmjenama i dopunama Zajedničke odluke o izradi Izmjena i dopuna UPU PUNTA (III) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Omiša (IX)

2. Odluka o dodjeli Gradskom muzeju Omiš, na korištenje i upravljanje prostor na adresi M. Gojsalić 6, u Omišu

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke u nerazvrstanoj cesti

4. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra ( kat.čest. 4857 k.o. Rogoznica)

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Omiša

6. Odluka o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke tijekom održavanja javnih događanja

7. Zaključak o sklapanju aneksa br. 7. Ugovora o načinu i uvjetima sufinanciranja programa Dječjeg vrtića „Čarobni pianino“ Split OJ Omiš

8. Zaključak o sklapanju Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Zadvarje

9. Zaključak o sklapanju Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Brela

10. Zaključak po Izvješću Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata člana  i  početku mandata zamjeniku člana Gradskog vijeća Grada Omiša

11. Izvješće Mandatnog povjerenstva o prestanku mandata člana  i  početku mandata zamjeniku člana Gradskog vijeća Grada Omiša

 

GRADONAČELNIK:

12. Odluka o odobravanju manifestacije od posebnog značaja i određivanju drugačijeg radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području Grada Omiša  (57. FDK Omiš 2023.)

13. Odluka o odobravanju manifestacije od posebnog značaja i određivanju drugačijeg radnog vremena  ugostiteljskih objekata na području Grada Omiša („Omiš summer frei“ – Gusarski dani Omiš 2023.)

14. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Omiš

15. Odluka o imenovanju  ravnatelja javne ustanove Centar za kulturu Omiš

16. Izmjena Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Omiša

 

 

URED GRADONAČELNIKA:

17. Ispravak Službenog glasnika br. 7/22

 

 

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500