Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
12A/2023
20.12.2023

SLUŽBENI GLASNIK

 

Br. 12a  godina 2023.  datum objave 13. prosinca  2023.

 

SADRŽAJ 12a:

 

GRADSKO VIJEĆE:

 

1. Odluka  o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ribnjak (IX)

2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

3. Odlike o nekorištenju prava prvokupa  nekretnine koja ima status kulturnog dobra

4. Odluke o  dopuni Odluke kojom se daje ovlast gradonačelniku Grada Omiša za sklapanje nagodbe sa vlasnicima ( suvlasnicima) nekretnina u postupku potpunog izvlaštenja zemljišta radi izgradnje spoja Ulice fra Stjepana Vrlića na državnu cestu D8.

5. Odluke o zahvatu građenja infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava (građevina u sustavu telekomunikacija) – izgradnja antenskog stupa visine 60 m s prihvatima za smještaj opreme operatora HT, Telemach i A1 Hrvatska, 2b. skupine, na katastarskoj čestici 1744 k.o. Svinišće (Podašpilje), investitora Hrvatski Telekom d.d., glavni projekt Osnovna postaja pokretnih komunikacija Podašpilje ID1140440 HT-07/01-2023-GP Antenski stup NRS 60-30 KT2, visine 60 m

6. Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama na području Grada Omiša

7. Programa javnih potreba  za obavljanje djelatnosti stanice Hrvatske gorske službe spašavanja  za Grad Omiš u 2024.g.

8. Analiza stanja, plan s financijskim planom i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Omiša za 2024.g.

9. Zaključak (po Izvješću o radu i programu Vatrogasne zajednice Grada Omiša u 2023.g.)

10. Zaključak (o Programu aktivnosti i Financijski plan Vatrogasne zajednice Grada Omiša za 2024.g)

11. Zaključak o  prijedlogu za imenovanje mrtvozornika na području Grada Omiša

12. Zaključaka o sklapanju Sporazuma o načinu i uvjetima sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja s Općinom Dugopolje

13. Zaključka o davanju suglasnosti na tekst Odluke o pokretanju postupka ishođenja rješenja  za početak izvođenja novih programa u OGŠ Lovro pl. Matačić Omiš

 

GRADONAČELNIK:

14. Zaključak o vrijednosti boda za izračun početne mjesečne zakupnine

 

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500