PLAN PRIJEMA
03.01.2020

Gradonačelnik Grada Omiša donosi Plan prijema u upravna tijela Grada Omiša i Vlastiti pogon Grada Omiša za 2020. godinu I. Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Omiša i Vlastitom pogonu Grada Omiša, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj vježbenika za 2020. godinu, i to kako slijedi …

Plan prijema …

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
Email pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500
© 2023 All rights reserved