Natječaji

02.10.2023

Natječaji za dodjelu novčanih nagrada i potpora učenicima i studentima s područja Grada Omiša za školsku/akademsku 2023./2024. godinu

Gradonačelnik Grada Omiša na temelju  „Pravila o dodjeli novčanih nagrada učenicima i studentima osobitog uspjeha u učenju“, kao i „Pravila o dodjeli novčanih potpora učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja, bez roditelja ili s posebnim potrebama”, raspisuje odgovarajuće natječaje za prijavitelje s područja Grada Omiša. Zahtjevi s prilozima…

15.09.2023

N A T J E Č A J za prijem u službu na neodređeno vrijeme

15.09.2023

N A T J E Č A J za prijem u službu na neodređeno vrijeme

25.08.2023

J A V N I N A T J E Č A J za privremeno korištenje javnih površina na području Grada Omiša

28.07.2023

J A V N I N A T J E Č A J za korištenje javne površine na nasipu pored Parka hrvatskih branitelja

07.07.2023

J A V N I N A T J E Č A J za korištenje javne površine na nasipu pored Parka hrvatskih branitelja

03.07.2023

N A T J E Č A J za davanje u zakup građevinskog zemljišta gospodarske namjene na području Grada Omiša

23.06.2023

PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA DODJELU POJEDINOG PROSTORA GRADA OMIŠA NA KORIŠTENJE UDRUGAMA

Poveznica za JAVNI NATJEČAJ za dodjelu prostora na području Grada Omiša na korištenje udrugama

14.06.2023

J A V N I N A T J E Č A J za korištenje javne površine na nasipu pored Parka hrvatskih branitelja

04.05.2023

J A V N I N A T J E Č A J za korištenje javne površine na nasipu pored Parka hrvatskih branitelja