OBAVIJEST
11.12.2019

Radi provedbe Odluke o komunalnom redu Grada Omiša (Sl.glasnik Grada Omiša br. 7/19), a u skladu sa odredbom čl. 60 navedene Odluke, Grad Omiš objavljuje Poziv za dostavu ponuda za obavljanje usluge uklanjanja vozila sa javnih površina, a koja se ne upotrebljavaju u prometu

Poziv
Ponudbeni list

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
Email pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500
© 2023 All rights reserved