Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
7/2024
22.05.2024

SLUŽBENI GLASNIK

 

Br. 7/2024 s datumom objave 9. svibnja  2024.

 

SADRŽAJ:

 

GRADSKO VIJEĆE:

1. Odluke o raspodjeli rezultata za 2023. godinu

2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Omiša za 2024. godinu

3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Omiša za 2024. godinu

4. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stanaka u 2024. godini

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

6. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja punionice vozila električnom energijom

7. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao č.z. 1128/28 k.o. Omiš

8. Odluka (Ugovora o osnivanju prava služnosti između Grada Omiša i Vodovod Omiš d.o.o.)

9. Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje prava služnosti u korist HEP d.o.o.

10. Odluka o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama

11. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2024. godinu

12. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Omiša za 2024. godinu

13. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od  interesa za RH u 2024. godini na području Grada Omiša

14. Izvješće mandatnog povjerenstva o prestanku mandata člana  i o početku mandata  zamjenika člana Gradskog vijeća Grada Omiša

 

GRADONAČELNIK:

15. Odluka o imenovanju ravnatelja javne ustanove Festival dalmatinskih klapa Omiš

16. Zaključak (II. Aneks Kolektivnom ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Grad Omiš)

17. Rješenje o  izmjenama i dopunama Rješenja o utvrđivanju visine zakupnine za davanje javnih površina na privremeno korištenje

 

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500