Natječaji

10.03.2023

Poziv na prethodnu provjere – pisano testiranje za prijam na radno mjesto komunalni izvidnik, na određeno vrijeme

01.03.2023

GRAD OMIŠ obavještava da je (ponovno) raspisan javni natječaj za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup izletišta Radmanove Mlinice

„Grad Omiš obavještava da se radi jasnoće mijenja sadržaj toče 4. Javnog natječaja, s tim da datum i sat javnog otvaranja ponuda ostaje nepromijenjen, i sada glasi:

4. Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i  službenoj web stranci Grada Omiša www.omis.hr, a obavijest o natječaju objavit…