Odsjek za javnu nabavu i naknade

Zora Lelas-KovićVoditeljica Odsjeka
Kontakt telefon 021 / 755 - 195
Mijo BiskupovićKomunalna naknada
Kontakt telefon 021 / 755 - 196
Ana BurazinVodna naknada
Kontakt telefon 021 / 863 - 031
Lidija PivacKomunalni doprinos, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina
Kontakt telefon 021 / 755 - 192
Petar MekinićNaplata potraživanja
Kontakt telefon 021 / 755 - 199
Martina TafraJavna nabava
Kontakt telefon 021 / 755 - 192

Djelokrug:
– Izdavanje rješenja i naplata komunalne naknade
– Izdavanje rješenja i naplata komunalnog doprinosa
– Naplata vodne naknade
– Priprema i provedba postupaka javne nabave

Objave vezane za javnu nabavu

Poveznica na Elektronički oglasnik javne nabave


Odsjek za javnu nabavu i naknadeJavne objave