16. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA
30.01.2023

Temeljem članka 65. stavak 1.   Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13, 1/18, 8.a/20 i 2/21)  

s a z i v a m

16. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 31. siječnja 2023. (utorak) u 18.00 sati

U  HOTELU PLAŽA – velika dvorana, Omiš, Trg kralja Tomislava 6

 

Za sjednicu predlažem sljedeći  

d n e v n i   r e d

  1. Usvajanje zapisnika o radu 15.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
  2. Vijećnički upiti
  3. Prijedlog Odluke poništenju natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup Izletišta Radmanove mlinice

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

  1. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup Izletišta Radmanove mlinice

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

  1. Prijedlog Odluke (za produženje roka primopredaje  kampa na predjelu Ribnjak)

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

  1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

  1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama u Gradu Omišu

(Izvjestitelj: Stipe Žuljević-Mikas)

                                                            PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA        

                                                                          Zvonko Močić, v.r.

Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
Email pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500
© 2023 All rights reserved