Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
Mobilizacija osoba za stručne poslove pregleda oštećenja i uporabljivosti građevina nakon potresa
04.02.2021

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske će za obavljanje stručnih poslova pregleda oštećenja i uporabljivosti građevina oštećenih zemljotresom mobilizirati potreban broj osoba.
Diplomirani inženjeri građevine, diplomirani inženjeri arhitekture te građevinski inženjeri koji su voljni sudjelovati na navedenim poslovima trebaju napraviti slijedeće:
– Pročitati pisanu uputu koja se nalazi u prilogu ovog maila
– Prijaviti se putem linka
– Popuniti tablicu iz prilogu radi pisanja naloga za mobilizaciju
– Od 2. veljače 2021. javiti se u jedan od stožera u Petrinji ili Sisku u od 8 do 9 h ujutro. Lokacije stožera možete naći na sljedećoj poveznici: poveznica
Nalozi za mobilizaciju, koje izdaje Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a, će svakoj osobi doći na njenu adresu prebivališta.

Upute
Tablica

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500