Pretraživanje
Prilagodba pristupačnosti
17. SJEDNICA GV GRADA OMIŠA
15.03.2019

Temeljem članka 65. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Omiša (“Službeni glasnik Grada Omiša” br. 6/09, 2/13 i 1/18)

 

s a z i v a m

17. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA OMIŠA

za dan 21. ožujka 2019. (četvrtak) u 18.30 sati

u Omišu, Ulica F. Benkovića 1/I

 

Za sjednicu predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 

 1. Usvajanje zapisnika o radu 16.  sjednice Gradskog vijeća Grada Omiša
 2. Vijećnički upiti
 3. Prijedlog Zaključka o sklapanju Ugovora o komunalnom prijevozu putnika u javnom linijskom cestovnom prometu na području Grada Omiša(Izvjestitelji: Zora Lelas-Ković, dipl.oec., Đeki Stanić, dipl.iur. i prestavnci Promet d.o.o. Split)
 4. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti o prihvaćanju zamolbe MO Kostanje(Izvjestitelj: Katarina Pupačić, dipl.oec.)
 5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Omiša(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Omiša(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Festivala dalmatinskih klapa Omiš za 2018.g.(Izvjestitelj: Mijo Stanić, prof)
 9. Izvješće o radu Vlastitog pogona Grada Omiša za 2018. godinu(Izvjestitelj: Mate Sovulj, dipl.ing.)
 10. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada , troškovima uklanjanja i provedbi mjera za sprječavanje i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Omiša u 2018.(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 11. Prijedlog Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Omiša za 2019(Izvjestitelj: Zora Lelas-Ković, dipl.oec.)
 12. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinca 2018.(Izvjestitelj: Ivo Tomasović, dipl.oec.)
Grad Omiš
Adresa Trg kralja Tomislava 5/I
OIB 49299622160
Fax 021 862 022
Radno vrijeme
7:00 do 15:00 sati

Žiro račun: IBAN HR2224070001830000008
Swift kod/BIC OTPVHR2X
Naziv banke OTP banka d.d.
Adresa banke Domovinskog rata 61, 21000 Split, Hrvatska

Pisarnica

Radno vrijeme pisarnice
Ponedjeljak - Petak: 07:00 - 14:00
E-pošta pisarnice
grad@omis.hr
Telefon pisarnice
021 755 500