Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
OBAVIJEST
29.06.2020

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka gradonačelnika Grada Omiša Klasa: 350-01/17-01/12, Urbroj: 2155/01-02-03/4-19-17 od 25. lipnja 2020 god. Upravni odjel za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša objavljuje
PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Pisak (II)

  1. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Pisak (II) trajati će od 09. srpnja do 20. srpnja 2020. god.
  2. Za vrijeme trajanja javne rasprave tekstualni i grafički dio Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Pisak (II) biti će izložen na javni uvid prostorijama tzv. Ilirskog sjemeništa na Priku, svakog radnog dana o 08,00 do 14,00 sati.
  3. U vrijeme trajanja javne rasprave održati će se javno izlaganje dana 09. Srpnja 2020 god. sa početkom u 10,00 sati u prostorijama tzv. Ilirskog sjemeništa na Priku.
  4. U tijeku javne rasprave, a najkasnije do 20. srpnja 2020. god. fizičke i pravne osobe mogu podnositi pismene primjedbe i to u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na javnom uvidu u prostorijama prostorijama tzv. Ilirskog sjemeništa na Priku ili pismenim podneskom Upravnom odjelu za komunalno stambenu djelatnost, uređenje prostora i zaštitu okoliša Grada Omiša.
  5. Svi sudionici javne rasprave dužni su pridržavati se aktualnih Preporuka za sprečavanje zaraze bolešću Covid- 19. (maske, rukavice, dezinfekcija, distanca…)

I+D UPU-a Pisak (Sažetak za javnost).pdf

I+D UPU-a Pisak (Odredbe za provođenje i Obrazloženje).pdf

1.NAMJENA_PJR 2020.pdf

2.1.ELEKTRO I TK_PJR 2020.pdf

2.2.VODA I KANAL_PRJ 2020.pdf

3.ZASTITA_PJR 2020.pdf

4.NAČIN I UVJETI GRADNJE_PJR 2020.pdf

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500