Zakoni i ostali propisi koji se odnose na područje rada

Ured Gradonačelnika
Upravni odjel za komunalno stambene djelatnosti, uređenje prostora i zaštitu okoliša
Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti
Vlastiti pogon